Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Globaliseringsnetværket 13. marts 2008 Eksport Kredit Fonden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Globaliseringsnetværket 13. marts 2008 Eksport Kredit Fonden."— Præsentationens transcript:

1 Globaliseringsnetværket 13. marts 2008 Eksport Kredit Fonden

2 Temaer Hvem er Eksport Kredit Fonden ? Risici Finansiering af investering i udlandet Risikodækning af virksomheders investeringer Finansiering af ekstraordinær ordre EKF i tal

3 Hvem er vi ? EKF er en statslig garantifond EKFs forretningsområde er forretninger med udlandet af økonomisk interesse for Danmark EKF forsikrer mod ekstraordinære risici, der ikke kan dækkes af det private marked. EKF drives på forretningsmæssige vilkår og er garanteret af den danske stat

4 Strategi – den nye globale handelsmodel Dansk virksomhed Dansk datterselskab i udlandet Udenlandsk kunde Udenlandske underleverandører Eksport Investeringer i udlandet Importeret input Salg fra datterselskab Importeret input Udenlandsk indkøbt input Dansk økonomisk interesse skal være opfyldt: Produktion Værditilvækst Ejerskab Etc.

5 Risk Management  Ny ordre med godt db  Hvilke risici?  Hvor galt kan det gå?  Hvad gør man ved dem?

6 Risikoprofil

7 Risikoprofil – ingen kredit

8 Risikoprofil – med kredit

9 Hvilke risici dækker EKF? Kommerciel risiko: Købers konkurs eller insolvens Købers annullering af kontrakten Køber nægter at attestere udbetalinger Politisk risiko i køberlandet: Krig eller borgerkrig Valutamangel og valutarestriktioner Import- og eksportforbud Indgreb fra de lokale myndigheder

10 Hvad forsikrer eksportøren sig imod? Kontraktbrud Eksportør indgår kontrakt med køber om eksportleverance. EKF kan forsikre eksportør mod at køber opsiger kontrakten før leverancen overdrages eller at der opstår krig, borgerkrig samt eksportforbud. Sælgerkredit Eksportøren sælger med kredit til en udenlandsk køber EKF kan forsikre mod manglende betaling. Sikkerhedsstillelse En køber forlanger, at eksportør stiller sikkerhed (bond), for eksempel i forbindelse med tilbudsgivning. Hos EKF kan eksportøren forsikre sig imod risikoen for at køber trækker sikkerheden uretmæssigt.

11 Kriterier for EKFs deltagelse Dansk økonomisk interesse Overholdelse af internationale regler, OECD, EU Samarbejde og risikodeling med en bank Acceptabel risikovurdering, herunder miljømæssige forhol d

12 Finansiering af investering Dansk virksomhed investerer i en fabrik i Ukraine. Ejes 100 pct. Egenkapital på USD 1 mio., fremmedkapital på USD 2 mio. De vil gerne finansiere USD 2 mio. over 5 år. Der importeres udstyr fra Kina og Tyskland for lidt over USD 2 mio.

13 Finansiering af investering Bank Lån Garanti Dansk moderselskab EKF Serielån med halvårlige afdrag. Kredittid på 5 år EKF dækker 90 pct. Præmien i alt 3,27 pct. Datterselskab Ukraine

14 Investeringsgaranti Dansk virksomhed investerer i en fabrik i Rusland. Ejes 100 pct. af et finsk datterselskab. Egenkapital på USD 0,5 mio., fremmedkapital på USD 3 mio. – lån fra dansk moderselskab. Virksomheden skal bygge en bygning. Værdien svarer til fremmedkapitalen Virksomheden ønsker investeringen i bygningen forsikret mod politiske risici.

15 Investeringsgaranti Dansk virksomhed Garanti for politiske risici EKF EKF dækker krig, borgerkrig, ekspropriation, nationalisering Udvidet med dækning for tilbagekaldelse af byggetilladelse EKF dækker 95 pct. Præmien er 1,1 pct. p.a. Egenkapital eller lån Finsk datterselskab Russisk datterselskab

16 Stor enkeltstående ordre Dansk virksomhed får stor ordre på et risikofyldt marked. Der er acceptabel sikkerhed for betalingerne. Virksomheden har behov for at udvide deres eksisterende bankengagement med DKK 50 mio. – en tredjedel. Der tilbydes ikke supplerende sikkerhed.

17 Eksportør A/S Anlæg Køber i Brasilien Kontrakt Stor enkeltstående ordre

18 Banker varetager finansieringen Eksportør A/S Betaling Anlæg Køber i Brasilien Bank Kontrakt Banco Sud Americano Kredit EKF GarantiPræmie Renter og afdrag

19 Risiko direkte på køber Eksportør A/S Betaling Anlæg Køber i Brasilien Bank Kontrakt Renter og afdrag Kredit EKF GarantiPræmie

20 Oparbejdningsfinansering Bank Kasse kredit Garanti Eksportør EKF

21 Andet Irak/Afghanistan program

22 Samarbejdspartnere, et udvalg Danske bankerInternationale banker EksportkreditagenturerForsikringsselskaber

23 EKFs verden Ultimo 2006 var EKF’s totale eksponering DKK 24 mia.

24 Regnskabsresultater

25 Engagement, sektorer

26 Organisation

27 www.ekf.dk


Download ppt "Globaliseringsnetværket 13. marts 2008 Eksport Kredit Fonden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google