Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INSPIRE. INSPIRE principper: Data skal kun indsamles én gang, og bør vedligeholdes.., hvor det gøres mest effektivt. Geodata fra forskellige kilder i.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INSPIRE. INSPIRE principper: Data skal kun indsamles én gang, og bør vedligeholdes.., hvor det gøres mest effektivt. Geodata fra forskellige kilder i."— Præsentationens transcript:

1 INSPIRE

2 INSPIRE principper: Data skal kun indsamles én gang, og bør vedligeholdes.., hvor det gøres mest effektivt. Geodata fra forskellige kilder i Europa skal kunne samles ”sømløst” og deles af mange brugere og anvendelser. Information, indsamlet af en enhed skal kunne udnyttes af andre enheder i Fællesskabet. Geodata…. bør være til stede og tilgængelige… under betingelser, som ikke modvirker udbredt anvendelse. Det skal være nemt at identificere tilgængelige geodata, at vurdere deres egnethed, samt at se betingelserne for anskaffelse og brug. Geodata skal være nemme at forstå og tolke.. og være udvalgt så det er let for brugerne at anvende dem.

3 DATA UDEN GRÆNSER for miljøområdet INSPIRE sikrer viden om Hvad der findes hvor? Hvordan vi kan få adgang til data? Hvilke regler der gælder? INSPIRE sikrer adgang til: Sømløse harmoniserede data via Standardiserede transportnetværk Med INSPIRE får vi: En retslig ramme for geodata

4 Koordinat systemer Geografiske kvadratnetsystemer Stednavne Administrative enheder Transport netværk Hydrografi Beskyttede områder Adresser Matrikulære parceller ---------------------- Højder Arealdække Ortofoto Geologi Bilag 1 og 2 data Referencedata Statistiske enheder Bygninger Jord Areal anvendelse Sundhed og sikkerhed Offentlig forsyningsvirksomhed Miljø overvågnings faciliteter Produktions og industrielle anlæg Landbrugs og akvakulturanlæg Befolkningsfordeling – demografi Forvaltede og regulerede områder Områder med naturlige riscici Atmosfæriske forhold Meteorologisk - geografiske forhold Oceanografiske – geografiske forhold Havområder Bio-geografiske områder Levesteder og biotoper Artsfordeling Energiressourcer Mineralressourcer Bilag3MiljødataBilag3Miljødata

5 INSPIRE OG DIGITALFORVALTNING Mulighed for synergi Risiko for parallelle udviklinger INSPIRE har et europæisk fundament INSPIRE har en global dimension via GMES (GEOSS) INSPIRE går på tværs af danske sektorer INSPIRE giver en retslig ramme

6 FOT

7 FOT principper? Data skal kun indsamles én gang, og bør vedligeholdes.., hvor det gøres mest effektivt. Geodata fra forskellige kilder skal kunne samles ”sømløst” og deles af mange brugere og anvendelser. Information, indsamlet af en enhed skal kunne udnyttes af andre. Geodata…. bør være til stede og tilgængelige… under betingelser, som ikke modvirker udbredt anvendelse. Det skal være nemt at identificere tilgængelige geodata, at vurdere deres egnethed, samt at se betingelserne for anskaffelse og brug. Geodata skal være nemme at forstå og tolke.. og være udvalgt så det er let for brugerne at anvende dem.

8 FOT OG DIGITALFORVALTNING: - Et fælles geografisk administrationsgrundlag (stedet som nøgle) - Specifikation af fælles objekttyper - Mulighed for tidstro ajourføring via LSA -

9 Aktualitet – løbende sagsorienteret ajourføring FOT-specifikation: ”Sagsbehandling” Ajourføring ved kilden

10 Entydig sammenhæng mellem kort og register Reference mellem geografisk objekt og administrativt objekt Standardisering og harmonisering på tværs BBR FOT Endelig BygningForeløbig Bygning Registreres i BBR/ projekteret Bygning i FOT Ny version i BBR/ Fotogr. Bygning i FOT (ny version) FOT-specifikation: ”Sagsbehandling” Bygning - ajourføring ved kilden

11 OPSUMMERING

12 Infrastruktur elementer Digital forvaltn. INSPIREFOTBemærkning Metadata Harmonisering/ Interoperabilitet IT arkitektur / services Aftalegrundlag Rapportering INFRASTRUKTUR KOMPONENTERNE

13 DIGITAL FORVALTNING - INSPIRE - FOT Standarder (OIO-datastandardisering, kernekomponentgruppen, referencedatagruppen) IT-arkitektur Metadata for tjenester (Infostrukturbasen) Aftalegrundlag om udveksling af data mellem offentlige myndigheder Tværministeriel - Tvær offentlig Retslig ramme? ……

14 PARALLELLE UDVIKLINGER ? Infrastruktur for geodata er en del af infrastrukturen for digital forvaltning INSPIRE DIGITAL FORVALTNING INSPIRE DIGITAL FORVALTNING der kan skabes synergi FOT

15 AFRUNDING

16 DIGITAL FORVALTNING – INSPIRE - FOT Er INSPIRE og Digital forvaltning samme sag? Nej, men de har samme karakteristika - en ”enabler” Er FOT og Digital forvaltning samme sag? Nej, men FOT leverer det fælles geografiske administrationsgrundlag til Digital forvaltning og skaber mulighed for tidstro data Er FOT og INSPIRE samme sag? Nej,men der er metode- og datafællesskab Digital forvaltning – INSPIRE – FOT bygger på de samme principper og den samme infrastruktur og de skal realiseres på samme tid.

17 En række infrastrukturprojekter skal realiseres inden 2012 Bruger fokus – også den ikke professionelle Teknologiudvikling Applikationsudvikling Fremadrettet udvikling

18


Download ppt "INSPIRE. INSPIRE principper: Data skal kun indsamles én gang, og bør vedligeholdes.., hvor det gøres mest effektivt. Geodata fra forskellige kilder i."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google