Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Teknik og infrastruktur - datamodeller, portaler, ajourføring mm. v/lektor og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Teknik og infrastruktur - datamodeller, portaler, ajourføring mm. v/lektor og."— Præsentationens transcript:

1 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Teknik og infrastruktur - datamodeller, portaler, ajourføring mm. v/lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen

2 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Implementering af netværkssamfundet Geodata

3 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København

4

5 Problemer ved nyttiggørelse af plandata •Standardiseringsbehov •formaliserede retningslinier for dataregistrering og-lagring •manglende entydige “nøgler” •uensartet georelatering •varierende datakvalitet •manglende dokumentation - metadata •informationsformidling bl.a. via Internettet - mangler retningslinier •Behovet for udvikling af datamodel for plandataområdet •understøtter en bred anvendelse af plandata •øgede muligheder for udveksling, integration og genbrug af data

6 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Strukturering og organisering af planrelaterede informationer •Plandata - begrebsforståelse •Lokalisering og afdækning af planrelaterede bindinger –planmyndighed –hjemmel –plantype –juridisk gyldighed –registreringgrundlag –objekttype –mindste geografiske enhed –ajourføring –dataformat –… mv.

7 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Plandata... Ejendomsdata Arealdata Datamodeller Internettet Formidling Bruger Datamodeller - en forudsætning for integreret dataanvendelse Datamodel - sammenhæng

8 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Ting- bogen ”Den matrikulære proces” - databehov Rekvirent Landinspektøren indsamler data Opmåling, bereg- ning mm. Høring hos be- rørt myndigheder Godkendelse i kommune Servitutter fordeles Godk. og registr. I KMS ESR Matriklen Plandata Adresser Areal- regulere- de bind. Topogra- fiske kort Ting- bogen

9 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København ”Den matrikulære proces” - digital sagsbehandling MIA MIA=Matrikulære Informations- og ajourføringssystem Forudsætning for den fortsatte udvikling: • adgang til digitale datasamlinger - bl.a. tingbogen • mulighed for integreret anvendelse af ejendomsdatarelaterede data •...

10 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København På alle niveauer arbejdes med åbenhed og mulighed for dataudveskling Brugen af geodata - det “offentliges” visioner Infrastruktur for geodata der sikre mulighed for udveks- ling, integration og genbrug af data Fokus på ejerskab i f.t. de enkelte datasamlinger Fokus på datas organise- ring og datamodeller Kompetence- og ansvars- placering (“pligter” og ret- tigheder) Fokus på formidling af infor- mation om tilgængelige datasamlinger Fokus på principper for georelatering af de forskellige datatyper Tilpasning af lovgivningen m.h.p. øget anvendelse af data

11 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Brugen af geodata - det “privates” visioner Infrastruktur for geodata der sikre mulighed for udveks- ling, integration og genbrug af data Bedre og nemmere data- adgang Ensartet prissætning Standardisering - lagring og udveksling af data Metadatabeskrivelser Fokus på private data indsamlere Øget anvendelse af IT i bl.a. sagsbehandling Øget mulighed for integreret anvendelse af forskellige typer geodata

12 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Vision for samfundets brug af geodata •Geodata skal kunne anvendelse på tværs af i den offentlige forvaltning, blandt privat virksomheder og organisationer •Klarhed over opgave- og ansvarsfordeling •Øget inddragelse af geodata i bl.a. den offentlige administration => et bedre beslutningsgrundlag •Fokus på øget integration af IKT og GIT •Fokus på teknikker vedr. lagring, udveksling, distribution og formidling af geodata •...

13 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Barrierer og løsninger - for produktion og anvendelse af geodata Barrierer: • manglende standardisering • manglende datamodeller - uklarhed vedr. objektforståelse • manglende ajourføring af data • manglende overblik over eksisterende datasamlinger • behov for metadatasamlinger • manglende kommunikation mellem aktørerne (producenter og bruger) • uensartet prissætning •... Løsninger: • formulering af en national infrastrutur for stedbestemt information • fastlæggelse af en ansvars- og kom- tencefordeling (bl.a. i forhold til datas vedligeholdelse) • opstilling af datamodeller - med fokus på objektdef. og “nøgler” • fastlæggelse af standarder for produk- tion og udveksling af geodata • …

14 Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Arbejdsopgaver for servicefællesskabet Infrastruktur for stedbestemt information Ansvars- og kompetence- afklaring Prispolitik Retningslinier for distribution og formidling af geodata Tid Afdækning af geodataområdet - eksisterende datasamlinger Fokus på datamodeller Fokus på standarder Retningslinier for opbygning af metadatabaser Fokus på nye anvendelses- områder for geodata


Download ppt "Servicefællesskabet for geodata - workshop den 11. juni 2002 - København Teknik og infrastruktur - datamodeller, portaler, ajourføring mm. v/lektor og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google