Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortforsyningsseminar 24. marts 2009 Anne Buch-Larsen Kort & Matrikelstyrelsen Mail:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortforsyningsseminar 24. marts 2009 Anne Buch-Larsen Kort & Matrikelstyrelsen Mail:"— Præsentationens transcript:

1 Kortforsyningsseminar 24. marts 2009 Anne Buch-Larsen Kort & Matrikelstyrelsen Mail: abl@kms.dk

2 Hvad sker der med Vis Stedet i KMS lige nu? KMS’ direktion har behandlet spørgsmålet og godkendt: At Vis Stedet kan blive en strategisk forretningsmæssig samarbejdsplatform, hvor KMS i samarbejde med andre myndigheder anvender det fælles geografisk administrationsgrundlag i digital forvaltning. At Vis Stedet er en ”fremtidssikret” teknisk udviklingsplatform på grund af de åbne snitflader og brug af Open Source. At Vis Stedet er et udviklingskoncept i MIM og KMS, der kan skabe et miljø, som giver synergi med andre myndigheders anvendelse.

3 Vis Stedets organisatoriske ophæng KMS er det strategisk forretningsmæssige ophæng for Vis Stedet, idet KMS er ressortministerium. Servicefællesskabet (SFG)-styregruppen har indvilget i at være følgegruppe for at sikre tværoffentligt input med hensyn til udvikling og anvendelse.

4 Kommunikationsplan Som det sidste er det aftalt, at der skal udarbejdes en kommunikationsplan for Vis Stedet. Det vil sige, at vi i KMS arbejder på en plan for, hvordan vi skal profilere Vis Stedet.

5 Anvendelse af Vis Stedet Vis Stedet/VisKort har været anvendt på borger.dk siden 20. oktober 2009. Der er allerede sket meget siden den 20. oktober, og ifølge IT- og Telestyrelsen arbejdes der fortsat på at udvide borgernes muligheder for at få størst mulig gavn af de fællesoffentlige geografiske data. Denne udvikling sker fortsat ved hjælp af en videreudvikling af VisKort.

6 Sådan står der på borger.dk lige nu •Den offentlige sektor besidder mange former for geografiske data, som kan være interessante for borgerne. I takt med at data indsamles vil de blive gjort tilgængelige på borger.dk. •For nuværende kan vi præsentere nedenstående kort med tilhørende data: •Kommuner og regioner (nyt vindue)Kommuner og regioner (nyt vindue) •Sundhed (nyt vindue)Sundhed (nyt vindue) •Uddannelse (nyt vindue)Uddannelse (nyt vindue) •Politi og retsvæsen (nyt vindue)Politi og retsvæsen (nyt vindue) •Religion (nyt vindue)Religion (nyt vindue) •Transport og rejser (nyt vindue)Transport og rejser (nyt vindue) Det er Atkins, der har udviklet VisKort

7 Klimatilpasning.dk – seneste anvendelse pt. Energistyrelsen har indgået en kontrakt med Grontmij Carl Bro om at udvikle en kortkomponent til klimatilpasning.dk Formålet med kortkomponenten er, at slutbrugerne skal kunne se en grafisk fremstilling af klimatiske tilstande i Danmark på kort og lang sigt. Den grafiske fremstilling skal anskueliggøre, hvordan klimaet vil udvikle sig, og hvordan f.eks. en øget nedbør vil fordele sig over landet. Kortkomponenten vil blive udviklet med udgangspunkt i Vis Stedet komponenten, som er udviklet af Kort & Matrikelstyrelsen. http://www.klimatilpasning.dk/da- dk/service/nyheder/sider/nykomponenttilklimatilpasning dk.aspx

8 Nordisk samarbejde om Vis Stedet m.m. I februar 2009 blev der afholdt en workshop i KMS med deltagelse fra alle de nordiske lande. Programmet indeholdt fra dansk side bl.a. Vis Stedets forretningsstrategi, udviklingen af Vis Stedet i Open Source sammenhæng, og ITST’s Softwarebørs. De øvrige nordiske lande fortalte tilsvarende om deres brug af Open Source eller deres planer om at bruge Open Source i kommende projekter. Det blev aftalt, at vi vil forsøge at etablere et samarbejde på nordisk plan.

9 Udviklingspartnernes rolle På seminaret sidste år talte vi fra KMS’ side om, at vi så Vis Stedet som et rigtig godt udgangspunkt for vores Udviklingspartnere til at etablere løsninger for kommuner, regioner, og ikke mindst alle statsinstitutioner, som vi forventede fik adgang til data. (Det har de nu). Vi synes fortsat, at Vis Stedet er en god platform for at etablere løsninger, og borger.dk og klimatilpasning.dk synes vi, bekræfter det. I KMS håber vi fortsat, at vores Udviklingspartnere vil være med i den fortsatte formidling og udvikling. Vis Stedet

10 Har I spørgsmål, kan I stille dem nu, men I er også velkomne til at kontakte Arne Simonsen, mail: arsim@kms.dk, Jon Hemmingsen, mail: jon@northtech.dk og Anne Buch-Larsen, mail abl@kms.dk senere.arsim@kms.dk jon@northtech.dk abl@kms.dk Tak for i dag.


Download ppt "Kortforsyningsseminar 24. marts 2009 Anne Buch-Larsen Kort & Matrikelstyrelsen Mail:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google