Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Maj konferencen 2010 Geodata-samarbejde i Beredskabet Henrik Steen Andersen Kort & Matrikelstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Maj konferencen 2010 Geodata-samarbejde i Beredskabet Henrik Steen Andersen Kort & Matrikelstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Maj konferencen 2010 Geodata-samarbejde i Beredskabet Henrik Steen Andersen Kort & Matrikelstyrelsen

2 Maj konferencen 2010 ” Sker der en ulykke i Danmark, er det beredskabets opgave at begrænse skaderne på mennesker, ejendomme, materiel og miljø så meget som muligt ” ” Når der sker en ulykke, går en lang række myndigheder i gang med at hjælpe. Myndighederne på et skadested arbejder sammen med ét overordnet mål: At mindske konsekvenserne af ulykken ” ” Fælles geodata styrkede mulighederne for at planlægge og udføre koordinerede beredskabstiltag ”

3 Maj konferencen 2010 Geodata er relevante for beredskabsopgaver Topmøde Olieforurening Oversvømmelse

4 Maj konferencen 2010 Forebygge Geodata er relevante i alle beredskabsfaser Genoprette Vurdere risiko Forberede Reagere

5 Maj konferencen 2010 Geodata er relevante på alle niveauer Taktisk Operativt Strategisk

6 Maj konferencen 2010 Geodata – Udbud og efterspørgsel

7 Maj konferencen 2010 Et tænkt scenarium.. DMI har varslet forhøjet vandstand i vadehavet – der ventes vindstød af orkanstyrke fra sydvest Olieudslip fra Stigsnæsværket – olie lækker ud i havnebassinet og driver med strømmen ud i Storebælt

8 Maj konferencen 2010 Aktørerne - hvem bliver involveret? KDI NOST SOK ITST Redningsberedskab Politi Redningsberedskab Politi

9 Maj konferencen 2010 Øvelse: varsel om forhøjet vandstand Hvilke områder berøres? Hvem skal evakueres? Udpegning af risikoområder Udpegning af evakueringscenter

10 Maj konferencen 2010 Øvelse: Olieudslip fra Stigsnæsværket Hvor er olien – nu og om 2 timer? Relation til beskyttelsesområderne? Hvor befinder miljøskibene sig

11 Maj konferencen 2010 Øvelse: Olieudslip fra Stigsnæsværket Hvor er oplagspladsen? Udpegning af tilkørselsveje Placering af oliespærringer Afspærring af indsatsområde

12 Maj konferencen 2010 Den fælles GIS kriseportal - udfordringen At stille relevant geografisk kriseinformation til rådighed for den Nationale Operative Stab til anvendelse under større kriser af national betydning At samle informationer fra involverede myndigheder i et fælles krisebillede med det formål at give det strategiske niveau et ’one page management’ billede af en given situation

13 Maj konferencen 2010 Opbygning af det fælles situationsbillede Miljøskibe Flyfoto Søkort VejrdataIndsatsområde Miljødata Brandstation Hospital Landkort Fuglebeskyt- telsesområde Olieudslip Ambulancevej Baseret på fællesoffentlige geodata Fælles symboler (til en vis grad..) Fælles beredskabsdata

14 Maj konferencen 2010 GeoConference – et samarbejdsværktøj GeoConference er et system som muliggør, at to eller flere personer kan dele og kombinere forskellige geodata GeoConference klienten kan tilgå fælles geodata og præsentere et fælles synkroniseret situationsbillede Deltagerne kan udveksle informationer ved blandt andet at tegne linjer og punkter oven på kortene og via simple tekstbeskeder

15 Maj konferencen 2010 GeoConference – et samarbejdsværktøj Simpelt at anvende Det er muligt at oprette flere klient sessioner og kopiere mellem dem Fokuseret informationsdeling – f.eks. fælles data, zoom og pan Standard grænseflade mod geodata (WMS, shape, TAP, geotiff)

16 Maj konferencen 2010 Erfaringer fra samarbejdet med NOST Nem adgang til fælles data øger anvendelsen Udnyttelse af det fælles situationsbillede forbedrer kommunikationen Geo-samarbejde er godt, men skal læres! Behovet for standardsymboler er udtalt Behovet for fælles beredskabsdata er stort Anvendelse på det taktiske og operative niveau vil også give værdi på det strategiske niveau En fleksible multisektor sikkerhedsløsning vil være en fordel

17 Maj konferencen 2010 Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen i 2006.. ”For at imødekomme forventningerne om en koordineret indsats på det geospatiale område, herunder tilvejebringelse af et fælles situationsbillede blev det foreslået, at de involverede myndigheder indleder et samarbejde med henblik på at etablere et informationsfællesskab på beredskabsområdet. Informationsfællesskabet vil gennem forpligtigende aftaler kunne sikre at data og informationer er til rådighed for den nationale kriseorganisation.”

