Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsrapport Telemedicinsk Videncenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsrapport Telemedicinsk Videncenter"— Præsentationens transcript:

1 Årsrapport Telemedicinsk Videncenter

2 Årsrapport og arbejdsplan 2013
Telemedicinsk Videncenter arbejder ud fra en dynamisk arbejdsplan, så den konstant kan tilpasses nye behov. Arbejdsplanen for 2013 er blevet udviklet undervejs i året blandt andet på baggrund af input fra coreteamet og henvendelser fra andre aktører, der har udtrykt et ønske om eller behov for, at centeret sætter fokus på konkrete opgaver. Dette omfatter både behov udtrykt fra klinikken samt tværregionale og nationale krav.

3 Årsrapport og arbejdsplan 2013
Arbejdet i 2013: Etablering af centeret Etablering af coreteam med repræsentanter fra relevante virksomheder, stabe og funktioner i Region Hovedstaden Beskrivelse af fremtidige arbejdsområder.

4 Årsrapport og arbejdsplan 2013
Kommunikation: Etablering af hjemmeside og Yammerside for Telemedicinsk Videncenter Interne nyheder om centeret og kortlægning Stande på Sundhedsdage under titlen ”Fremtidens hospital” RSI konference om telemedicin og it-understøttet patient empowerment.

5 Årsrapport og arbejdsplan 2013
Kortlægning af telemedicinske initiativer Projektfinansiering og facilitering Deltagelse i forskellige fora Udarbejdelse af årsrapport for 2013 Udarbejdelse af arbejdsplan for 2013

6 Internationalt samarbejde
Telemedicinsk Videncenter har finansieret tre rejser til udlandet med henblik på at undersøge mulighederne for etablering af internationalt samarbejde omkring telemedicin

7 Eksempler på tværsektorielle telemedicinske projekter
Telediabetes 2 – tværsektoriel telemedicinsk indsats overfor sårbare patienter med type 2 TeleKOL – optimering af den tværsektorielle indsats for mennesker med KOL via telemedicinsk opfølgning i hjemmet Kroniker APP- forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser ved kronisk sygdom Telemedicinsk sårvurdering

8 Telemedicinsk sårvurdering

9 Nationale telemedicinske sårvurderingsprojekt
Projektet løber fra 1. september 2012 til 31. august MedCom har projektledelsen. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med regioner og kommuner, og nationale tiltag skal sikre og understøtte den fælles regionale/kommunale implementering.

10 Nationale telemedicinske sårvurderingsprojekt
Formålet er national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering og at bringe løsningen ud til alle kommuner, regioner samt til alle relevante patienter. Link til MedCom:

11 Mål og omfang: At samtlige regioner og kommuner anvender et fælles telemedicinsk værktøj som i løbet af projektperioden integreres med regionernes og kommunernes kliniske fagsystemer. At der på nationalt niveau beskrives indikatorer for monitorering af udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. At der på nationalt niveau beskrives indikatorer for monitorering af behandlingstiden af diabetiske fods år og venøse sår både med og uden telemedicinsk sårvurdering.

12 Mål og omfang - fortsat:
At hver enkel region og den enkelte kommune i fællesskab fastlægger en plan for udvikling og sikring af sårkompetence for den kommunale hjemmesygepleje i forhold til det samlede sårplejeforløb i kommunen At der på nationalt niveau beskrives indikatorer for monitorering af den enkelte regions og den enkelte kommunes fælles implementering af udvidet sårkompetence.

13 Mål og omfang - fortsat:
At der gennemføres en kvalificering af business casen som danner baggrund for projektet for at kvalificere baseline i business casen og understøtte en løbende opdatering i forhold til gevinstpotentiale At der som led i videreudvikling af projektet gennemføres en undersøgelse af muligheder for at udvikle en mere integreret teknisk løsning via en single sign – in funktion

14 Forventede gevinster Kortere helingstid Øget patienttilfredshed
Øgede kompetencer hos den kommunale sygeplejerske gennem det mere direkte samarbejde med regionale sårsygeplejersker og læger Mindre tidsforbrug ved læge på hospitalerne, der foretager korte telemedicinske konsultationer og i udgangspunktet kun ser patienter med de mest komplicerede sår i ambulatoriet Mindre transport af skrøbelige patienter, herunder også besparelser på patienttransport

15 MedCom projektledelse
National styregruppe Deltagere og formål MedCom projektledelse Projektleder-gruppe Deltagere og formål Udviklingsgruppe Deltagere og formål Teknikgruppe Deltagere og formål Klinikergruppe Deltagere og formål Regional styregruppe. RegNord og samarbejdskommuner Regional styregruppe. RegSyd og samarbejdskommuner Regional styregruppe. RegSj og samarbejdskommuner Regional styregruppe. RegMidt og samarbejdskommuner Regional styregruppe. RegH og samarbejdskommuner Lokal projekt-organisation Lokal projekt-organisation Lokal projekt-organisation Lokal projekt-organisation Lokal projekt-organisation

16 Hovedstadsregionen

17 Regional organisering
Den administrative styregruppe 5 Klynger 5 sårcentre + Rigshospitalet Indikatorgruppe Arbejdsgruppe Sekretariat

18 Større leverancer Henvisningsmodel Samarbejdsmodel Finansieringsmodel Kompetencemodel Datamonitorering Teknologi

19 Tidsplan og status

20 Aktivitet på regionens sårcentre i forhold til tværsektorielle patienter
Forklaring: Tabel og figur viser antallet af tværsektorielle patienter med aktivitet på regionens sygehuse. Ved tværsektorielle patienter med aktivitet forstås patienter, hvor både kommune og hospital har skrevet notater inden for en periode på 3 måneder.

21 Aktivitet i kommunerne i forhold til tværsektorielle patienter
Forklaring: Tabel og figur viser antallet af tværsektorielle patienter med aktivitet i regionens kommuner. Ved tværsektorielle patienter med aktivitet forstås patienter, hvor både kommune og hospital har skrevet notater inden for en periode på 3 måneder.

22 Uddannelse Fælles regional såruddannelse som varetages af Bispebjerg Hospital, Videnscenter for sårheling E-learning til telemedicinsk sårvurdering

23 Telemedicinsk Videncenter


Download ppt "Årsrapport Telemedicinsk Videncenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google