Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt billede her Kortfosynigsseminar 2011 31. Marts 2011 Jørgen Larsen de Martino

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt billede her Kortfosynigsseminar 2011 31. Marts 2011 Jørgen Larsen de Martino"— Præsentationens transcript:

1 Indsæt billede her Kortfosynigsseminar 2011 31. Marts 2011 Jørgen Larsen de Martino jolde@kms.dk

2 Vis stedet •Vis Stedet gør det nemt at vise egne data oven på de fællesoffentlige kort og geodata •Første version i 2007 udviklet af KMS •2008-2009 en række konkrete implementeringer –Borger.dk –Vis Kort –Vis Planer •2010 behov for forankring og gentænkning Kort historie

3 August 2010 Indstilling til servicefællesskabet for Geodata •Der nedsættes en gruppe af kerneudviklere med KMS i spidsen og deltagere fra private firmaer •KMS afsætter ressourcer til at være "tovholder" for Vis Stedet – inkl. drift og validering af kodeændringer

4 Principper •Vis Stedet skal være en grundkomponent der kan anvendes som platform (et delt krydsplatformskompatibelt API) for geografisk præsentation i net applikationer •Vis Stedet skal i videst muligt omfang baseres på anerkendte og modnede Open Source projekter •Hvis der er behov for ny bredt anvendelig funktionalitet bør denne udvikles hvor det er mest hensigtsmæssigt fra en overordnet betragtning (dvs ofte i de underliggende Open Source projekter) •Det kan være nødvendigt at udvikle speciel dansk funktionalitet, relateret til sammenhængen med danske services og datasæt •Udvikling og drift finansieres i fællesskab af de offentlige parter, der har interesse i en funktionalitetsudbygning, og sikring af ressourcer til teknisk vedligeholdelse og udbygning af fælles platform er vigtigt i denne sammenhæng. •Udvikles der for offentlige midler generel funktionalitet i tilknytning til fælleskomponenten Vis Stedet, bør denne udbygges med den generelle funktionalitet så det kommer flest muligt til gavn

5 Oplæg til dannelse af community •Lars Klindt Mogensen •Bo Overgaard •Daniel Ossipoff Jensen •Karsten Pihl •Morten Bødtkjer •Morten Kristoffer Hansen •Thorben Hansen •Meixia Feng •Arne Simonsen •Anne Buch-Larsen KMS invitere bredt blandt partnere og andre interessenter

6 Organisering besluttes Udvikler kernegruppe Referencegruppe Sekretariat OIOUSR Samordningsudvalg Opgave Opsamling af ønsker, kontaktpunkt, koordinering Drøftelse af ønsker, oplæg til beslutning for konkrete udviklinger og retning Udvikling af funktionalitet, vedligehold af kodebase GIF/KMS v. Jørgen Larsen de Martino og Thorben Hansen GIF/KMS v. Jørgen Larsen de Martino og repræsentanter for udvikler kernegruppen GIF/KMS v. Meixia Feng og andre udviklere med Vis Stedet erfaring Holdes orienteret om udviklingen af Vis Stedet. Forelægges væsentlige udviklingsforslag til vurdering og beslutning Behandler udviklingsforslag forelagt af OIOUSR som enten kræver finansiering eller har vidtrækkende konsekvenser HvemOpgaveMødefrekevns Ad hoc Kvartalsvis/ halvårligt Kvartalsvis og løbende kontakt

7 Communitiet er nu en realitet •Kerneudviklergruppe –Daniel Ossipoff Jensen - ATKINS –Karsten Pihl – Carl Bro –Lars Klindt Mogensen – Geodata Danmark –Meixia Feng - KMS •Referencegruppe –Bo Overgaard – Carl Bro –Morten Bødtkjer – ATKINS –Lars Klindt Mogensen – Geodata Danmark –Jørgen de Martino – KMS •Beslutninger om større tiltag og evt. financering –OIOUSR –Samordningsudvalget •Cheerleaders –Morten Kristoffer Hansen – ITST –Josef Assad - Rambøll •Sekretariat og community management –Jørgen de Martino – KMS –Thorben Hansen - KMS

8 Det arbejder vi med •Fælleskomponent på tværs af infrastrukturen – også den private del •En samling adskilte fælleskomponenter/API’er •Eksempelsamling •Fælles bestiller funktion ifht. Open Layers og andre relevante OS projekter •Målgruppen er –Udviklere, integratorer –Andre Open Source projekter – Fx Vis Kort

9 Her er vi til stede •Kommunikation og dokumentation –http://digitaliser.dk/group/403850http://digitaliser.dk/group/403850 –http://visstedet.kms.dkhttp://visstedet.kms.dk •Ønsker og og fejl –http://bugs.softwareborsen.dk/http://bugs.softwareborsen.dk/ •Kildekode – kommer hurtigst muligt –http://view.svn.softwareborsen.dk/cgi- bin/index.cgi/Softwareborsen/Vis%20Stedet/http://view.svn.softwareborsen.dk/cgi- bin/index.cgi/Softwareborsen/Vis%20Stedet/ Ønsker og behov Læg dem på Softwarebørsen

10


Download ppt "Indsæt billede her Kortfosynigsseminar 2011 31. Marts 2011 Jørgen Larsen de Martino"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google