Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø og beredskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø og beredskab."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø og beredskab.
Kjeld Mann Nielsen Tilsynschef, Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst

2 Arbejdsmiljøet inden for beredskab
Rummer hyppigt 2 særlige områder: - vold eller trusler om vold - bearbejdning af traumatiske hændelser Noget af arbejdet kan være på skiftende og midlertidige arbejdspladser – en særlig udfordring.

3 Voldsrisiko Fysisk og psykisk vold Forekommer ved f.eks. - røverier,
- medarbejdere, der udøver kontrol- eller magtfunktion, - medarbejdere i kontakt med udadreagerende eller voldsomme personer Ofte i erhverv, der skal hjælpe eller servicere klienter, der udøver vold Vold resulterer ofte i fysiske eller psykiske reaktioner, der kan være langvarige. Reaktionerne kan forebygges eller reduceres. Voldsepisoder er arbejdsulykker og skal registreres. Anmeldepligtige, hvis fravær mere end 1 dag

4 Vold , forebyggelsesprincipper
- reducere antal og alvorlighed af episoder - bliv bedre til at bruge interne retningslinier i prakis under voldsepisoder - forbedre indsatsen, når medarbejderne har været udsat for vold

5 Krav om psykisk førstehjælp
Ved traumatiske hændelser som f.eks. - uventet død - alvorlige skader - overhængende fare for dødsfald - voldsrisiko Personale som f.eks. skadestuepersonale, reddere, politi, hvor det er et vilkår for jobbet På virksomheden skal være tilstrækkelig viden til at handle kompetent. Ikke tilstrækkeligt kun at henvise til eksternt firma.

6 Arbejdspladsvurdering, APV
Kravet om APV er helt centralt i forhold til virksomheden arbejdsmiljø APV-arbejdet omfatter følgende faser: - identifikation og kortlægning af hele arbejdsmiljøet - beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne - inddragelse af virksomhedens sygefravær - prioritering af løsninger og handlingsplan - retningslinier for opfølgning på handlingsplan Det skal fremgå, hvem der har ansvar for gennemførsel af handlingsplan, hvordan og hvornår det afgøres om løsninger virker samt revidering. APV skal revideres hvert 3. år

7 Arbejdsmiljøorganisationens rolle
Det forebyggende sikkerhedsarbejde: Systematik og styring Information Risikoforståelse og risikovurdering Holdninger m.v. En årlig arbejdsmiljødrøftelse 7

8 Arbejdstilsynets tilsyn - Risikobaseret tilsyn
Telefonisk kontakt 1 – 4 mdr. før Herefter sendes en mail med link til til Jur-enheden Tilsynsbesøget er fortsat uanmeldt Ekstra anmeldt tilsyn hvis nødvendigt Vi besøger P-enhederne Kontakten er en hovedregel og der forventes følgende undtagelser: Ved anmeldte ulykker Ved klager Ved konkret begrundet mistanke om arbejdsmiljøproblemer 8

9 Nedslidningstruede brancher
Eksempler på nedslidningstruede brancher: Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Døgninstitutioner og hjemmepleje Transport af passagerer Rengøring Transportmidler Træ og møbel I nogle brancher er der en særlig høj risiko for, at de beskæftigede får langtidssygefravær, bliver førtidspensionerede eller går på efterløn. Det er hverken godt for den enkelte eller for samfundet, hvis helbredet ikke holder til et langt arbejdsliv. Derfor har det siden 2007 (Velfærdsaftalen) været en del af den politiske dagsorden, at der skulle gøres noget særligt for at skabe et bedre arbejdsmiljø i de nedslidningstruede brancher. De nedslidningstruede brancher findes både inden for industri og servicefag og både inden for offentlige og private virksomheder. Note: De særlige nedslidningstruede brancher udpeges af ministeren. De er hidtil blevet revideret hvert år eller hvert andet år ud fra nye data om sygefravær, førtidspension og efterløn. Der er ikke de store variationer fra år til år, men der er dog sket en udskiftning af enkelte brancher. De særligt nedslidningstruede brancher for 2012 er endnu ikke udpeget. De vil blive offentliggjort i forbindelse med målretningen af Forebyggelsesfonden.

10 Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher
2. besøg Kontrol med fokus på psykisk arbejdsmiljø og muskelskelet-belastninger 1. besøg Vejledning om psykisk arbejdsmiljø og MSB 1-6 måneder Der er afsat 50 mio. om året til at gennemføre indsatser i nedslidningstruede brancher i De særlige indsatser kombinerer dialog med vejledning og kontrol Virksomhederne bliver besøgt to gange med op til flere måneder mellem de to besøg. Virksomhederne har dermed tid til selv at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. På begge besøg lægges der vægt på dialog. 1. besøg Primært et vejledningsbesøg – der kan dog gives strakspåbud og forbud 2. besøg Drøftelse af hvordan der er arbejdet videre med de emner, der er vejledt om på første besøg. Kontrol af arbejdsmiljøet med fokus på muskelskeletbelastninger og det psykiske arbejdsmiljø Indtil videre er der gennemført og igangsat indsatser i: Døgninstitutioner og hjemmepleje B/A (Opførelse og nedrivning af byggeri, Færdiggørelse af byggeri) Transport af passagerer Transportmidler Træ og møbel Rengøring Dialog

11 Forebyggelsespakker AT og NFA udarbejder forebyggelsespakker til de nedslidningstruede brancher i samarbejde med arbejdsmarkedets parter Pakkerne er færdige projekter, som er målrettet branchen Virksomhederne får en manual, så projektet er lige til at gå til Forebyggelsesfonden giver økonomisk støtte til projektet, fx til lønkompensation Der er indtil videre udarbejdet forebyggelsespakker til: Døgninstitutioner og hjemmepleje Bygge og anlæg Transportmidler (autobranchen) Transport af passager Der har været stor søgning efter pakkerne. I Bygge og anlæg har virksomhederne fået hjælp fra en særlig AT-vejleder til at gennemføre pakkerne. Derfor har Arbejdstilsynet bedst føling med, hvordan pakkerne har virket i denne branche. Det er Arbejdstilsynets foreløbige erfaring, at pakkerne har understøttet virksomhedernes eget arbejde med arbejdsmiljøet og fastholdt virksomhederne i arbejdet med at imødegå nedslidning. Note: Der er ikke søgning på pakken til Transport af passagerer


Download ppt "Arbejdsmiljø og beredskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google