Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vi kjhh Samspil mellem forskning og praksis? Hvordan? Problematiseren og stillen spørgsmål, hvor ikke jeg har alle svarene! Ved sygeplejeforsker ansat.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vi kjhh Samspil mellem forskning og praksis? Hvordan? Problematiseren og stillen spørgsmål, hvor ikke jeg har alle svarene! Ved sygeplejeforsker ansat."— Præsentationens transcript:

1 vi kjhh Samspil mellem forskning og praksis? Hvordan? Problematiseren og stillen spørgsmål, hvor ikke jeg har alle svarene! Ved sygeplejeforsker ansat fra maj i en delestilling ved Hjertecentret og UCSF. Tidligere ansat som underviser på Sygeplejeskolen i Herlev og har sidst været forskningsleder i Region Sjælland, Sygehus Nord i Roskilde. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

2 vi kjhh Hvilken rolle og ansvar har forskeren og hvilken rolle og ansvar har praktikeren for teoriudviklingen/forskningen? Belyses fra to vinkler: Forskeren versus Praktikeren! Spørgsmålet er – hvorledes kan man forstå samspillet med forskning og praksis? Hvor skal man starte? Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

3 vi kjhh Den første vinkel jeg præsenterer er set fra forskeren/teoretikerens side! Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

4 vi kjhh I Bekendtgørelse fra 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje står: Den studerende skal kunne: 1) udføre, formidle og lede sygepleje 2) vurdere, begrunde og udvikle sit professionelle virke 3) indgå i samarbejde 4) udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

5 vi kjhh Pluralisme af teorier: Det har vist sig, at én sygeplejeteori, altså brugen af en ”Grand Theory” ikke kan favne hele sygeplejen, hvorfor flere sygeplejeteorietikere benyttes. Hvor stammer teorien fra? Hvordan er teoriens forklaringskraft? Altså hvor meget kan den sige noget om. En grand theory eller mindre - midrange theory, der belyser et begreb! Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

6 vi kjhh Èn måde at betragte teoriudvikling indenfor sygeplejeteorier på er, at udviklingen skal tage sit udgangspunkt i praksis. Formålet med den udviklede praksisviden er at foreskrive en bestemt praksis og forbedre den. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

7 vi kjhh Det modsatte syn er, at teoriudvikling adskilles fra praksis. Forskeren arbejder isoleret med fordybelse i sygeplejefænomener, og kriterier for videnskabelighed opfyldes. Genereringen af sygeplejeteorien foregår så at sige bag skrivebordet. Udfordring! Praksis må så forholde sig til teorien/forskning og finde ud af at bruge den lokalt. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

8 vi kjhh Forskningsresultater fra kvantitative forskningsresultater: Fx epidemiologisk og klinisk forskning er nemmere at overføre og implementere i praksis, fordi der indbygget er en handletvang. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

9 vi kjhh Forskningsresultater fra kvalitative forskningsresultater: Fx hermeneutisk eller fænomenologisk forskning er sværere at overføre/bruge i praksis, da fundene er en beskrivelse af oplevelser og der ikke er indbygget handletvang. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

10 vi kjhh Vi er efterhånden blevet gode til at lave forskningsstrategier. MEN hvordan kan vi udfylde dem? Kan man komme i mesterlære som forsker? Hvem er der i praksis, der KAN forske? Hvordan bliver samspillet prioriteret? Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

11 vi kjhh Den næste vinkel er set fra praksis side! Praktikerens ansvar for at forskning sættes på landkortet. Praksis kan også berige forskningen bl.a. ved at stille de rigtige spørgsmål og selvfølgelig til gavn for patienterne!! Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

12 vi kjhh Vi har forsket i sygepleje nogle år! Nyt er at ANVENDE forskningsresultater. Samspillet forsker og praksis er her vigtigt: *Vi skal øve sig i at stille de rette kliniske spørgsmål. *Søge litteraturen efter forskningsresultater. *Vurdere forskningsresultater. *Bruge forskningsresultater i praksis og forbedre den. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

13 vi kjhh I sygeplejen må der gives RUM for at kunne diskutere sin sygepleje og have mod på at sætte sig selv på spil. LEDERENS rolle? *At sikre at sygeplejersker uddannes/ kvalificeres til at læse og forstå forskning. *Lederens rolle er at give vilkår og støtte for at samspillet mellem at anvende forskning i sygeplejepraksis kan ske. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

14 vi kjhh Så - hvad skal der forskes i? Dorthe Overgaard
Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

15 vi kjhh Så - hvad skal der forskes i? Mit bud er at starte i praksis. Ud fra undren - stille forskningsspørgsmål og dernæst vælges den bedst egnede metode. Som sagt af Margarethe Lorensen: ”Spørgsmålet bestemmer metoden”. Forbedre praksis – og kvalificere sygeplejersker til at forstå forskning. Samarbejde tæt forsker og praksis. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF

16 vi kjhh De stillede spørgsmål: Oplæg om Samspil mellem forskning og praksis? 1) De bachelorstuderende står med en konkret op gave, som de skal løse og bedømmes på. De skal udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde. Hvordan kan ”VI” hjælpe dem? 2) Hvilken rolle/ansvar har forskeren og hvilken rolle/ansvar har praktikeren for teoriudviklingen/forskningen? 3) Man må gøre sig teoriens ståsted klart. Hvordan er teoriens forklaringskraft! 4) Hvordan vi kan berige hinanden - forskeren og klinikeren? 5) Hvor skal man starte? Teoretisk eller praksis? Forskeren har et ansvar for at vælge relevante sygeplejeområder at forske i – dvs. de skal udspringe af en undren i praksis. Praksis kan berige forskningen bl.a. ved at stille de rigtige spørgsmål og selvfølgelig til gavn for patienterne!! 6) Hvordan skabe rum for at diskutere sin sygepleje og have mod på at sætte sig selv på spil. 7) Hvad er LEDERENS rolle? Lederens opbakning er vigtigt – skabe vilkår og støtte for at komme videre med sygeplejen. 8) Hvad skal vi forske i? Hvad er målet for sygeplejeforskning? Er der handletvang? Spørgsmålet bestemmer metoden ifølge Margarethe Lorensen. Målet er at forskning skal berige praksis og forbedre den, så patienten er tilfreds. Dorthe Overgaard Sygeplejeforsker, Ph.d. Hjertecentret RH/UCSF


Download ppt "Vi kjhh Samspil mellem forskning og praksis? Hvordan? Problematiseren og stillen spørgsmål, hvor ikke jeg har alle svarene! Ved sygeplejeforsker ansat."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google