Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Disposition: A.Nogle bemærkninger om det finansielle system B.Generelt om fastsættelse af en virksomheds værdi C.Generelt om fastlæggelse af et aktivs.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Disposition: A.Nogle bemærkninger om det finansielle system B.Generelt om fastsættelse af en virksomheds værdi C.Generelt om fastlæggelse af et aktivs."— Præsentationens transcript:

1 Disposition: A.Nogle bemærkninger om det finansielle system B.Generelt om fastsættelse af en virksomheds værdi C.Generelt om fastlæggelse af et aktivs værdi

2 Det generelle problem: Nogle folk sparer op, andre investerer, men det er ikke nødvendigvis de samme Mængden af investorer Mængden af opsparere Konsekvens: A.Investor må vente – B.Investor må låne hos bekendt C.Indføre et banksystem Fordele: 1) Anonymt 2) Risikospredning

3

4

5 D.v.s. Price- earningsforholdet = Er det konstant? Se næste slide. Stiger det med udbytteforholdet? Hvordan reagerer dette forhold på i.Et stort nyt marked ii.En ekstraordinær gevinst iii.Nye omkostninger til barselsorlov? Prisdannelsen på aktier: Kurs p.t. 500 Min vurdering: 400 Min vurdering af andres vurdering: om et år 600. Dette forhold er centralt.

6

7 En virksomheds ydre værdi = markedsmæssige værdi = Den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige udbetalinger En virksomheds indre værdi (regnskabsmæssige eller bogførte værdi): Den værdi af egenkapitalen, der fremgår af balancen Hvordan er relationen mellem den ydre og den indre værdi?

8 Hvad er et aktivs værdi for en virksomhed? = Den tilbagediskonterede værdi af den mindre fortjeneste, som virksomheden ville have, hvis den ikke havde aktivet Fortjeneste med aktiv: R Fortjeneste uden aktiv: R * 0 1 R R* Etc. For de øvrige perioder

9 Problem: Beregnet på den måde, vil aktivers værdi så blive additiv? Værdi(A 1 )+ Værdi(A 2 ) = Værdi(A 1 + A 2 )? Et andet problem: Hvordan er forholdet mellem et aktivs værdi og dets salgsværdi? - Børsraiders

10 Finansiering med egenkapital: Hvilken rente skal der anvendes? Finansiering med egenkapital Aktiekapital – Forskellige forretningsformer Nyemissioner Tilbageholdt overskud Finansiering med egenkapital kontra fremmedkapital: USA versus DK. Landbrug modsat IT-firmaer Ventureselskaber. Debatter om risikovillig kapital

11 Større F/E: Renten r f stiger og risikoen stiger Ikke kun spørgsmål om F, men også dens sammensætning

12 AktiverPassiver AnlægsaktiverEgenkapital OmsætningsaktiverLang fremmedkapital Kort fremmedkapital I alt Det centrale: Har virksomheden likviditet nok? Hvad koster de forskellige kapitalformer Er der en optimal sammensætning af passivsiden?

13 Egenkapitalen har den største risiko Egenkapitalen bør have den største forrentning Betalingsstandsning: Illikvid - udpeger midlertidig kurator, der får til opgave at skaffe nye lån/bortsælge aktiver Hvis virksomheden er solvent, kan den eventuelt køre videre. Gældssanering Men hvad sker der egentlig, hvis uheldet er ude og risikoen realiseres?

14 Konkurs: Indgiver konkursbegæring Rangordning af kreditorer - konkursorden Priviligerede kreditorer (Stat,Panthavere,Banker) Upriviligerede kreditorer Opgør aktiver og passiver Udbetaler dividende efter boopgørelse Tager lang tid - ofte meget lille dividende. Hvad gør en håndværksmester, der har en halv million i klemme hos en trælasthandel 1) Vente 2) Sælge sin fordring til den kurs, han nu kan få.


Download ppt "Disposition: A.Nogle bemærkninger om det finansielle system B.Generelt om fastsættelse af en virksomheds værdi C.Generelt om fastlæggelse af et aktivs."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google