Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagoguddannelsen Professionsbachelor 3½ år Teori – praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagoguddannelsen Professionsbachelor 3½ år Teori – praksis"— Præsentationens transcript:

1 Pædagoguddannelsen Professionsbachelor 3½ år Teori – praksis
3 praktikperioder på samlet 15 mdr. Spændende hverdag for børn og voksne

2 Arbejdessteder Som pædagog kan du arbejde i f.eks. Vuggestuer
Børnehaver Skolefritidsordninger Klub Døgninstitutioner Væresteder På gaden

3 Pædagog Pædagogik handler om det hele menneske Faget favner bredt
Fokus på: Eksklusion – inklusion Tværfagligt samarbejde Relationer Anerkendelse Værdsættelse

4 Som pædagog Yder man omsorg over for børn og voksne
Hjælper dem til at udvikle sig sociale kompetencer og indgå i fællesskaber Tage ansvar Løse konflikter Samarbejder man med forældre og andre professioner

5 Eksklusion Dagtilbudsloven § 1 stk. 3
”forebygge eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats…”

6 Eksklusion Holde nogen udenfor som allerede er udenfor
Støde nogen udenfor som før har været indenfor Et individ kan være med til at ekskludere sig selv fra et fællesskab

7 Eksklusion Bent Madsen
Man befinder sig i en position hvor det er umuligt at være ligeværdige deltagere i fællesskabet. Afskærmer dem fra at udvikle sociale kompetencer. Eksklusion er med til at forringe ens udvikling og læringsbetingelser.

8 Inklusion Alle mennesker skal imødekommes med udgangspunkt i deres særlige behov. Alle mennesker skal ses, anerkendes og værdsættes. En proces som mennesker er en del af, i forhold til udvikling af at skabe udviklings og læringsmiljøer som mennesker med deres forskelligheder kan udvikle sig i.

9 Inklusion Få mennesker med ind i fællesskabet Inkludere andre
Bidrage til fællesskabet Deltage i fællesskabet Undgå eksklusion

10 Tværfagligt samarbejde
Pædagoger indgår i et tæt samarbejde med andre professioner i forbindelse med brugernes trivsel Hver faggruppe har deres kernekompetencer Det er f.eks. Lærer Fysioterapeuter Ergoterapeuter Psykologer Sundhedsplejerske

11 Relationer K.E. Løgstrup – Den etiske fordring
”Det hører menneskelivet til, at vi normalt mødes med en naturlig tillid til hinanden. (…) Der skal særlige omstændigheder til, for at vi på forhånd står overfor en fremmede med mistillid.”

12 Relationer Når menneskets tillid bliver misbrugt, er det som sårer mest, ikke at tilliden bliver misbrugt, men det at den ikke bliver taget imod. Når tilliden gang på gang bliver misbrugt og afvist får dette konsekvenser for ens videre liv.

13 Relationer K.E. Løgstrup – Den etiske fordring
”Den enkelte har aldrig noget med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, men får til at visne eller som man vækker,

14 en lede man uddyber eller hævner
en lede man uddyber eller hævner. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”

15 Relationer Alle relationer man indgår i har betydning for det andet menneske. Det kan være positivt eller negativt. Kan have betydning for om det andet menneskets liv lykkes.

16 4 kendetegn for anerkendende væremåder
Forståelse At forstå den andens mening og intention Aktiv lytning Åbenhed Bekræftelse Kommunikere forståelse tilbage Spejling eller gentagelse Åbne, undrende accepterende spørgsmål

17 Selvrefleksion og afgrænsethed
Åbenhed Opgivelse af kontrol Opgivelse af styring Selvrefleksion og afgrænsethed Reflekterende i forhold til egne følelser, oplevelser og reaktioner Skelne mellem egne og den andens oplevelser Opmærksomhed på egen væremåder og evt. uønsket reaktion på den

18 Forskel på anerkendelse og værdsættelse
Anerkendelse: At anerkende er at se den anden og den andens følelser, som de er. Anerkendelse er ikke nødvendigvis accept. Værdsættelse: At tillægge den anden positiv værdi. Forskel på at værdsætte resultatet og at værdsætte anstrengelsen.

19 Pædagoger skal vide og kunne noget
Færdigheder og kundskaber er ikke nok for at være en god pædagog Bruger sig selv i arbejdet Vurdere, handler og agerer ud fra sin viden og kunnen og sine værdier og holdninger

20 I det pædagogiske arbejde er der ikke noget facit som man kan sætte 2 streger under.
Det der virker i en situation, virker måske ikke i en anden situation. Alle mennesker er forskellige.


Download ppt "Pædagoguddannelsen Professionsbachelor 3½ år Teori – praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google