Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdstilsynets indsats på Brand- og redningsstationer Baggrund Arbejdstilsynets initiativer i 2013 Status Indtryk fra tilsynsarbejdet Jens Skovgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdstilsynets indsats på Brand- og redningsstationer Baggrund Arbejdstilsynets initiativer i 2013 Status Indtryk fra tilsynsarbejdet Jens Skovgaard."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdstilsynets indsats på Brand- og redningsstationer Baggrund Arbejdstilsynets initiativer i 2013 Status Indtryk fra tilsynsarbejdet Jens Skovgaard Lauritsen - Arbejdstilsynet 30. september 2014

2 Baggrund og forløb Artikelserie i avisen.dk i efteråret 2012 Spørgsmål til ministeren fra Folketinget Iværksættelse af redegørelse om Arbejdstilsynet og viden om den mulige kræftrisiko ved arbejdet Ministeren bad Arbejdstilsynet og Arbejdsskade- styrelsen igangsætte en række initiativer, der sætter yderligere fokus på brandfolkenes arbejdsmiljø

3 Initiativer i 2013 Arbejdstilsynet gennemførte: Dialogmøder med hovedaktører, "virksomhedsbesøg" Specialtilsyn på alle brandstationer i løbet af 2013 Tilsynsbesøg på uddannelsessteder for brandfolk i løbet af 2013 Tilsyn med store brande + Andre aktørers initiativer!

4 Gennemførte tilsyn 333 specialtilsyn på brandstationer 20 tilsyn på uddannelsessteder Tilsyn ved 27 større brande

5 Oplevelser/generelle indtryk Stor åbenhed og stort engagement Nye procedurer ift. at undgå påvirkning af røg og spredning af sodpartikler mv. udarbejdet og fremvist Igangværende proces ift. implementering på flere planer fx. afprøvninger af, hvordan et par handsker af læder bedst rengøres! Gode drøftelser om holdning/adfærd/vaner - ”kulturen” Visse klare overtrædelser (ikke mange antal besøg taget i betragtning, hovedsagelig i forbindelse med brandindsats) og indimellem forhold, der kunne diskuteres (gråzone)…

6 Arbejdstilsynets reaktioner Generelt har der været godt styr på det forebyggende arbejde. Ca. 60 påbud i alt i 2013. Der er afgivet afgørelser i de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet ud fra en konkret vurdering har konstateret, at forebyggelsen ikke har været tilstrækkelig effektiv. Konkrete afgørelser er i AT løbende blevet koordineret på landsplan. Hovedsageligt om: Konstateringer ift. udsættelse for røgpåvirkning/manglende brug af åndedrætsværn Konstateringer ikke at sikre sig mod spredning af forurening/sod mv. (nødig påvirkning)

7 Hørt undervejs Det er nu lidt besværligt, når I er her… Godt tilfreds med de nye måder at arbejde på… Nærmest aha-oplevelse, at det ikke behøver at lugte af røgede ål i garagen, og samtidig en stor udfordring at ”holde stilen”

8 Årets berdskabsfoto 2012

9 Efter indsatsen En større opmærksomhed på, at udsættelse for røg ikke er en del af arbejdet Arbejdstilsynet har normaliseret tilsynet. Indgår i tilsynsmateriale for området. Stadig tilsyn med store brande. Forskningsprojekter i mulig sammenhæng mellem brandmandsarbejde og kræft Udfordringer for branchen: Holde fast i resultater og gode vaner. Især en opgave for ledelsen.


Download ppt "Arbejdstilsynets indsats på Brand- og redningsstationer Baggrund Arbejdstilsynets initiativer i 2013 Status Indtryk fra tilsynsarbejdet Jens Skovgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google