Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af ”Røgfrihed for alle”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af ”Røgfrihed for alle”"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af ”Røgfrihed for alle”
Afslutningsseminar for modelkommunerne Vejle, 27. september 2011

2 Hvorfor en evaluering? Formålet med ”Røgfrihed for alle” har været at afprøve forskellige tilgange og modeller til området. Vi har gennemført en evaluering, hvor de forskellige (tværgående) erfaringer opsamles. Nogle har gjort noget, andre har gjort noget andet – og det kan vi lære af Vi har besøgt (næsten) alle kommuner og gennemført interview med tovholder, projektarbejdsgruppen, nogle steder ledere og næsten alle steder leder og medarbejdere fra lokale institutioner, væresteder eller bostøtteenheder TAK for jeres tid. For jeres ærlighed omkring erfaringer – både godt og mindre godt. Og fra vores egen vinkel: TAK for jeres entusiasme. UNDSKYLD forstyrrelsen. Vi vil gerne give jer lidt tilbage i form af en struktureret erfaringsudveksling. Derfor skal I undervejs notere lidt om, hvad der fanger jeres opmærksomhed og inspirerer. Skriv på papkort – I skal nemlig bruge det senere

3 De generelle rammer – hurtigt
Rygestoptilbud til socialt udsatte i stort set alle modelkommuner Både individuelt og hold Og forskellig intensitet og længde på forløb Etablering af røgfrie miljøer i en eller anden form i alle modelkommuner (fx helt røgfrit, røgfrit indendørs, særlige rygerum osv.) Afhængigt af andre vilkår i kommunen fx ressourcer eksisterende indsatser geografisk spredning

4 Hvad virker hos jer? Hvad er de gode erfaringer - og dermed råd til andre? Lav rygestoptilbud til medarbejderne, der arbejder med socialt udsatte Lav rygestopforløb af længere varighed med flere mindre omfattende mødegange Lav holdforløb på væresteder – også fordi det gøres attraktivt - og synligt Lav individuelle forløb på misbrugsområdet og i bostøtten Lav uformelle rygestopcafeer Etabler nye aktiviteter, som kan erstatte rygningen som aktivitet Kend din rygestoprådgiver (aktiviteten skal også opleves som attraktiv og positiv) Udbred kendskabet til rygestopforløb. Rekruttering til kræver, at andre ved, det er der Italesæt røgfrihed – find og skab anledninger , lav pjecer osv. Udlever gratis nikotinsubstitution Husk at fortælle den gode historie om fx rekruttering til proaktiv telefonrådgivning Grib anledningen til at lave røgfri miljøer – lad lederen gå forrest - og gør rygerum kedelige…. Brugerne vænner sig hurtigt til de nye tider Det kniber nogle steder mere med medarbejderne selv….også fordi rygning ses som samvær Find nye midler……

5 Videndeling – på den hurtige måde
På 6 min….. Del den pointe med din sidemand, der fangede din opmærksomhed mest (hvis sidemand er din bedste kollega, så find en fra en anden kommune… ) Snak om, hvad der konkret skal til, for at komme et lille skridt i den retning

6 Hvordan sikres blivende effekt af jeres indsats?
Hvad kan I gøre for at forankre indsatsen endnu mere? Fortæl den gode historie om konkrete resultater for at skabe ringe i vandet Find og fortæl om ny viden, så holdninger rykkes Skab netværk – både intern og eksternt - og grib anledninger til at gøre brug af det Skab opbakning fra politikere, forvaltningsledere og lokale ledere Hav en engageret tovholder – som også kan være bindeled til andre dele af kommunen Vær skarp på, hvad der forventes af den enkelte – og hvad de konkret skal gøre Hold dampen oppe og hold folk til ilden Find nye midler…..

7 Videndeling – på den hurtige måde (igen)
På 6 min….. Del med din sidemand, hvad I skal til at gøre mere af og mindre af for at lykkedes endnu bedre med forankring

8 Kontaktinfo vedrørende evalueringen: Andreas Lindemann:
Tine Curtis:


Download ppt "Evaluering af ”Røgfrihed for alle”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google