Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regulering efter vandrammedirektivet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regulering efter vandrammedirektivet"— Præsentationens transcript:

1 Regulering efter vandrammedirektivet
Hvidovre Kommune HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

2 HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING
Dansk Implementering Danmark er opdelt i 3 ”Vandområder” hvoraf Sjælland er et. Miljøstyrelsen er Vandmyndighed for alle vandområder Amterne udarbejder en basisanalyse Miljøstyrelsen opstiller handleplaner Kommunerne gennemfører handleplanerne for at nå miljømålene for de enkelte grundvandsforekomster, søer, åer og havområder HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

3 Tidsplan for implementering
2006: Amterne udarbejder basisanalyser 2007: Kommunerne kan komme med ideer til handleplanerne 2008: Miljøstyrelsen melder handleplanerne ud 2012: Kommunerne skal have gennemført de nødvendige foranstaltninger 2015: Foranstaltningerne skal have virket, så alle vandområder lever op til målsætningerne HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

4 HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING
Amternes bidrag Basisanalyse: Miljømål for alle vandområder Miljøtilstand i alle vandområder Risiko for, at miljøtilstanden ikke lever op til miljømålene i 2012 For Hvidovre forventer Københavns amt, at Fæstningskanalen, Kalveboderne, Køge Bugt og Øresund ikke vil leve op til målsætningerne HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

5 Kommunernes kommende bidrag
Kommunerne skal blot gennemføre handleplanerne til tiden … men i 2007 vi må godt komme med gode ideer, inden Miljøstyrelsen fastsætter handleplanerne HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

6 Erfaring fra Lynettesamarbejdet
Siden slutningen af 1980’erne har kommunerne omkring Lynettefællesskabets renseanlæg samarbejdet om at regulere industrispildevand i fælles kampagner I kampagnerne har kommunerne udarbejdet fælles status for problemernes omfang og fælles målsætninger, men har overladt reguleringen til de enkelte kommuner Der er således for forskellige løsningsmodeller tilpasset den enkelte kommune HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

7 Kriterier for en god handleplan
Klare mål og tidsrammer for indsatsen Hensyn til kommuners forskellighed Selv i de store afløbsområder, kan/bør indsatsen være forskellig i de enkelte kommuner Kommunerne koordinerer indsatsen indbyrdes HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING


Download ppt "Regulering efter vandrammedirektivet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google