Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EU-indsaten for administrative lettelser1 Indsatsen for at lette byrderne i EU Anders Bering Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EU-indsaten for administrative lettelser1 Indsatsen for at lette byrderne i EU Anders Bering Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering."— Præsentationens transcript:

1 EU-indsaten for administrative lettelser1 Indsatsen for at lette byrderne i EU Anders Bering Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) anb@eogs.dk Tine Kromann Kapper Erhvervs- og Selskabsstyrelsen FAL tkk@eogs.dk

2 EU-indsaten for administrative lettelser2 A-regulering28 pct. B-regulering15 pct. C-regulering57 pct.  På nogle styrelsers område er tallet over 95 pct.!  Førhen ikke den store interesse for at gøre noget ved dette i EU  ”det er prisen for det Indre Marked!”…  ”byrderne fra EU kan vi ikke gøre noget ved”… Baggrund – ”byrderne fra EU kan vi ikke gøre noget ved…  Byrderne udgør ca. 31 mia. kr. årligt, men ca. 40 pct. stammer fra EU:

3 EU-indsaten for administrative lettelser3 …men selv EU bevæger sig nu i den rigtige retning  17 Europæiske lande anvender i dag AMVAB (SCM) i varierende omfang  Flere af dem har sat kvantitative reduktionsmål som i NL og DK  Det Europæisk Råd udtalte derfor følgende på sidste topmøde: Det Europæiske Råd bemærker, at nogle medlemsstater allerede har opstillet reduktionsmål på 25% for de administrative byrder, og det er overbevist om, at det må være muligt at opstille tilsvarende mål på EU- plan, og opfordrer Kommissionen til at fremsætte passende forslag senest i begyndelsen af 2007 forud for Det Europæiske Råds forårsmøde.

4 EU-indsaten for administrative lettelser4 Hvad sker der så, og hvad kan vi bruge det til?  Pilotprojekt sammenligner byrderne i CZ, DK, NL, UK  Projektet skal udpege den mest byrdefulde EU-lovgivning i november  Tanken er at genbruge data fra alle 17 lande, hvis muligt  Forventer kvantitative reduktionsmål på områderne primo 2007  En række af de største, danske EU-byrder (A+B) vil formentlig indgå

5 EU-indsaten for administrative lettelser5 Hvad kan vi gøre mere konkret?  Kort sigt:  Præsentere konkrete forslag til forenklinger på de udpegede områder  Bidrage til at forenklingsforslag behandles hurtigt i arb.grupper etc.  Overbevise andre medlemsstater  Iværksætte et politisk pres i Bruxelles  Længere sigt:  Forebygge byrder i ny EU-regulering  Lægge strategi for, hvordan forenklingen kommer på dagsordenen  Gennemføre strategien

6 EU-indsaten for administrative lettelser6  Grundigt analysearbejde – hvad skal forenkles og hvorfor?  Identificere hvilken EU-lovgivning vi gerne vil have forenklet  Udarbejde relevante byrde-beregninger o.l.  Klarhed om strategi og mål – hvordan og hvornår?  Dialog med relevante beslutningstagere – hvem og hvornår?  For at skabe enighed om linjen  Alternativt for at skabe forståelse for og udbrede kendskabet til danske synspunkter - fx h jælpe Kommissionen med at udpege nye prioriteter  Tålmodighed og vedholdenhed? Hvad kræver det at få dansk indflydelse?

7 EU-indsaten for administrative lettelser7  En effektiv varetagelse af danske interesser i EU stiller mange krav til det politiske system. For at få større indflydelse i den uformelle del af beslutningsprocessen i EU er det nødvendigt at:  afsætte de nødvendige ressourcer og prioritere indsatsen  sikre en tidlig, koordineret holdning til alle nye politiske initiativer  sikre en tidlig opbakning i Folketinget med brede mandater  være aktiv i den uformelle del af EU-beslutningsprocessen, før Kommissionen fremsætter forslag  udbygge netværket nationalt og i de andre medlemslande, Kommissionen og blandt de øvrige europæiske interessenter  sørge for samtidig påvirkning af relevante beslutningstagere Vejen til indflydelse - forudsætninger?


Download ppt "EU-indsaten for administrative lettelser1 Indsatsen for at lette byrderne i EU Anders Bering Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google