Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kitty Sommer – DANCORE - temadag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kitty Sommer – DANCORE - temadag"— Præsentationens transcript:

1 Kitty Sommer – DANCORE - temadag 7.6.2010
3. april 2017 CASE – Sydlolland kyst Kitty Sommer – DANCORE - temadag

2 3. april 2017 Baggrunden er alvorlig – men på Lolland har vi valgt at se klimaindsats som en udfordring!

3 Lavtliggende områder i Europa
3. april 2017 Lavtliggende områder i Europa 3

4 Stormflod 1872 – beskytter digerne nu?
3. april 2017 Stormflod 1872 – beskytter digerne nu? Lolland oplevede igen i 2006 en stormflod, hvor vandet mange steder skyllede ind over land. Skal staten ikke på banen? – Lolland er udsat! 4

5 Mål for klimaindsatsen
3. april 2017 Mål for klimaindsatsen At Lolland Kommune skal sikres mod ændrede klimaforhold på kort og lang sigt At lolland vil være pilotområde nationalt og internationalt for udvikling og afprøvning af klimatilpasningsinitiativer At klimatilpasning samtidig skal føre til forbedringer for landbrug, natur og miljø At muligheder mere end begrænsninger afprøves i konkrete projekter for klimatilpasning

6 COWI – screening af Lolland i.f.t. oversvømmelser
3. april 2017 COWI – screening af Lolland i.f.t. oversvømmelser 6

7 Klimatilpasningsplan
3. april 2017 Klimatilpasningsplan

8 3. april 2017 Klimastrategi for Lolland Kommune på tre områder (Skitse til klimatilpasningsplan) Geografisk indsats (indenfor afgrænsede områder) Indsats indenfor de forskellige sektorer – koordinering igennem kommuneplanen Eksempelprojekter – internationale projekter

9 Geografiske indsatsområder
3. april 2017 Geografiske indsatsområder 9

10 3. april 2017 Stormfloden november 2006 10

11 Projekt i Onsevig – kystbeskyttelse/algeproduktion
3. april 2017 Projekt i Onsevig – kystbeskyttelse/algeproduktion 11

12 Sydkysten af Lolland som eksempelområde:
3. april 2017 Sydkysten af Lolland som eksempelområde: Dige, områder under 0. kunstig afvanding, nuværende og kommende feriebebyggelse, Femern Bælt Helhedsplan for Sydkysten. Ydø området 12

13 Øget nedbør på Lolland - hvor løber vandet hen?
Området ved Ydø: 50 mm vand på terræn 4 dec 2009 Lolland Kommune

14 Mulighedernes vand Projektidé fra NIRAS
3. april 2017 Mulighedernes vand Projektidé fra NIRAS Hvor vandet bruges visionært for udvikling af turisme, rekreation, natur og miljø 14

15 Fremadrettet Internationale projekter – lære af Holland: SUSCOD-BLAST
3. april 2017 Fremadrettet Internationale projekter – lære af Holland: SUSCOD-BLAST Sydkysten af Lolland – case Nakskov: Fremtidig højvandssikring – samarbejde imellem Teknik og Miljø, Forsyning samt havnen og andre lodsejere Men hvad med Nordkysten? Er det alene de enkelte lodsejere? Skal der være en helhedsplan? Sammenhæng med vandrammedirektiv- NATURA 2000? Oversvømmelsesdirektiv - kystdirektoratet 15

16 Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Nakskov
Sikring til kote 2,5 Forslag til lokale løsninger omkring oversvøm-melsestruede arealer F.eks: Forhøjelse af veje spuns diger porte Pris: mio. kr. 16 25 mar 2010 Lollands Vand - Screening af landområder

17 Overordnet løsning Etablering af stormflodsport, f.eks. som ved Maeslant i Holland Meget dyrt Prisen for porten i Holland er oplyst til: $ (kræver mere end i ideskitse at vurdere i detaljer) 17 25 mar 2010 Lollands Vand - Screening af landområder


Download ppt "Kitty Sommer – DANCORE - temadag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google