Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde bibliotek og uddannelse – et bud på hvordan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde bibliotek og uddannelse – et bud på hvordan"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde bibliotek og uddannelse – et bud på hvordan
Mette Bønløkke VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg 13. September 2013 Efter resultater fra 1.projekt, hvor resultaterne og undersøgelser viste, at informationskompetence ikke udvikles med enkelstående indsatser, men skal trænes kontinuerligt, har vi arbejdet med at integrere udvikling af informationskompetence gennem hele studiet. Undervisning og vejledning er tilrettelagt, så der er en progression i kompleksiteten i databaser og med stigende krav til selvstændighed hos de studerende.

2 Disposition Definition Forudsætninger Kompetencer der skal udvikles
Samarbejde Samarbejdsredskab Bibliotekarens rolle Underviserens rolle Samarbejde i processen Dannelse Implementering

3 Informationskompetence - vi tænker det som
Trin 1 - Identificere behovet for ny viden Trin 2 - Finde relevant information Trin 3 - Kritisk vurdering Trin 4 - Anvende udvalgt information Denne definition på informationskompetence har vist sig anvendelig for os. Resultaterne fra 1.projekt viste at de studerende har brug for støtte og udfordring i alle 4 trin. Vores resultater i 2.projekt viser os på hvilke trin underviser og bibliotekar spiller en rolle. Underviseren stiller opgaven og vejleder så problemet spørgsmålet bliver fokuseret og udfordre de studerende på søgeord og synonymer. Trin 2. Bibliotekaren underviser og vejleder ift databaser og udfordrer de studerende på søgeord og synonymer. Trin 3 Undervisere vejleder i forhold til kritisk vurdering, og trin 4 underviser spiller en rolle ved at forholde sig til udvælgelsen og anvendelse af matrialer.

4 Forudsætninger fra før studiet
Har lært om kildekritik i gymnasiet - havde en hel uge. Vi kan det godt, vi er vant til at søge og vant til at hente informationer Vi har haft undervisning i udvælgelse af materiale fra nettet. Men de kan kun søge usystematisk Med systematisk søgning mener vi de 4 trin Trin 1 Identificere behovet for ny viden Trin 2 Finde relevant information Trin 3 Kritisk vurdering Trin 4 Anvende udvalgt information

5 Forudsætninger for at søge
Jeg søger stort set altid på Google til at starte med….om jeg hurtigt kan finde det, altså, hvis ikke jeg kan det, jamen så, er det bare videre til næste, altså. Så jeg er nok ikke kommet længere end til Google Vi kastede os bare ud i søgningen Svært at finde ud af hvilke hjemmesider, der er gode og valide Vi kan det godt -kildekritik. Ustruktureret

6 Hvad skal eleverne kunne?
Hvad skal de kunne, når de er færdiguddannede? Hvilke trin skal de tage for at nå dertil? Hvilke indsatser skal tilrettelægges?

7 Samarbejde om tilrettelæggelse har betydning
De undervisere, der er involveret i planlægningen og undervisningen, er meget mere bevidste om at udfordre de studerende. Det er vigtigt at diskutere planlægning med underviserne, så kommer det til at ligge hensigtsmæssigt. Bibliotekaren oplever, at hendes rolle har et pædagogisk element i udvikling af de studerendes informationskompetence. Når vi kommer til undervisningen, tager vi hvor og hvordan som vekselvirkning mellem oplæg og øvelse. Timing er vigtig.

8 Et samarbejdsredskab Systematisk informationssøgning
HVAD er det helt præcist, du ønsker information om? HVOR Hvor vil du søge dine materialer? HVORDAN Brug din emnebeskrivelse, problemstilling eller problemformulering til at finde søgeord HVILKE Dokumentation Hvilke søgeord, databaser og antal poster fundet og på hvilken baggrund de anvendte poster er udvalgt Guide til systematisk informationssøgning udarbejdet som redskab til at støtte de studerende i at få systematiseret søgninger.

9 Hvad giver mening? Når vi ved, hvad det skal gøre godt for
Når søgningen bruges til noget Når der er tid til det Når de får hjælp til søgeord og databasevalg Når de får feedback Når hjælp er til rådighed Når vi har prøvet det før Når det er konkret f.eks. ud fra en problemstilling

10 Hvad skal underviseren?
Jeg tror, det handler om at se den højere mening med det. De skal kunne se meningen med galskaben. Vi skal blive gode til at påpege, hvad de studerende lærer lige nu, de er meget produktorienterede. Det er vigtigt at få en snak om, hvorfor vi er optaget af søgning. Jeg oplever min rolle som uklar. Bibliotekaren har det med databaser, hvad er der så lige tilbage. De skal udfordres i at forholde sig kritisk Jeg hjalp med problemformule-ring og søgeord og afgrænsning af søgning Curriculum integreret – knyttet til en opgave Meningen her og nu og for fremtiden Kræver at underviseren er ‘på’ Jeg diskuterer med dem, hvad de kan bruge søgefundene til.

11 Hvad skal bibliotekar? Søgeord og succesfulde fund hænger samme.
De studerende skal udfordres på søgeord – kan det hedde noget andet? Støtte i at fortage søgninger De skal lære at læse et skærmbillede Være til rådighed Bibliotekaren oplever at konstruktion og søgeord og synonymer er meget væsentlig for at kunne søge. Min største rolle i det her det er jo netop at have kendskab til databaserne, databaseopbygning og så guide dem på den måde. Kende forudsætningerne, emne og opgave

12 Samarbejde i processen
Samarbejde går egentlig gennem de studerende. Jeg henviser til deres vejleder, når der er brug for en sygeplejefaglig præcisering, når vi ikke kan få nogen relevante fund, når det er opgave-relaterende spørgsmål, og hvis den studerende mangler styr på tingene. Som underviser skal vi udfordre de studerende på det sygeplejefaglige, det andet tager bibliotekaren sig af. Jeg mener, at læreren bidrager med den faglige vinkel og søgning, men det tilbundsgående kendskab til databaserne behøver de ikke have. Sparre om faglige termer Der er forskellige opfattelser af, hvilke forudsætninger underviserne skal have. Skal man som underviser selv skal være en habil søger?

13 Dannelse Dokumenterer søgning Forberedelse og fokuseret søgning
Anvender materialer relevant Kan se hvorfor de skal gøre arbejdet Bygger ovenpå det lærte - søger lokalt og derefter internationalt Bruger bibliotekar og vejleder Kritisk forholder sig til alt materiale

14 Implementering i organisationen
Det lette er etablering af samarbejde mellem en gruppe undervisere og biblioteket Og dog Kræver Ledelsesopbakning Engagement Villet samarbejde Åbenhed for hinandens faglighed Oplevelse af nødvendighed Kreativitet

15 Implementering i organisationen
Det rigtig svære er Spredning Oplevelse af nødvendighed Oplevelse af ejerskab Orientering og information er ikke nok Enighed om kravene Fællesskab Kræver Der skal arbejdes med det – hos alle Opleves meningsfuldt – for alle

16 Mange tak og fortsat god arbejdslyst


Download ppt "Samarbejde bibliotek og uddannelse – et bud på hvordan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google