Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortforsyningen - strategi Thorben Hansen Markedschef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortforsyningen - strategi Thorben Hansen Markedschef."— Præsentationens transcript:

1 Kortforsyningen - strategi Thorben Hansen Markedschef

2 Teknologidrivere Internettet Web services Service Orienteret Arkitektur (SOA)

3 Forretningsdrivere

4 Hvad er Kortforsyningen Kortforsyningen er den del af geodata- infrastrukturen, hvorunder KMS stiller geografiske data og funktionalitet til rådighed for sine brugere via internettet Kortforsyningen er et væsentligt element i forfølgelsen af KMS’ vision om at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere Kortforsyningen skal understøtte KMS’ strategi som den kommer til udtryk gennem indsatsområderne

5 Hvad er Kortforsyningen - fortsat Kortforsyningen skal bedst muligt understøtte KMS’ rolle som statens infrastrukturvirksomhed for geodata Kortforsyningen skal mindske de teknologiske og økonomiske barrierer for anvendelse af kort og geodata Kortforsyningen skal øge tilgængeligheden og aktualiteten af geografiske data og funktionalitet for brugerne

6 Kortforsyningens rolle Kortforsyningen er en informationsservice, dvs. en service der formidler data og funktionalitet Kortforsyningen er en fællesservice, dvs. en service der betjener andre service Kortforsyningen skal betjene både brugerservice (service rettet mod borgere og professionelle) og andre fællesservice (typisk brancheorienterede portaler)

7 Kortforsyningens rolle - fortsat

8 Hvad tilbyder Kortforsyningen Kortforsyningen er en standardiseret snitflade mellem udbydere af geodata-infrastruktur og brugere af geodata-infrastruktur Kortforsyningen udmønter sig i forhold til brugerne som en række web-services Kortforsyningen giver en veldefineret og åben snitflade til den indeholdte geodata infrastruktur Kortforsyningen er omverdenens adgang til KMS’ Nationale Geodatabank

9 Eksterne interessenter Staten og de statslige styrelser, amterne og kommunernes forvaltninger Private virksomheder med behov for kort- og geodata De partnere, som KMS samarbejder med omkring udnyttelse af geodata-infrastrukturen til offentlige og private anvendelser

10 Forretningsidé Services redefinerer snitfladen mellem indholdsudbydere og løsningsudviklere nye horisontale markedspladser Markedsplads omkring ”geodata-infrastruktur” Samarbejde omkring snitfladen med kunder og partnere, der har behov for at integrere spatial funktionalitet i deres løsninger

11 Omgivelsernes behov Ukompliceret adgang til services, der sammenstiller relevant information uanset om den baserer sig på topografiske, matrikulære eller maritime data uanset om data er fra KMS, kommuner eller andre Information eksponeres ud fra brugerens behov mere end ud fra hvem, der skaber data ‘One-stop’ adgang til informationen 24/7 adgang til informationer ‘- langt mere end kortvisning’

12 Omgivelsernes behov - fortsat Katalog services Forskellige typer af informationsservices geokodning til koordinat-stedfæstelse af geografiske nøgler formidling af kort i fast eller brugerdefineret præsentationskartografi formidling af geodata objekter formidler kort og geodata på et antal måder, der strækker sig fra levering af små kort-billeder til visning på skærmen, over tematiske kort til udprintning til levering af fuldstændige objekt­baserede datasæt anden funktionalitet baseret på geodata

13 Strategimål 1 - arkitektur Kortforsyningens geodata web-services skal udvikle sig i overensstemmelse med anbefalingerne i Hvidbog om IT-arkitektur Dette gøres ved: at overholde relevante standarder i lighed med de nye geo-nøgler at tilbyde katalog-services samtænkt med geodata-info.dk at tilbyde fælles-services, der bruger og eksponerer andre data end KMS’ herunder at sikre de nødvendige aftalerammer omkring disse services

14 Strategimål 2 - data Kortforsyningen skal tilbyde en pålidelig og tidstro formidling af landsdækkende geodata indenfor KMS’ ansvarsområder Dette gøres ved: at sikre adgang til et fuldstændigt, landsdækkende udtryk for den matrikulære situation Københavns og Frederiksberg kommuner at sikre adgang til formidling af et løbende ajourført, fælles, landsdækkende landkortværk Kort10, FOT afledte kartografiske produkter at sikre adgang til søkortdata

15 Strategimål 3 - funktionalitet Kortforsyningen skal mindske de traditionelle barrierer for inddragelse af kort og geodata i løsninger Dette gøres ved: at tilbyde services, der er let tilgængelige for mainstream IT-løsninger at tilbyde services, som indeholder data og funktionalitet, der i videst muligt omfang fremmer nyttiggørelsen af kort og geodata, også i ikke-GIS miljøer at tilbyde aftalerammer, der i overensstemmelse med gældende rammebetingelser stiller disse services til rådighed for brugerservices og andre fællesservices

16 Kortservices - udviklingsretning Baggrundskort Tilbydes for alle datasæt Temakort Tilbydes kun for GIS- forberedte datasæt Analysekort Tilbydes kun for GIS- forberedte datasæt Til brug ved interaktive programmer Data må ikke selvstændiggøres Kortvisning Raster (maks. ca. 1200x1200 pixels) WMS Temavisning Raster (maks. ca. 1200x1200 pixels) WMS/Filter/SLD Featureservice Features (til “on-the-fly” applikationsbrug) WFS/Filter Til brug ved overførsel til brugeren Data selvstændiggøres Kortprint Raster(vektor) (maks. A0 til print) WMS(SVG) Temaprint Raster(vektor) (maks. A0 til print) WMS(SVG)/Filter/SLD Featureleverance Features (til indlægning i eget GIS-system) GML(DSFL, Shape, GM, MIF/MID)

17 Strategimål 4 - drift Kortforsyningen skal være et troværdigt element i den offentlige infrastruktur omkring digital forvaltning Dette gøres ved: at sikre høj tilgængelighed oppetidsgaranti? 24/7?


Download ppt "Kortforsyningen - strategi Thorben Hansen Markedschef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google