18 Maj konferencen 2010 Geodataforum for beredskabet Rigspolitiet, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og KMS besluttede december 2009 at oprette Geodataforum for beredskabet

19 Maj konferencen 2010 Tak for opmærksomheden!

20 Maj konferencen 2010

21 Hvad har vi lært? Det underliggende koncept (geosamarbejde) er godt – men samarbejde skal læres Sikkerhedsspørgsmål skal afklares således at alle relevante data kan anvendes og udveksles Grænseflade mod myndighedsdata og myndighedssystemer skal klargøres og anvendes for at maksimere synergieffekten Anvendelse af den fælles GIS kriseportal skal forankres og prioriteres

22 Maj konferencen 2010 GeoConference - systemarkitektur Lokale Data WMS Server Lokale Data Server Data- leverandør Klient WMS Server NOST BRS KST KSN Politi KMSX Kortforsyning Miljøportal Beredskabsdata

23 Maj konferencen 2010 Erfaringer fra øvelser 2005 og 2007 Fælles datagrundlag styrkede mulighederne for at planlægge og udføre koordinerede beredskabstiltag Optimal udnyttelse af offentlige registre kræver tilgang til data uden de tekniske hindringer som findes i dag Geodata og et fælles geografisk situationsbillede er et væsentligt værktøj, bl.a. i forbindelse med krisekommunikation

24 Maj konferencen 2010 Udveksling af information Geodata følger som udgangspunkt kommandovejen og sektoransvaret Information bliver målrettet og tilpasset Kommunikation mellem taktiske og operative enheder Kommunikation inden for og mellem myndigheder Information til det strategiske niveau Geodatastaben integrerer, danner og målretter information

25 Maj konferencen 2010 Har vi nået målet? Den fælles GIS kriseportal giver mulighed for: Adgang til fælles geodata Tilføjelse af aktuel information Etablering af et situationsbillede Anvendelse af fælles situationsbilleder Øget anvendelse af geodata i beredskabs regi Opsamling af evalueringsinformation

26 Maj konferencen 2010 Et par påstande.. Og et par bud.. Systemer og geodata er ikke i tilstrækkelig grad adskilte Geodata bliver udnyttet i for ringe grad Der bliver brugt for mange kræfter på at gøre geodata klar og for få kræfter på at anvende dem Anvend fælles standarder Udveksl erfaringer Fokuser på kerneopgaver

27 Maj konferencen 2010 Et par påstande.. Og et par bud.. Geodata til beredskabsformål er ikke tilgængelige i tilstrækkeligt omfang Det er ikke nødvendigvis de samme geodata som anvendes af forskellige beredskabsaktører Indgå fællesaftaler med dataejere Etabler fælles basisdata Offentliggør metadata

28 Maj konferencen 2010 Vil basisdata og tjenester kunne deles? Sikkerhed spiller en rolle!

29 Maj konferencen 2010 I dag vedligeholdes data mange steder.. Sikkerhed spiller en rolle!

30 Maj konferencen 2010 Giver det mening at beredskabsaktører samarbejder med udgangspunkt i geodata? Hvordan sikrer vi, at de nødvendige geodata er til stede når beredskabet har brug for dem? Den fælles GIS kriseportal – har den en fremtid?

31 Maj konferencen 2010 Indsatsområder - anvendelse Erfaringsudveksling og udbredelse af kendskabet til anvendelsen af geodata inden for beredskabet. Undervisning og uddannelse

32 Maj konferencen 2010 Indsatsområder - tjenester Formålet er at: –identificere behovet for fælles geodatatjenester –specifikation og forslag til etablering af fælles tjenester

33 Maj konferencen 2010 Indsatsområder - data Formålet er, med udgangspunkt i beredskabets behov, f.eks. at: –skabe overblik over og adgang til relevante data

34 Maj konferencen 2010 Indsatsområder - koordinering Formålet er at sikre en effektiv og koordineret anvendelse af geodata til beredskabsformål, f.eks.: –nedbrydning af barrierer som hæmmer brugen af geodata –opstilling af fælles behov og standarder

35 Maj konferencen 2010 Et par udokumenterede påstande.. Systemer og geodata er ikke i tilstrækkelig grad adskilte Geodata bliver udnyttet i for ringe grad Der bliver brugt for mange kræfter på at gøre geodata klar og for få kræfter på at anvende dem

36 Maj konferencen 2010 Den nære fremtid.. Den fælles GIS kriseportal vil blive anvendt under COP15 Evaluering bliver foretaget januar / februar 2010 Eventuelt aftale om forankring af drift og support Eventuelt dialog med leverandør

37 Maj konferencen 2010 Det fælles krisebillede Værktøjer og menuer On-line brugere Datalag Tekstbeskeder Logning af brugeraktivitet Information om datalag Skrivefelt Aktuel information Journal..og nu til en løsning NOST og KMS valgte GeoConference fra PCI geomatics

38 Maj konferencen 2010 Den fælles GIS kriseportal - status? Projektet startede marts og første afprøvning fandt sted maj Basis data og funktionalitet til stilles til rådighed for alle beredskabsaktører som har adgang til internettet 40 beredskabsaktører har gennemgået undervisning Afprøvning på havmiljøsamarbejdsøvelser, krisestyringsøvelsen 2009, under IOC og i forbindelse med en række andre lokale øvelser

39 Maj konferencen 2010 Anvendelse af geodata i en krisesituation Taktisk Operativt Strategisk

40 Maj konferencen 2010 Et par udokumenterede påstande.. Geodata til beredskabsformål er ikke tilgængelige i tilstrækkeligt omfang Det er ikke nødvendigvis de samme geodata som anvendes af forskellige beredskabsaktører


Download ppt "Maj konferencen 2010 Geodata-samarbejde i Beredskabet Henrik Steen Andersen Kort & Matrikelstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google