Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Vigtige værktøjer i kronikerbehandlingen - Lægemidler”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Vigtige værktøjer i kronikerbehandlingen - Lægemidler”"— Præsentationens transcript:

1 ”Vigtige værktøjer i kronikerbehandlingen - Lægemidler”
Jørgen Clausen, Lif

2 Fokus på patienter med kroniske sygdomme – men ikke så meget på deres medicinforbrug
Som led i kvalitetsreformen er der afsat 590 mio. kr. til en forstærket indsats for kronisk syge i regi af regioner, kommuner og stat. Midlerne skal anvendes til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge patienter i årene Særligt projekter indenfor KOL Diabetes Hjerte-karsygdomme Antal personer med ordination af lægemiddel 2013

3 Evaluering af indsatsen…….
Evalueringen beskriver erfaringer og resultater fra regioner og kommuners arbejde med kronisk sygdom. De er samlet i syv udvalgte temaer:  Stratificering Forløbskoordinering Samarbejdsmodeller- og aftaler Multisygdom Implementering Inddragelse af patienter og pårørende Telemedicinsk understøttet egenbehandling

4 Monitorering af kronisk sygdom….. Antal kronikere i Danmark?
”Sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende" Relativt udbredte kroniske sygdomme, hvor registerdata samtidig er tilgængelige, og der arbejdes med forløbsprogrammer i sundhedsvæsnet: Personer over 18 år, der på grund af en given sygdom har haft kontakt til sundhedsvæsenet i de forudgående fem år eller har indløst medicinrecepter to gange inden for det seneste år, som relaterer sig til en af sygdomsgrupperne. Sygdomsgruppe Antal personer i 2010 i 2011 Diabetes Hjerte- karsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed og leddegigt Psykiske sygdomme Kilde: Sundhedsstyrelsen

5 kronikere i Danmark….. Kilde: Sundhedsstyrelsen

6 Udviklingen i antallet af personer med ordination af lægemidler, 1999-2013
1999=100

7 Antal personer med ordineret lægemidler i 2013 – et fald på 3 pct
Antal personer med ordineret lægemidler i 2013 – et fald på 3 pct. siden 2011

8 Medicinforbrug og folkesygdommene 2013
1,8 kr. pr. DDD (aip) Et fald i behandlings- prisen på 7,2 pct. 73% af samlede DDD-forbrug Kilde: Apotekerforeningen

9 Compliance, concordance, adherence, persistens… - 50 pct
Compliance, concordance, adherence, persistens… pct. af kronikere tager ikke deres medicin som de bør Bruger vi for meget – eller for lidt…? Kilde Ugeskrift for læger, 2013, oktober 28

10 Compliance og regulering på lægemiddelmarkedet
Fx revurdering af tilskudsstatus for hypertensionsprodukter - Vurderet på antagelser om samme kliniske effekt, men hvad med persistens

11 Opsummering Lægemidler udgør en central del af kroniker-behandlingen
Lægemidler til kronikere udgør 73% af det samlede DDD-forbrug Gennemsnitlig ”behandlingspris” på 1,80 kr. (aip) pr dag – et fald på 7,2% i 2013. Complicance udgør en særlig udfordring Regionale medicintilskud - gennemsnit pr. patient 2013

12 Lægemidler Patientuddannelse Forløbskoordinering Telemedicin Pårørende Stratificering


Download ppt "”Vigtige værktøjer i kronikerbehandlingen - Lægemidler”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google