Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læring i Multikulturelle Kontekster

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læring i Multikulturelle Kontekster"— Præsentationens transcript:

1 Læring i Multikulturelle Kontekster
Margit Saltofte Nielsen Annie Aarup Jensen Forår 2010

2 Studieordningens krav
§ 9 Modulet Læring i multikulturelle kontekster Faglige kompetencer: Den studerende skal gennem modulet opnå faglige kompetencer inden for: • Kulturteori, interkulturel kommunikation og kulturanalyse • Kommunikation og samarbejde i multikulturelle kontekster • Tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af uddannelse og læringsbaserede forandringsprocesser i interkulturelt perspektiv. Praksiskompetencer: Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: • At indtænke og inddrage forståelse for kulturel mangfoldighed og kompleksitet i institutioners og organisationers uddannelses- og læringsaktiviteter • At designe uddannelse og læringsbaserede forandringsforløb under indtænkning af kulturelle aspekters betydning herfor • At analysere og vurdere uddannelsesforløb og læringsbaserede forandringsforløb med henblik på at afdække det kulturelle aspekts betydning.

3 Prøvebestemmelser § 15 2 Prøven skal i forhold til de i § 9 angivne kompetencemål dokumentere, at den studerende: (Faglige kompetencer:) • har nuanceret indsigt i kulturteori, interkulturel kommunikation og kulturanalyse • har nuanceret indsigt i teorier om kommunikation og samarbejde i multikulturelle kontekster • kan dokumentere indsigt i tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af uddannelse og læringsbaserede forandringsprocesser i interkulturelt perspektiv. (Praksiskompetencer:) • kan udvælge og anvende modulets teoretiske grundlag på en relevant problemstilling • kan analysere og evaluere læring og læringsbaserede forandringsforløb med henblik på at afdække det kulturelle aspekts betydning • kan analysere og vurdere uddannelsesforløb og læringsbaserede forandringsforløb med henblik på afdækning af det kulturelle aspekts betydning • kan indtænke kulturel mangfoldighed og kompleksitet i design af uddannelses- og læringsaktiviteter

4 Plan for arbejdet 16/2 – Introduktion til kulturforståelse og feltarbejde som metode samt introduktion til eget feltarbejde 2/3 – Introduktion til livsverdens-interview og øvelser heri 16/3 – Interkulturel kommunikation og interkulturel kompetence 6/4 – Workshop: bearbejdning af data i et (multi)kultur perspektiv 13/4 – Kultur og læring: fra kulturanalyse til artikelskrivning Vejledning vedr. artikelskrivning

5 Evalueringskriterier for artikel
Emnet og dets relation til teori og problemstillinger vedrørende kultur, læring og forandring Emnet skal være relevant i forhold til modulets kompetencemål Artiklen skal vise indsigt i nogle af de problemer/problemstillinger, som modulet omhandler Artiklen skal inddrage relevante dele af modulets teoretiske grundlag


Download ppt "Læring i Multikulturelle Kontekster"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google