Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidige tekniske fokusområder i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup National Geodatabank, Kort & Matrikelstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidige tekniske fokusområder i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup National Geodatabank, Kort & Matrikelstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Fremtidige tekniske fokusområder i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup National Geodatabank, Kort & Matrikelstyrelsen

2 Historisk forbrug

3 Fordeling af forespurgte servicetyper

4 Ændring af tjenester •Pga. MiniMaks og FOT vil der i nær fremtid være behov for en række nye tjenester, der efter en overgangsperiode vil afløse eksisterende tjenester •Derudover pågår der et arbejde med at re- definere indholdet i Kortforsyningen  visse tjenester vil udgå •Varsling vil komme i god tid 

5 WMS/raster: Ortofoto i flere opløsninger •Ortofoto er pt. lagret med opløsning på 40cm/px •I visse områder er der enten allerede eller planer om data i højere opløsning fx i 10 og 20 cm/px •Rettighedsspørgsmål endnu ukendt, men ortofoto i høj opløsning vil nok primært være til rådighed for kommunerne jf. FOT og ikke nødvendigvis tredjepart.

6 WMS/vektor: Bedre tekster •Der er et generelt hængeparti i Kortforsyningens WMS’er hvad tekster angår •I fremtiden vil en række tekster, primært i matrikelkortet, genereres automatisk ud fra et større regelsæt •Tekster vil af hensyn til svartider være prægenereret i en række målestoksforhold/detaljeringsgrader

7 WMS: Bedre og hurtigere rendering •Nuværende WMS’er understøtter ikke rendering afhængig af målestoksforhold (scale dependent rendering)  en motorvej vil have samme bredde uanset målestokken

8 WMS: Kortere svartider •Vi oplever pt. lange svartider for en række WMS baseret på raster, især DTK/Skærmkort og DTK/Kort25, hvilket skyldes at –Generelt forespørges der større billeder –Generelt er forbruget steget  dårligere udnyttelse af cache •Vi operer desuden med mulighed for at anvende flere datasæt i forskellige detaljeringsgrader  kortere svartider, da det anvendte data vil passe til den forespurgte detaljeringsgrad

9 WFS •Vi oplever at grænsen på 10.000 objekter ikke er optimal for en række objekttyper kendetegnet ved komplekse geometrier fx administrative grænser  timeout •Der er pt. ønsker om at kunne få varsel (i samme svar som objekter), hvis loftet er nået

10 Geonøgler •Der er fortsat klienter, der har svært ved at tilgå geonøgler som SOAP web services (geokeys_v2/geokeys_v3) •I samme omgang overvejer vi at skifte platform af hensyn til lettere vedligeholdelse og generel IT-strategi •I forbindelse med AWS kan vi se frem til hyppigere opdatering af adressedata

11 Ikke georefererede dokumenter •KMS har en række historiske kort, som gennem de sidste år er blevet digitaliseret •Dokumenter er ikke georefererede og er derfor ikke egnede til nuværende distributionsformer (WMS). •Der er allerede nu etableret en række SOAP web services til fremfinding og visning af dokumenter •Der arbejdes på at få dem med ind under betegnelsen Kortforsyningen


Download ppt "Fremtidige tekniske fokusområder i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup National Geodatabank, Kort & Matrikelstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google