Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

V ELKOMMEN TIL FÆLLES P- AFTEN I G L. B RABRAND DAGTILBUD Fællesskab skaber vi sammen Mangfoldigt fællesskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "V ELKOMMEN TIL FÆLLES P- AFTEN I G L. B RABRAND DAGTILBUD Fællesskab skaber vi sammen Mangfoldigt fællesskab."— Præsentationens transcript:

1 V ELKOMMEN TIL FÆLLES P- AFTEN I G L. B RABRAND DAGTILBUD Fællesskab skaber vi sammen Mangfoldigt fællesskab

2 T HE SPIRIT IS AROUND US The spirit is around us - like a rainbow around the sun The spirit is around us - like a rainbow around the sunThe Spirit is around us The spirit is around us - like a rainbow around the sun

3 D EN KOMPLEKSE OPGAVE Samfundsudvikling mod individet (forældreønsker – læreplaner ) • lægevidenskaben og diagnoser • teknologiske udvikling i hverdagen • det multietniske samfund Fællesskab skaber vi sammen

4 O VENNÆVNTE VILKÅR BETYDER UFATTELIGT MANGE VALGSITUATIONER OG BESLUTNINGER I LØBET AF EN DAG ! Dette kræver en udstrakt grad af: • fokus på kontinuerlig udvikling, refleksion og fællesskab i afdelingspersonalet • Med - og selvledelse af den enkelte medarbejder samt af de respektive personalegrupper

5 T ILLID SOM KOMPLEKSITETSREDUCERENDE VÆRDI • Samfundet bygger på tillid – eksempler • ydre usikkerhed kan veksles til indre sikkerhed • færre farer - tillid åbner for flere handlemuligheder • når man modtager tillid også mod på at yde tillid. • tillid er induktiv – opfyldt tillid producerer mere tillid

6 T ILLID SOM KOMPLEKSITETSREDUCERENDE VÆRDI Jo større og jo mere tillid, vi har fra forældrene, jo bedre mulighed har vi for at løse vore opgaver I min optik to perspektiver, vi selv kan fokusere på: 1. relationen mellem børn og medarbejdere 1. relationen mellem forældre og medarbejdere

7 T ILLID SOM KOMPLEKSITETSREDUCERENDE VÆRDI Ad. 1: Relationen til børn • relationskompetencer • ledelse af børnegrupper • motivation og mestring

8 R ELATIONER ER GRUNDSTENEN I UDVIKLING D E TRE R` ER I PÆDAGOGIKKEN I DEN GAMLE OG NYE VERSION Børn klarer ikke deres udvikling selv Udvikling er ikke noget, der alene kommer indefra Identitetsdannelse sker i et samspil i de sociale relationer. Læring har en social og relationel dimension Anerkendelse er et dybt menneskeligt behov

9 T ILLID SOM KOMPLEKSITETSREDUCERENDE VÆRDI Ad. 2: Relationen til forældrene • kommunikation, information og dialogen er centrale • vi ønsker at møde jer med tillid • tillid åbner for flere handlemuligheder – færre farer • når man modtager tillid også mod på at yde tillid • tillid er induktiv – opfyldt tillid producerer mere tillid

10 H VEM PÅVIRKER / DANNER BØRNENE ?  Forældre  Professionelle  Vennerne  Medierne

11 D ET BEDSTE FOR ALLE I ET DAGTILBUD ER DER, HVOR DE VOKSNE TAGER ANSVARET FOR AT BØRNENE OPLEVER :  Nærhed  Glæde  Fællesskab  Læring / fantasi  Duelighed og dygtighed

12 P ERSPEKTIVER PÅ INKLUSION Vi vil skabe robuste pædagogiske miljøer, hvor vi bringer alle børns ressourcer og holdninger i spil. Vi vil skabe forudsætningerne for, at alle børn kan og vil indgå i åbne, anerkendende og forpligtende fællesskaber - alle børn skal have lige muligheder.

13 M ÅL FOR FORÆLDRESAMARBEJDET Vi vil skabe konstruktive relationer sammen med forældrene gennem vedkommende og varierende samarbejdsformer. Forældre og dagtilbud indgår i gensidigt forpligtende og vedkommende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børns trivsel og læring og udvikling. Forældrene skal føle sig trygge ved at aflevere deres barn i dagtilbuddet mål

14 S TRATEGI FOR FORÆLDRESAMARBEJDET Barnets trivsel er det overordnede mål for forældre-personale samarbejdet. Forældrenes opbakning og engagement i personalets arbejde er vigtigt for barnets trivsel. strategi

15 S TATUS PÅ FORÆLDRESAMARBEJDET Status- og udviklingssamtalerne (SUS) gennemfører vi i alle afdelinger og disse indgår som overgang mellem vuggestue, børnehave og skole. Vi arbejder med at finde lokale metoder ud fra oplægget i SUS materialet fra Aarhus Kommune. Dagtilbuddet arbejder med SUS som en naturlig del af forældresamarbejdet. Status

16 A NERKENDENDE PÅSTANDE ELLER POINTER, SOM BØR VÆRE STYRENDE, NÅR MAN SKAL SAMARBEJDE OM BØRNS UDVIKLING

17 P ÅSTAND 1 Intet barn er et problem i sig selv. (Børn kan ikke være et problem, men kan være i vanskeligheder – og når børn er i vanskeligheder har de voksne ansvaret.)

18 P ÅSTAND 2 Når problemadfærd i dagtilbuddet individualiseres forstærkes problemerne. (Jon Hellesnes)

19 P ÅSTAND 3 Adfærd som gøres til genstand for opmærksomhed gentager sig.

20 P ÅSTAND 4 Forældrenes holdninger og aktive deltagelse har betydning for om der bliver tale om inklusion eller eksklusion

21 P ÅSTAND 5 Det er umuligt at forandre sig, når man er negativt beskrevet

22 P ÅSTAND 6 Enhver gør sit bedste

23 P ÅSTAND 7 Børn handler i overensstemmelse med det, der giver dem mest mening

24 P ÅSTAND 8 Relationen er vigtigere end personen - sagt på en anden måde: Den kontakt I skaber til børnene og den måde I møder børnene på får stor betydning for deres trivsel og udvikling.

25 P ÅSTAND 9 Led ikke efter skyldige - men tal om hvordan vi i fællesskab løser problemerne.

26 P ÅSTAND 10 Sproget er som en lygte. Det vi taler om er det vi bliver i stand til at se. (Wittgenstein)


Download ppt "V ELKOMMEN TIL FÆLLES P- AFTEN I G L. B RABRAND DAGTILBUD Fællesskab skaber vi sammen Mangfoldigt fællesskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google