Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 4 - 7

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 4 - 7"— Præsentationens transcript:

1 Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 4 - 7

2 Valg mellem flere alternative investeringsmuligheder
Fundamentalprincip II: Den mest fordelagtige af en række alternative investeringer er den, der ved en given kalkulationsrentefod har den største kapitalværdi.

3 Kapitalværdimetoden Direkte anvendelse af fundamentalprincip II
Betingelser: Samme beløb bundet Supplerende finansinvestering Samme varighed

4 Valg mellem engangsinvesteringer
Forudsat efterfølgende finansinvestering Direkte beregning af kapitalværdi Differensberegning Kalkulationsrentefodens betydning Figur side 41

5 Valg mellem investeringskæder
Forskellige levetider Indtjening i forskelsperioden Identisk gentagelse Uendeligt Indtil mindste fælles mangefold Alternativ er anslået værdi af realisationsværdier. Fordele ved fælles mangefold: Man undgår konkrete skøn over den fremtidige udvikling Man får kæder af samme varighed Regnearbejdet lettes Forudsætninger Ingen eller kun ringe ændringer i det forventede fremtidige investeringsmønster Planlægningshorisonten skal være meget lang i forhold til levetid.

6 Annuitetsmetoden Engangsinvesteringer: Identisk gentagelse:
OK hvis længstvarende giver størst Ellers kapitalværdi Identisk gentagelse: Grundinvesteringens annuitet

7 Intern rentefods metode
Uanvendelig i sig selv Tilpasset metode Intern rente af differensinvestering Rangordning

8 Tilbagebetalingsmetoden
Må forkastes Både statisk og dynamisk Bruges i praksis ved usikkerhed og ved kapitalknaphed Interessehorisont kan også være argument for brugen.

9 Sammenligning af metoder
Kapital-værdi-metoden Annuitetsmetoden Interne rentefods metode Pay-back Absolut fordelagtighed Ja Nej Relativ fordelagtighed Engangsinvestering Kædeinvesteringer Måske

10 Optimal levetid Den varighed, der giver den største positive kapitalværdi, kaldes investeringens optimale levetid. Engangsinvesteringer Identisk genanskaffelse Udskiftning med ny teknologi

11 Engangsinvesteringer
Beregning af kapitalværdier for hver mulig periode. Totalbetragtning Grænsebetragtning Grænsebetragtning især anvendelig ved restlevetid eller ændringer.

12 Identisk genanskaffelse
Maksimering af grænsenettobetaling Kun på den første, når identisk genanskaffelse

13 Udskiftning med ny teknologi
Så længe grænsenettobetalingen overstiger den gennemsnitlige nettobetaling på nyt anlæg skal vi beholde vores gamle anlæg. Hvordan påvirker det det gamle anlægs værdi, at der er kommet ny teknologi på markedet?

14 Omkostningsminimering
Hvis salg kan forudsættes at være konstant (driftsindbetalinger) Så ses der bort fra indtægtssiden. Omkostningsminimering – find billigste Samme beregning – bare vendt.

15 Investeringskalkulen efter skat
Indtægt  Debitorbeholdning  Indbetaling Udgift  Gæld  Udbetaling Indtægter er skattepligtige Omkostninger er fradragsberettigede Variable omkostninger Faste omkostninger Afskrivninger Renteudgifter

16 Afskrivning - skat Driftsmidler 30% af samlet saldo afskrives hvert år
Afskrivning er frivillig (kun ved overskud) Dette gælder ikke for regnskabsmæssige og driftsøkonomiske afskrivninger, der er udtryk for et forbrug af formuegodet. Skat og afskrivning beregnes i årets priser Beregninger i løbende priser

17 Skat – skat ikke? På kort sigt – se bort fra skat
Større investeringer: Skattevirkningen skal beskrives for at have et komplet billede af investeringens økonomiske konsekvenser Aldrig godkende noget kun ud fra skattevirkning!!!!!!!!! Hvis nutidsværdien uden skat er negativ, må skat aldrig bruges som til at skaffe en positiv npv.

18 Styring af investeringsbeslutninger
Hovedkrav: Investeringsanalysen skal føres så langt frem, at beslutningstagerne har tilstrækkelig information til at vurdere målopfyldelsesgraden for alle relevante beslutningskriterier. Alternativernes usikkerhed klarlægges Kontrol – hurtig og relevant Gerne baseret på tal fra ERP.

19 Model Se model på side 64 i bogen

20 Opgaver Opgave 9, 10, 15, 17


Download ppt "Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 4 - 7"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google