Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studiefremdriftsreformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studiefremdriftsreformen"— Præsentationens transcript:

1 Studiefremdriftsreformen
Oplæg ved Studiechef Morten Hansen & AC-fuldmægtig Jesper Hedegaard Vesterbæk

2 Hvad er Studiefremdriftsreformen?
SU-reform Reform af universitetsloven og bekendtgørelser vedr. universitetsuddannelser Ændring af færdiggørelsesbonus

3 Udmeldinger fra Universitetet
SDU vil følge love og bekendtgørelser, men vil IKKE stramme yderligere. Det skal gøres så let og håndterbart for de studerende som muligt - især efter implementering af Studiefremdriftsreformen. Det skal gøres så administrativt let som muligt at implementere Studiefremdriftsreformen.

4 Processen I En række bekendtgørelser har været i høring – forventer svar tæt på jul Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Studieservice og alle fakulteter – udarbejder en plan for implementering Uddannelsesråd og direktion har haft en første drøftelse af Studiefremdriftsreformens implementering i SDU og nikket til denne proces. Der er drøftelse af Studiefremdriftsreformen på bestyrelsesmøde d. 16. december – taget op af de studerendes repræsentanter.

5 Processen II D. 8. januar dialogmøde med studenterrepræsentanter om implementeringsplanen. De studerendes indstillinger og holdninger bliver taget med til Uddannelsesrådets møde d. 10. januar Uddannelsesrådet skal på møde d. 10. januar tage endelig stilling til implementeringsplanen. Efterfølgende afholdes møde med studenterrepræsentanter og prorektor Bjarne Graabech, to medlemmer af uddannelsesrådet samt studiechef Morten Hansen

6 Tema 1 - Obligatorisk tilmelding til fag og prøver
Studerende skal tilmeldes 30 ECTS fag/60 ECTS på uddannelsens relevante studietrin. Tilmelding skal ske, uanset om man mangler at bestå fag fra foregående studieår. Man er automatisk tilmeldt prøven – ingen framelding Dumper man den ordinære prøve – tilmeldes man omprøve i samme eksamenstermin automatisk – ingen framelding Gælder for efterårssemesteret 2014

7 Tema 2 - Førsteårsprøven
Det kan blive et krav, at prøven skal være bestået inden udgangen af første studieår Nu skal den bestås efter 2. år.

8 Tema 3 - Studiestartsprøve
Mulighed for at lave studiestartsprøver BA-uddannelser Studiestartsprøven skal holdes senest 2 måneder efter studiestart Man har 2 forsøg og reeksamen skal afholdes senest 3 måneder efter studiestart

9 Tema 4 - Merit ved studieophold
Studerende kan ansøge om forhåndsmerit ved studieophold i Danmark eller i udlandet. Endelig merit meddeles administrativt

10 Tema 5 - Bedre merit ved studieskift
Ansøgere til bachelor- og kandidatuddannelser skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra tidligere uddannelsesforløb på samme niveau. Mulighed for disciplinære sanktioner, hvis man ikke oplyser om dette – endnu ukendt

11 Tema 6 - Afskaffelse af supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse
Suppleringsmulighed mellem bachelor- og kandidatuddannelser afskaffes. Kan optages hvis man skal supplere fag op til 15 ECTS Suppleringen skal gennemføres efter man er optaget på kandidatuddannelsen. Suppleringen skal gennemføres lige inden studiestart eller på første semester Gælder fra pr. 1. september 2015.

12 Tema 7 - Mere fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelser
Ikke længere særlige forhold, hvis man skal tage fag og prøver på KA Fremover: Et skøn om den studerende har faglige forudsætninger

13 Tema 8 - Mulighed for vinteroptag
Universitetet får lov til at optage studerende på bacheloruddannelser i vintermånederne med studiestart i forårssemesteret.


Download ppt "Studiefremdriftsreformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google