Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jens Krieger Røyen 11. oktober 2012 Den digitale vision for Danmark - en fælles udfordring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jens Krieger Røyen 11. oktober 2012 Den digitale vision for Danmark - en fælles udfordring."— Præsentationens transcript:

1 Jens Krieger Røyen 11. oktober 2012 Den digitale vision for Danmark - en fælles udfordring

2 Digitalisering – en nødvendig vision •Den økonomiske situation •Danmarks konkurrenceevne er svækket, og produktiviteten er vokset for lidt •Demografisk medvind er vendt til modvind •En stram offentlig økonomi •Borgernes forventninger •It en del af hverdagen (bl.a. takket være netbank) •Fleksibilitet og høj service (flertallet ønsker det online) •Forskellige generationer ift. krav og kompetencer •Den teknologiske udvikling – og de mange muligheder…

3 Stærkt politisk mandat

4 Strategiske mål frem mod 2015 •Effektiv digital kommunikation •Lukke for papir og blanketter •80 pct. af al relevant kommunikation skal foregå digitalt •1. bølge af obligatorisk selvbetjening fra 1. december •Ny digital velfærd •Skole, ældrepleje, sygehuse mv. •National udbredelse af det der virker •Tættere offentligt digitalt samarbejde •Ny lovgivning (post og selvbetjening) •Bedre deling af data - og mindre dobbeltindtastning •Bedre styring og gevinstrealisering

5 … lovgivning som ”game-changer” … NuFremtidigt

6 Og de danskere som ikke er klar… •166.000 ældre med på vognen siden 2010 •Ca. 350.000 som vi skal hjælpe på vej •Hjælpeplan – især ældre og unge •Hjælp ved personligt fremmøde og telefon •Betjening på anden vis på grund af særlige behov •Kompetenceudvikling •Bedre løsninger •13. september blev afholdt seniorsurf-dag •Opbakning fra handicaporganisationerne •Vigtigt samarbejde med Ældresagen mv.

7 Det kommunale ansvar •Stille velfungerende brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger til rådighed •Tilbyde hjælp til de borgere, der har brug for hjælp •Kommunikere om overgangen til obligatorisk selvbetjening •Effektiv håndtering af borgerhenvendelser, herunder brug af digital post •Tilpasse interne arbejdsgange Myndighederne skal i forbindelse med overgangen til obligatorisk selvbetjening for bølgeplanens 1. bølge:

8 Vejen til gode selvbetjeningsløsninger • En fællesoffentlig kommunikationsindsats, skydes i gang den 19. november 2012 • Ultimo 2012 får borgerne mulighed for rating og kommentering af selvbetjeningsløsningerne på borger.dk • Digitaliseringsstyrelsen udvikler i samarbejde med interessenter en fælles udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger

9 Fælles udfordringer… For at kunne nå målene for 2015, skal vi sammen arbejde for at rykke borgerne over på den digitale kanal: • Vi skal skabe digital tryghed hos borgerne • Vi skal gøre den offentlige sektor klar til digitale arbejdsgange

10 Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering •På ejendomsområdet forbedres registrene således, at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på ejendomsområdet på en ensartet måde. •På adresseområdet etableres en sammenhængende infrastruktur og datagrundlaget forbedres, så det sikres, at data om adresser, stednavne og administrative enheder stilles til rådighed for alle på en effektiv måde. •På vandforvaltningsområdet etableres et landsdækkende fællesoffentligt grunddatasæt for vandløb. •På geodata-området gives der fri adgang til geografiske data for alle og frem mod ØA2014 drøftes behovet for en mere effektiv og forpligtende model for vedligeholdelse af geo-data. •På virksomhedsområdet forbedres datagrundlaget i CVR-registeret og der gives fri adgang til CVR-data og Selskabsdata for alle. •Der etableres en fælles distribution af grunddata gennem en fællesoffentlig infrastrukturkomponent (datafordeler), der sikrer mere effektiv og billigere distribution af grunddata.


Download ppt "Jens Krieger Røyen 11. oktober 2012 Den digitale vision for Danmark - en fælles udfordring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google