Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsorganisationen i Danmark Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Dansk Forening for Arbejdsret den 22. november 2012 v/Stephan Agger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsorganisationen i Danmark Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Dansk Forening for Arbejdsret den 22. november 2012 v/Stephan Agger."— Præsentationens transcript:

1 Landsorganisationen i Danmark Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Dansk Forening for Arbejdsret den 22. november 2012 v/Stephan Agger

2 Landsorganisationen i Danmark Kommissoriet indeholdt bl.a. følgende: ”… undersøge mulighederne for, at der inden for EU-rettens rammer kan iværksættes yderligere tiltag til at modvirke social dumping. … resultere i konkrete forslag til nye tiltag, som samlet set styrker indsatsen til bekæmpelse af social dumping.” ” Relevante repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (LO, DA og KL) inddrages fra starten og orienteres løbende om status for udvalgets arbejde. Efter behov og maksimalt med to-tre måneders mellemrum afholdes møde med parterne om de foreløbige resultater af udvalgsarbejdet.”

3 Landsorganisationen i Danmark ”.. udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra c og d, … indebærer, at man kan udelukke en økonomisk aktør: … som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret (litra d). Bestemmelsen giver ikke hjemmel til at udelukke en deltager i et udbud alene under henvisning til, at denne tidligere ikke har overholdt en arbejdsklausul. Baggrunden herfor er, at en arbejdsklausul er en bestemmelse i en privatretlig indkøbsaftale aftale mellem to parter. Manglende overholdelse af en arbejdsklausul er ikke i sig selv strafbar og kan ikke konstituere en alvorlig fejl i litra d’s forstand. Som eksempler på forhold, der er omfattet af begrebet alvorlige fejl i forbindelse med erhvervsdriften kan nævnes overtrædelser af miljølovgivningen, branchebestemmelser, regnskabslovgivningen, skattelovgivningen, skattelovgivningen, god skik-regler mv. Disse normer kan være sanktioneret med straf og dermed også være omfattet af litra c.”

4 Landsorganisationen i Danmark Bevægelse fra rapport til FL13 Godt (særligt): SKATs kontrol med momsnumre danner grundlag for risikobaseret kontrol med reel etablering i hjemland. Undersøgelse af mulighed for at udvide AT’s tilsyn. Fortsatte undersøgelser på ID og cabotage. Ærgerligt: Man gik halvdelen af vejen på arbejdsklausuler. Fuldt ud på statens kontrakter og oplæg til aftale med KL og regioner. Men den bastante udvidelse i staten kostede ingenting vurderingen var, at det var dyrt


Download ppt "Landsorganisationen i Danmark Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Dansk Forening for Arbejdsret den 22. november 2012 v/Stephan Agger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google