Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandrammedirektivet Involvering af offentligheden i planlægningen Henriette Færgemann Team koordinator Europa Kommissionen DG Miljø, Vandafdelingen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandrammedirektivet Involvering af offentligheden i planlægningen Henriette Færgemann Team koordinator Europa Kommissionen DG Miljø, Vandafdelingen."— Præsentationens transcript:

1 Vandrammedirektivet Involvering af offentligheden i planlægningen Henriette Færgemann Team koordinator Europa Kommissionen DG Miljø, Vandafdelingen

2 Direktivets krav om offentlig oplysning og høring •…. alle interesserede parter inddrages aktivt i gennemførelsen •….. navnlig i udarbejdelse, revision og ajourføring af vandområdeplanerne

3 Direktivets krav om offentlig oplysning og høring … for hvert vandområdedistrikt offentliggøre & tillade bemærkninger til: •a) tidsplan og arbejdsprogram (t-3) •b) væsentlige problemstillinger (t-2) •c) udkast til vandområdeplanen (t-1) …… mindst seks måneder frist for kommentarer ….. Også for opdaterede planer

4 Hvorfor? •Sikre vigtig information, erfaring og kreativitet i politik udformningen – sikre omkostnings-effektive løsninger •Tilpasse politikken til samfundsbehov •Give legitimitet •Få "commitment" og social og politisk accept •Færre juridiske udfordringer

5 Hvor er vi nu?

6 Hvem har været involveret? •NGO'er/naturbeskyttelsesorganisationer, •Sektorer: landbrug, industri, energi, etc. •Vandindustrien •Lokale myndigheder – er de hørings parter eller ansvarlige partnere? •…..

7 Hvilken form for involvering? •Skriftlige kommentarer på udkast til planerne •Møder, workshops, sektor- specifikke aktiviteter •Dedikerede telefonlinjer •Direct mailing virker som en effektiv kommunikationsform •Involvering af interessenter & lokale myndigheder i udarbejdelsen af planer medførte mere smidig vedtagelse

8 Hvilke ændringer som følge af involvering? •Både tilfælde af strengere og mindre strenge mål eller virkemidler •Størst effekt i forhold til tilførsel af ny viden •I mere end 30% af vandplanerne blev der identificeret behov for yderligere viden •Flere medlemsstater har ikke rapporteret om effekten af høringerne

9 Fortsat involvering i implementeringen •20 medlemsstater har formelle processer for kontinuerlig involvering af interessenter i implementeringsfasen; 3 har ingen procedurer; 4 uklart •Rådgivende instanser er blevet etableret i 16 medlemsstater

10 Virker det? •Generelt omfattende konsultation af offentlighed og interessenter •Bred vifte af forskellige informationskanaler •Men…. •Uklart om konsultationerne reelt har medført ændringer i vandplaner og indsatsprogrammer

11 Hvad så nu? •Opfølgningsmøder med alle lande •Konkrete aftaler om forbedringer i næste cyklus •Vurdering af fremskridt med implementering af indsatsprogrammer •Juridiske tiltag…..

12 •Lande rapporter med specifikke eksempler: •http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm •Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Vandrammedirektivet Involvering af offentligheden i planlægningen Henriette Færgemann Team koordinator Europa Kommissionen DG Miljø, Vandafdelingen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google