Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 1 · · Vandmiljø og landbrug i balance Henrik Skovgaard Århus Amt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 1 · · Vandmiljø og landbrug i balance Henrik Skovgaard Århus Amt."— Præsentationens transcript:

1 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 1 · · Vandmiljø og landbrug i balance Henrik Skovgaard Århus Amt

2 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 2 · · Disposition  Lov om Miljømål. En udfordring, der kræver nye samarbejdsrelationer?  Hvad er AGWAPLAN?  Geografisk tilgang til indsatsområder  Integreret miljø- og produktionsrådgivning  Case story Norsminde Fjord  Snitflader mellem AGWAPLAN og Lov om Miljømål

3 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 3 · · Udfordringer for miljømyndighed og landbrug Forskellige mål (produktion og miljø) Manglende miljø i landbrugets rådgivning Manglende vidensdeling mellem landbrug og miljømyndigheder Manglende samarbejde mellem landbrug og miljømyndigheder Manglende struktur på oplandsniveau i landbruget

4 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 4 · · AGWAPLAN  EU LIFE-miljø projekt  Budget 15 mio kr.  2005-2008

5 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 5 · · Vision og strategi i AGWAPLAN  Vision: forbedret samarbejde mellem miljømyndigheder og landbrug for lettest at nå produktions- og miljømål  Strategi: Øget information, rådgivning og involvering af landmænd. Finde fælles mål.

6 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 6 · · Aktiviteter i AGWAPLAN  Definere miljømål for 3 vandområder  Modelberegne tålegrænser for tilførsel af N og P fra oplandene og landbrugets bidrag  Vurdere N og P-tab fra mark, landbrugsbedrift og opland med forskellige metoder og forbedre metoder  Etablere GIS datainformationssystem om landbrug og miljøforhold  Sociologisk undersøgelse  Udvikle en manual om god landbrugspraksis og virkemidler  Integreret rådgivning af 22 landmænd  Effektvurdering økonomisk og miljømæssigt  Samarbejde og formidling nationalt og internationalt.

7 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 7 · · Stat fra 2007 KommuneLandbrugs- organisationer Landmænd Basisanalyser og overvågningsprogrammer 2004-06 PL Idéfase, oversigt, arbejdsplan 2007 PLInput Høringsperiode 2008 PLInput Endelige vandplaner i 2009 PL Projektperiode 2009-10 Input Høringsperiode 2010 Input Endelige handleplaner 2010 Handling Lokalmøder Arbejdsgrupper Rådgivning Markvandringer Finde løsninger på bedriftsniveau og oplandsniveau

8 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 8 · · Vand- og naturplaner  Nært samarbejde mellem staten og kommuner og andre interessenter - medejerskab  Høj detaljeringsgrad  Staten skal have meget konkrete udmeldinger, hvis kommunerne og landbruget skal kunne handle  Forudsætning: Faglig viden og kendskab til de enkelte områder i staten og kommunerne

9 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 9 · · Samarbejde mellem miljømyndighed og landbrug  Ejerskab Kendskab ___________ Accept ______________ Motivation ____________________ Handling Information Dialog Involvering

10 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 10 · · Områdetilgang Miljømål på oplandsniveau Rådgivning og planlægning fra Statens Miljøcentre Målgruppe: Lokale og regionale landboforeninger Tidsramme: 2007-2009 Krav på bedriftsniveau Rådgivning og planlægning fra Kommunerne Målgruppe: Landmænd Tidsramme: 2009-2010

11 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 11 · · 3 projektområder i Østjylland

12 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 12 · ·

13 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 13 · · Uoptimale produktions- og miljøbetingelser Miljøkrav uden samarbejde

14 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 14 · · Optimale produktions- og miljøbetingelser Miljøkrav med samarbejde

15 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 15 · · Markoverskud af kvælstof i opland. Normtal for høstudbytte og registerdata for gødskning

16 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 16 · · Reduktionspotentiale for N mellem rodzone og vandløb

17 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 17 · · Samarbejdets svære kunst ?

18 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 18 · · Landbrugskonsulenten i fokus

19 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 19 · · Norsminde Fjords opland Fjordareal 1,9 km 2, oplandsareal 101 km 2 EF-fuglebeskyttelsesområde Vildtreservat A-målsat i regionplan. Målsætning ikke opfyldt

20 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 20 · · Naturtilstand i lavvandede fjorde og scenarier for Norsminde Fjord.  Historiske data om dyr og planter  Undersøgelser i fjordbunden  Modelberegninger ud fra naturvandløb

21 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 21 · · Tilførsel af kvælstof til Norsminde Fjord nu og ved målsætning – 50% reduktion Kvælstoftab til fjord Nu (129 tons N/år) Tab fra landbrug nu: 45 kg N/ha *) Mål (65 tons N/år) Max tab fra landbrug: 22 kg N/ha *) Opgørelser (Daisy og CTtools overskud)

22 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 22 · · Konklusion: Hvad kan vi bruge Agwaplan til i forhold til Lov om Miljømål?  Tidlig inddragelse af kommuner og landbrug i samarbejdet om Lov om Miljømål  Opstille indsatsmål via geografisk tilgang og indsats i deloplande  Forbedre det faglige beslutningsgrundlag for vand- og indsatsplaner  Udvikle et rådgivningskoncept til landbrug og miljø  Lettere implementering i forhold til landbruget. Mindre kontrol  Forbedret og forpligtende samarbejde mellem miljømyndighed og landbrug fremover

23 AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 23 · · www.agwaplan.dk


Download ppt "AGWAPLAN IDA- møde om Vandrammedirektivet 28.11 2006 Side 1 · · Vandmiljø og landbrug i balance Henrik Skovgaard Århus Amt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google