Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærerseminar 2008 INDSATSLEDELSE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærerseminar 2008 INDSATSLEDELSE."— Præsentationens transcript:

1 Lærerseminar 2008 INDSATSLEDELSE

2 Bus fastkørt under Knippelsbro.
Indsatsledelse Hvorfor ? 27. Februar 2001, klokken Bus fastkørt under Knippelsbro. 32 Ambulancer 64 2 Lægeambulancer 6 1 Lægehold fra Bispebjerg 4 3 Pionerkøretøjer 12 3 Automobilsprøjter 18 1 Drejestige 2 Bagvagtvogn, Inspektørvogn. 2 Som indgangsvinkel til ledelsen på indsatsstedet vil vi se på busulykken under Knippelsbro. Bemærk antallet af indsatsfolk er præcis dobbelt så stort som tilskadekomne og døde. 108 2 døde, 21 hårdt kvæstede, 31 lettere tilskadekommende

3 Indsatsledelse Koordinerende indsatsleder Indsatsleder - Politi
Indsatsleder - Redningsberedskabet Teknisk indsatsleder Ventepladsleder Redningsleder Lægeholdsleder Holdleder Dette er aktørerne på lederplan. Vi vil nu se lidt på deres opgaver eller roller. Kool - Skadestedkoordinerende læge Ambulanceleder Politileder

4 Kaosfasen Organisering Endelig indsats Film
Vi vil nu vise klip fra busulykken, der illustrerer de 3 faser. 00:00-02:00 kaosfasen start. 13:00-17:00 organisering bemærk AMBL+KOOL 20:30-21:45 VTPL+OPS i politibus

5 Skadestedsledelse og afspærringsformer.
Formål: At orientere kursisten om skadestedsledelse - Fareområde/skadested, indsatsområde, ambulancevej, opmarchområde, opsamlingssted, venteplads, samlested for døde, indre - og ydre afspærring, KSN og KST. samt afspærringsformerne - Almindelig afspærring, sikkerheds afspærring og katastrofe afspærring

6

7 Skematisk fremstilling!!!!!

8 Skadested Det område eller den lokalitet, hvor der er indtruffet en skade (brand, ulykke eller lignende), og hvor der er behov for indsættelse af bl.a. enheder fra redningsberedskabet.

9 Den afgørende faktor for en effektiv indsats på et skadested er samarbejdet mellem de indsatte myndigheder!

10 Indsatsleder-redningsberedskab
Den person fra redningsberedskabet, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et skadested og som har kommandoen redningsberedskabet.

11 Indsatsleder-politi Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i indsatsområdet.

12 (KOOL) Skadestedskoordinerende læge
Læge i indsatsområdet med flg. opgaver: At have det medicinske overblik, At lede den medicinske indsats, At lede fordelingen af tilskadekomne til sygehusvæsenet i baglandet (i samarbejde med AMK).

13 Opmarchområde Stand-by placering for køretøjer, materiel og mandskab. (Parkering før indsættelse).

14 Ambulancevej En af politiet fastlagt rute mellem indsatsområdet og et eller flere sygehuse. Politiet sikrer ambulancernes uhindrede kørsel, dvs. sørger for friholdelse af veje og trafikregulering.

15 Venteplads Det sted i nærheden af et skadested, hvor de "liggende" tilskadekomne anbringes. Triage foretages på ventepladsen, hvor lægeholdet virker. (Triage er kategorisering af de tilskadekomne – Kan vente/Haster) Ventepladsen oprettes af og henhører under politiets koordinerende ledelse.

16 Opsamlingssted Det sted, hvortil fysisk uskadte og lettere tilskadekomne "gående" bringes med henblik på registrering og eventuel førstehjælp. Opsamlingsstedet oprettes af og henhører under politiets koordinerende ledelse.

17 Samlested for døde Det sted, hvor døde midlertidigt kan placeres.
Samlested for døde oprettes af politiet og hører under politiets koordinerende ledelse.

18 Afspærringsformer: Almindelig afspærring. Sikkerhedsafspærring.
Katastrofeafspærring.

19 Almindelig afspærring.
Publikum må gerne se og anvendes ved f.eks.: - Mindedage, - Festdage, - Sportsbegivenheder og - Besøg af kongehuset. Pressen har adgang med gyldigt pressekort.

20 Sikkerhedsmæssig afspærring.
Anvendes ved f.eks. Brand, ulykker, VIP’er og statsoverhoveder. Publikum må gerne se, men må ikke passere afspærringen. Pressen har normalt ikke adgang igennem afspærringen, med skal henvises til et særligt område.

21 Katastrofe afspærring.
Som sikkerhedsmæssig afspærring, men udbygget med en indre og ydre afspærring, brand-/ambulanceveje, kontaktpunkter og adgangskontrolposter. Pressen har ikke adgang igennem afspærringen, men henvises til et kontaktpunkt.

22 Afspærringsmateriel. Skilte
Naturlige skillelinier. F.eks.: åer, veje, levende hegn, bygninger….. Markeringsstrimmel, tov Køretøjer Faste genstande

23 Afspærringsposters opgaver
Blive på posten indtil nærmere ordre. Ikke påtage sig andre opgaver, undtaget ved fare for menneskeliv. Have front mod publikum. Bestemt med venlig fremtoning. Observere og melde ved hændelse.

24 Terrorhændelse

25

26

27 NATIONALE OPERATIVE STAB KSN / Den Koordinerende Stab
4 3 NATIONALE OPERATIVE STAB KSN / Den Koordinerende Stab ISL RBR OCI / ISL POLITI EFTERFORSKNINGSLEDER KST OCU TIL SEKTOR 2 OG 3 OPERATIONELLE TAKTISKE CHEFSTABEN STRATEGISKE

28 Katastroferegistrering
Grænsekontrol Ydre kontrol Ydre afspærring Indre afspærring 4 Rapportcentral Call center KSN Perimeterafsp 3 Ambulanceveje AMK Trafikstyring Afspærringer Tryghedsskabende Helikopterlanding Forhøringer Pårørendecenter Toge, metro mv Venteplads Katastroferegistrering Opsamling Opmarch Lufthavn mv Skadested Tilkørselsveje Grænsekontrol Afhøringer 1 Gerningssted Operationsomr Information Evakuering Presse Evakueringscenter 2 Bevogtning Forhandling Udsatte grupper Overflyvningsforbud KST Bevogtninger 3 Pressemøde Overvågning Identifikation Sektorpatruljering 4 Checkpoint 5


Download ppt "Lærerseminar 2008 INDSATSLEDELSE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google