Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22. juni 2014 Status på projektet ’Kvalitetssikret IKV – et bidrag til løft fra ufaglært til faglært’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22. juni 2014 Status på projektet ’Kvalitetssikret IKV – et bidrag til løft fra ufaglært til faglært’"— Præsentationens transcript:

1 22. juni 2014 Status på projektet ’Kvalitetssikret IKV – et bidrag til løft fra ufaglært til faglært’

2 2 Hvilke mål arbejder projektet hen imod? •Formål •At skabe én indgang til IKV og derved opnå en højere og mere ensartet kvalitet i IKV i AMU, en større efterspørgsel efter IKV i AMU og en øget aktivitet i AMU i Region Midtjylland. •Målgruppe •Medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, særligt i de brancher der udvikles uddannelsespakker til. •Ledige, der kan have gavn af uddannelsespakkerne.

3 Hvad er strategien til at nå målene? Udvikling og afprøvning af nye redskaber: • Fælles kvalitetstandard og forretningsmodel • 10 uddannelsespakker inden for kontor/handel, industri og byggeri • Overblik over ‘IKV-praktikere’ • Hjemmeside for projektet Inddragelse af centrale aktører i teamet om IKV i AMU: • IKV-praktikere • VEU-konsulenter •Ledelse på VEU-centre og uddannelsesinstitutioner 3

4 Projektets deltagere IKV-praktikere •IKV ift. uddannelsespakker Ledelser på udd.institutioner •Sikre forankring af projektet •Forretnings- og kvalitetsmodel •Uddannelsespakker VEU-konsulenter •Uddannelsespakker •Brug af pakker i opsøgende arbejde

5 5 Hvor langt er projektet nået? Fase 2 Opstart, udvikling af forretningsmodel og kvalitetsstandard Fase 1 Fase 3 Fase 4 Udvikling af uddannelsespakker, forberedelse af afprøvning og implementering Kompetenceudvikling, afprøvning og implementering, tilpasning Afslutning af afprøvning og implementering, evaluering, rapportering og formidling 1. september 2012 – 30. juni 2014

6 6 •Forretnings- og kvalitetsmodel •Fælles retningslinjer for ”den gode RKV/IKV” •Beskriver organisering af IKV, og hvordan IKV i AMU kan udføres bæredygtigt •Arbejdsprocesser og ansvarsfordeling •Kvalitetsmål (fx brugeroplevet kvalitet, faglig kvalitet og organisatorisk kvalitet) •Typisk 4-6 faser •Mulighed for, at den enkelte skole bygger videre i forhold til egen kvalitetshåndbog mv. Forretningsmodel og kvalitetsstandard

7 7 Eksempel på forretnings- og kvalitetsmodel

8 8 10 Uddannelsespakker 10 pakker inden for kontor/ handel, industri og byggeri •skal sikre efterspørgslen efter IKV i AMU •bidrager til at nå faglært niveau 10 uddannelsespakker •Regnskabs- og lønmedarbejder •Detail •Turisme •Murer •Tømrer •Tagdækker •Struktør •Automekaniker •Industritekniker •Smed Ufaglært Faglært Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4

9 9 Eksempel på uddannelsespakke

10 Projektets hjemmeside 10 www.kvalitetssikret-ikv.dk

11 Inddragelse af IKV-praktikere Aktiviteter Aug. 2013: 1. seminar Løbende møder i de tre arbejdsgrupper om fælles retningslinjer og procedurer for IKV i AMU. I dag: 2. seminar April 2013: 3. seminar Output Arbejde med IKV ift. uddannelsespakker Udarbejdelse af netværk over IKV- praktikere

12 Netværk over IKV-praktikere •Netværket er •En liste over personer, der kan kontaktes inden for hvert område. •Lærere, der foretager i IKV/RKV på de forskellige fagområder 12

13 13 Hva’ så nu? Et halvt år tilbage… •Fokus på •Gennemførelse af IKV’er ift. uddannelsespakker •Udbud af uddannelsespakker over for virksomheder •Fælles møde for IKV-praktikere og VEU- konsulenter til april. God fornøjelse med i dag!


Download ppt "22. juni 2014 Status på projektet ’Kvalitetssikret IKV – et bidrag til løft fra ufaglært til faglært’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google