Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisering af arbejdsmiljøapparatet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisering af arbejdsmiljøapparatet"— Præsentationens transcript:

1 Organisering af arbejdsmiljøapparatet
Hvilke instanser har indflydelse på dit arbejde som godstransportchauffør? Præsentationen er opbygget således at der vises generelle arbejdsmiljøforhold (overskrifterne er sorte) og specifikke forhold for godstransport branchen (blå overskrifter)

2 Et samlet billede af HELE ARBEJDSMILJØAPPARATET.

3 Hvordan vedtages love og regler?
Udgangspunktet er: Når jeg er chauffør og udfører mit daglige arbejde, hvilke instanser er det så der har været med til at ’bestemme’ hvordan jeg må udføre mit arbejde.

4 Beskæftigelsesministerens ansvar
På baggrund af arbejdsmiljøloven at udarbejde bekendtgørelser og regler, som bidrager til at arbejdet som chauffør kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Eksempler på bekendtgørelser: Bekendtgørelse om manuel håndtering. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 16. december 1992 Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993

5 Hvem rådgiver dig om, hvad et godt arbejdsmiljø er?
Arbejdstilsynets regionale centre Branchearbejdsmiljørådene Arbejdsmiljørådgiverne

6 Eksempler på vejledninger fra Arbejdstilsynet
Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder – At–vejledning F.0.4 Løft, træk og skub – At-vejledning D.3.1. Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser – At-meddelelse nr Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførsel – At-meddelelse Helkropsvibrationer – At-vejledning D.6.7 Høreværn – At-vejledning D.5.2 Alle disse vejledninger og meddelelser ligger på At´s hjemmeside: At vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledningerne brugs til: At uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) At forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis At oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme At forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Meddelelserne i nummerorden kan findes på:

7 Eksempler på rådgivning fra Arbejdstilsynets regionale centre
Når du ringer til Arbejdstilsynet, bliver du stillet om til det regionale center, din virksomhed geografisk hører under. Centret kontrollerer og vejleder virksomheder om konkrete arbejdsmiljøforhold. Centret forestår alt tilsynsarbejde. Du kan bede om et besøg fra Arbejdstilsynet. Centret varetager al sagsbehandling i relation til tilsyn. Centeret forestår samarbejdet med andre lokale aktører vedrørende arbejdsmiljø.

8 Arbejdstilsynet BAR Transport & Engros Arbejdsgiveren
Påbud Råd- givning Råd- givning Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøudvalg Daglig leder Arbejdsmiljøgrupper Arbejdsgiveren Råd- givning Autoriserede Arbejdsmiljørådgivere Her tænkes igen på den enkelte chauffør: På hans virksomhed er der en sikkerhedsorganisation og den gør brug af: Arbejdsgiverens inputs (eller krav), sætter rammerne for ’hvad der kan lade sig gøre’ Arbejdstilsynet, kan både give påbud til ledelsen, og samtidigt rådgive sikkerhedsorganisationen SIO BAR transport & engros, udarbejder vejledninger mm, og kan hjælpe SIO Arbejdsmiljørådgiverne kan hjælpe SIO på flere forskellige niveauer i forhold til forebyggelse og problemløsning

9 Arbejdsmiljøorganisationen
I virksomheder med ansatte, skal der etableres arbejdsmiljøorganisation i et niveau (arbejdsmiljøgrupper). Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter valgt af og blandt de ansatte. I virksomheder med mere end 34 ansatte etableres arbejdsmiljøorganisationen i 2 niveauer (arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg). Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere arbejdsmiljø- grupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010

10 Arbejdsmarkedets sektor for transport
Finans Offentlig kontor & Administration Privat Kontor & Administration Transport & engroshandel Bygge & anlæg Service & tjenesteydelser Undervisning Industrien Butik Social & sundhed Grafisk industri Det grønne område

11 Bar Transport & Engros Arbejdsgiverrepræsentanter
Organisationerne under DA Arbejdstagerrepræsentanter Organisationerne under LO

12 Eksempler på rådgivning fra BAR transport og engros
Jeg kører lastbil (2008) Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører (2009) Tjekliste til gode arbejdsmiljøforhold hos chauffører (2009) Farlig godsguide (2009) Bevarryggen.dk På BARéns hjemmeside kan du finde flere vejledninger mm.

13 Eksempler på rådgivning fra Arbejdsmiljørådgiverne
Hvis du ikke har en ’fast’ arbejdsmiljørådgiver, kan du på Arbejdstilsynets hjemmeside finde en liste over autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Arbejdsmiljørådgiverne kan: rådgive om forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer indenfor følgende områder: Det ergonomiske område Det biologiske område Det kemiske område Det fysiske område Det psykosocial område Det ledelses strategiske område Bidrage til forberedelse til besøg af Arbejdstilsynet Bidrage til opfølgning af besøg af Arbejdstilsynet Arbejdsmiljørådgiverlisten ligger på:


Download ppt "Organisering af arbejdsmiljøapparatet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google