Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur"— Præsentationens transcript:

1

2 Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kapitel 5: Gennemgang af Edward T. Halls begrebsapparat/analysemodel

3 Baggrunden for Halls begrebsapparat
Den amerikanske antropolog Edward T. Hall (1914 – 2009) undersøgte forholdet mellem kultur, sprog og kommunikation. Halls forskning viste, at kommunikation til dels er kulturelt bestemt: Indenfor forskellige kulturelle fællesskaber findes der forskellige måder at kommunikere på. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

4 Interkulturel kommunikation
Hall udviklede et begrebsapparat/ analysemodel til at undersøge og forklare udfordringer og problemer ifm. interkulturel kommunikation Interkulturel kommunikation = kommunikation mellem mennesker fra forskellige kulturer. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

5 Begrebapparatets opbygning
De fleste af Halls begreber er opbygget som modsatrettede ord-par der beskriver overordnede kulturelle tendenser. F.eks.: Polykron kultur Monokron kultur I praksis kan det være nødvendigt at ”gradbøje” ord-parrene, da man som regel ikke er enten 100% det ene eller 100% det andet indenfor et kulturelt fællesskab Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

6 Halls begreber til at undersøge interkulturel kommunikation
Polykrone og monokrone kulturer Lav- og højkontekstkulturer Kulturer med fast og slow message Proksemetik. Dvs. hvordan mennesker indenfor forskellige kulturer forholder sig til det personlige rum omkring dem samt til territorium og ejendomsret. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

7 Monokrone og polykrone kulturer
Hvordan forholder man sig til tid inden for forskellige kulturer? Indenfor monokrone kulturer er man tilbøjelig til at have et struktureret og systematisk forhold til tid. Indenfor polykrone kulturer interesserer man sig mindre for tidsrammer og tidsfrister. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

8 Typiske træk ved monokrone kulturer
Man strukturerer sin tid og sit arbejde grundigt. Man har en klar opdeling mellem arbejdstid og fritid. Man fokuserer på én arbejdsopgave ad gangen. Det er vigtigt at være præcis og overholde mødetider og deadlines. Man holder sig til sine planer. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

9 Typiske træk ved polykrone kulturer
Man er fleksibel i forhold til møders start- og sluttidspunkter. Planer ændres løbende. Man kan godt varetage flere forskellige arbejdsopgaver på én gang. Tid er flydende: Hvad man ikke når i dag, når man i morgen. Der er ikke altid en klar opdeling mellem arbejde og fritid. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

10 Høj- og lavkontekstkulturer
Hvilken rolle spiller kontekst, netværk og et forudgående kendskab til hinanden for en succesfuld kommunikation? I kulturer, der er præget af højkontekst, spiller disse ting en altafgørende rolle – f.eks. når virksomheder indgår dialog og samarbejde med andre virksomheder. I kulturer, der er præget af lavkontekst, spiller de ikke den store rolle. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

11 Typiske træk ved lavkontekstkulturer
Virksomheder har begrænsede relationer til potentielle samarbejdspartnere indenfor deres branche. Det talte ord og konkrete oplysninger spiller den største rolle, når man kommunikerer. Man forventer, at alle vigtige oplysninger bliver sagt eksplicit. Aftaler nedfældes i skriftlige kontrakter. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

12 Typiske træk ved højkontekstkulturer
Kontekst, netværk og fælles viden er vigtig for kommunikationen. Konteksten for kommunikationen spiller en stor rolle i forhold til det talte ord. Man har en høj grad af tillid til andre mennesker/virksomheder indenfor sit eget netværk. Mundtlige aftaler er ofte gældende på lige fod med skrevne kontrakter. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

13 Kulturer med fast- og slow-message
Hvor lang tid tager at skabe personlige relationer til andre mennesker indenfor forskellige kulturer? I fast-message-kulturer kræver det en forholdsvis kortvarig kommunikation, før man føler, at man kender et andet menneske. I slow-message-kulturer er det en mere langstrakt proces, som kræver tid og omhu. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

14 Typiske træk ved fast-message-kulturer
Man skaber hurtigt sociale relationer til fremmede mennesker. Sociale relationer er ofte uformelle og overfladiske. Relationerne forventes ikke nødvendigvis at holde ret længe. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

15 Typiske træk ved slow-message-kulturer
Man er skeptisk overfor at kommunikere og lave forretninger med mennesker og virksomheder, som man ikke kender. Man er lang tid om at opbygge sociale relationer. Når relationerne først er opbygget, er de ofte tætte og langvarige. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

16 Proksemetik: Opfattelsen af personligt rum, territorium og ejendomsret
Proksemetik har bl.a. betydning for menneskers opfattelser af, hvordan man opfører sig i en samtalesituation, og hvordan man forholder sig til ejerskab af materielle genstande I nogle kulturer opfatter man rummet omkring sig som noget, der først og fremmest tilhører det enkelte menneske. I andre kulturer opfatter man det snarere som noget, man deler med andre mennesker. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

17 Kulturer hvor rum og territorium især betragtes som noget individuelt
Forholdsvis stor afstand til samtalepartnere. Ønske om at eje sine egne ting, f.eks. sit eget hus og sin egen bil. Værner meget om den private ejendomsret. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

18 Kulturer hvor rum og territorium især betragtes som noget kollektivt
Mindre afstand til samtalepartnere. Lavere grad af territoriebevidsthed. Mere afslappet forhold til hvem der ejer materielle genstande. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

19 Anvendelse af Halls begreber/analysemodel
Halls begreber benyttes især indenfor merkantilkulturelle studier og analyser – i undersøgelser af interkulturel kommunikation ifm. samarbejde og forhandling eller forbrugeradfærd og markedsføring. De benyttes til at undersøge og forklare problemer og udfordringer ifm. interkulturel kommunikation. Begreberne bruges som regel til at analysere forskellige former for konkrete materialer/empiri (f.eks. fra artikler, dokumentarfilm, interviews osv.). Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

20 Kritik af Halls begrebsapparat
Halls begrebspar er bl.a. kritiseret for: At være forældede og ikke tage højde for, at kulturer udvikler sig hurtigt i en globaliseret verden. At bygge på et beskrivende kulturbegreb fordi Hall overordnet set mener, at mennesker indenfor et bestemt land ofte udviser en fælles kommunikativ adfærd. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

21 Begrebsapparatets begrænsninger
Begreberne kan benyttes til at udpege overordnede forskelle i kommunikationsformer indenfor forskellige kulturer. Begreberne kan ikke benyttes til at forudsige individuelle menneskers adfærd, blot fordi man ved, hvilket land de kommer fra. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur


Download ppt "Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google