Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ravn Sø Opland ca. 5500 ha, heraf ca. 4100 ha med landbrug.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ravn Sø Opland ca. 5500 ha, heraf ca. 4100 ha med landbrug."— Præsentationens transcript:

1 Ravn Sø Opland ca. 5500 ha, heraf ca. 4100 ha med landbrug

2 Vandrammedirektivet og danske søer, DMU rapport nr. 475 Referencetilstanden for dyb sø: Total-P 7,6 µg/l Total-N0,38 mg N/l Klorofyl A 3,9 µg/l Sigtdybde 5,4 m Fastlagt udfra 13 – 18 danske og estiske søer med et fosforindhold På 0 – 25 µg/l. Der er så brugt analyser fra den bedste ¼ af disse i forvejen rene søer. For den gode økologiske tilstand gælder: Total-P < 25 µg/l Total-N < 1 mg N/l Klorofyl A < 6,5 µg/l Sigtdybde > 3,9 m

3 Rav Sø, gennemsnit 2001 – 2005: (amtets overvågning) 1300 kg P/år 15,55 mio m3 vand/år 20 µg total-P/l I søen (sommergennemsnit) 3,2 m sigtdybde 10,0 µg klorofyl A/l

4 Århus Amts udmeldte reduktionsmål: Fosfortilførslen til Ravn Sø skal reduceres med 50 % i forhold til Udgangspunktet (gennemsnittet af 1993 – 2002) på 1666 kg/år, dvs. max. 850 kg P/år til søen. Tilførslen udgør nu 1300 kg (gennemsnit af 2000-2005). Der forventes fjernet 300 kg ved forbedret spildevandsrensning og resten, dvs. 150 kg, skal så fjernes af det diffuse bidrag (det diffuse bidrag = landbrugsbidrag + naturbidrag).

5 Kildeopsplitning, 2004, P til Ravn Sø. Naturbidraget 924 kg Nedbør 18 kg Spildevand fra åbent land 173 kg Spildevand f. rensningsanlæg 18 kg Overløb fra rensningsanlæg 143 kg Total1276 kg Målt tilløb 1483 kg Landbrugsbidraget = 1483 – 1276 = 207 kg P

6 georegnavnStationsnavnTotal P (mg/l) MidtjyllandRustrup Skovbæk0,064334545 MidtjyllandSkærbæk0,016481859 Øst DKAfløb fra Ellesø0,06161811 Øst DKDyrehave, T.t. Tystrup Sø0,05545 Øst DKKrakær Bæk0,060599445 Øst DKHolstenshus0,036083541 Øst DKSkurrekilde

7 Fosfortilførsel til Ravn Sø

8 Oplysninger Region Registerdataberegninger på P-overskud, CT-Tools, Daisy Enkelt mark Jordbundskortlægning udfra bl.a. EM 38 udmøntet i en jordbundskartering P-index Grønne regnskaber Mark- og gødningsoplysninger Oplysninger om dræning

9 CT-tools 2004

10 P-index

11

12

13 Resultater Grønne regnskaber og mark- og gødningsplaner viser stort set fosforbalance På de deltagende ejendomme (svinger fra negativ på planteavlsejendom til + 4-5 kg P/ha på kvægejendom) Det gælder også registerdataberegningerne (efter korrektion) Enkelte P-index værdier som er højere end det generelle niveau i området Enkelte drænede lerjorde med høje Pt Lavbundsjorde er svære at håndtere

14 Hvor langt kom vi på bedriftsniveau: På kort sigt vurderes 3 kg P/år fjernet. På lang sigt yderligere 17 kg P/år. Samlet opland: Kort sigt 25 kg P/år Langt sigt164 kg P/år Husk der er forskelligt datagrundlag på de medvirkende ejendomme En stor ejendom medvirker kun på generelt niveau.

15 Hvad oplysninger skal min. Være til rådighed ? •Nyere Pt •Opdaterede oplysninger om lavbund •Detaljerede oplysninger om dræning •P-index beregning •Grønt regnskab •Mark- og gødningsplaner •Viden om jorden i området Gerne suppleret med: •Detaljeret jordbundskartering (med hældninger?) •Regionberegningerne •P-mætningsundersøgelser på udpegede risikoarealer

16

17

18


Download ppt "Ravn Sø Opland ca. 5500 ha, heraf ca. 4100 ha med landbrug."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google