Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværsektoriel monitorering af rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL og type 2 DM Overlæge, forskningsleder, PhD, Anne Frølich, Afdeling for sammenhængende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværsektoriel monitorering af rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL og type 2 DM Overlæge, forskningsleder, PhD, Anne Frølich, Afdeling for sammenhængende."— Præsentationens transcript:

1 Tværsektoriel monitorering af rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL og type 2 DM
Overlæge, forskningsleder, PhD, Anne Frølich, Afdeling for sammenhængende patientforløb, Bispebjerg Hospital

2 Minimumsstandarder rehabilitering ved KOL og Type 2 DM
KOL (patienter med moderat svær og meget svær KOL og MRC ≥ 3) Rygeafvænning • Sygdomsspecifik patientuddannelse • Fysisk træning – standardiseret træningsprogram Type 2 DM (alle) • Diætbehandling

3 Hvorfor en tværsektoriel rehabiliterings-database?
Flere samordningsudvalg efterspørger specifikt en fælles database som forudsætning for videndeling og kvalitetssikring af forløbsprogrammerne. Rehabilitering er en central del af forløbs-programmerne, men aktuelt registreres denne indsats ikke systematisk. En rehabiliteringsdatabase kan monitorere implementering og effekt af rehabilitering på tværs af sektorerne.

4 Fra vision til realitet
Initialt få indikatorer – simpel afrapportering På sigt flere indikatorer - kobling til analyseportalen, kobling til øvrige eksisterende datakilder Muligheder, eksempel: Kommunen får egne data for egne borgere på personniveau kombineret med data fra øvrige sektorer på aggregeret niveau, f.eks. laboratorieværdier, forbrug af regionale ydelser.

5 Fordele ved klinisk rehabiliteringsdatabasekonceptet?
En klinisk database er et kendt nationalt koncept Lovgivning: Registrering tillades uden indhentning af samtykke Databasen er generisk. Rehabiliteringsindsatsen i kommende forløbsprogrammer vil på sigt kunne indgå i basen Analyseportalen giver mulighed for feedback på efterspurgt data og genbrug ag data for hele programmet Der er interessante udviklingsperspektiver i analyseportalen fx Datafangst modulet, sygesikringsdata, etc.

6

7 Status Første iteration er på vej
Genbrug af data fra Københavns kommune, indtastning af data fra Brøndby kommune samt Hvidovre og Bispebjerg Hospitaler Basale procesdata Er der hul igennem? Anden iteration ca. februar 2012 Tilpasning samt mulighed for yderligere indtastning af data Hovedprincip: Supplering + genbrug af data

8 Udfordringer! Kulturer for registrering og anvendelse af faktuel viden
IT Demonstrator IT kan vi skabe hul igennem? Ressourcer Flere…..

9

10 Rehabiliterings indikatorer type 2 diabetes
Minimumsstandarder Procesindikatorer Resultatindikatorer Sammenhængende rehabiliteringsprogram Andel henviste som gennemfører rehabiliteringsprogram Fysisk funktion Åstrand-test (alternativ 6. min gangtest) Rejse-sætte-sig Livskvalitet Udestår Rygeafvænning Andel henviste som gennemfører rygeafvænning Andel med rygestop efter 6 måneder Sygdomsspecifik patientuddannelse Andel som gennemfører patientuddannelse Fysisk træning Standardiseret træningsprogram Andel henviste som gennemfører træningsprogram Diætbehandling Andel henviste som gennemfører BMI Tajlemål

11 Rehabiliterings indikatorer KOL
Minimumsstandarder Procesindikatorer Resultatindikatorer Sammenhængende rehabiliteringsprogram Andel henviste som gennemfører rehabiliteringsprogram Fysisk funktion Shuttle walk test Rejse-sætte-sig Livskvalitet Udestår Rygeafvænning Andel henviste som gennemfører rygeafvænning Andel med rygestop efter 6 måneder Sygdomsspecifik patientuddannelse Andel som gennemfører patientuddannelse Fysisk træning Standardiseret træningsprogram Andel henviste som gennemfører træningsprogram

12 Populationen af mennesker med KOL og type 2 diabetes og andre
1/1-2012 Populationen over tid Hospital Almen Praksis Kommuner NIP data, rehab. data, andre data Effekt på patient-niveau Datafangstmodul Effekt på patient-niveau Rehab. data Effekt på patient-niveau 1/1-2010 Populationserede del Rutine-del til daglig klinisk praksis i de tre sektorer Populationen af mennesker med KOL og type 2 diabetes og andre

13 Tidsplan Leverancer 1. kv. 2011 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2012 2013
Leverance 1: Baselinerapport x Leverance 2: Populationsoverblik Leverance 3: Kommuners forbrug af ydelser på kronikere Leverance 4: Tidsserie analyser på forbrug af sundhedsydelser Leverance 5: Tværsektoriel rehabiliteringsdatabase Leverance 6: Afrapportering og audit for tværsektoriel rehabiliteringsdatabase

14 Fra data til information
Inddatering Analyse 29 kommuner 11 Hospitaler Rehabiliterings Database Analyserapport Indikator 1 Indikator 2 Analyseportalen Der udvikles inddateringsskemaer af indikatorerne i KMS (Klinisk Måle System) Genbrug af data i analyseportalen, herunder NIP. Analyseportalen er et datavarehus der modtager data fra forskellige registre, NIP, LPR. Disse data vil kunne kobles på rehabiliteringsdata på egne borgere. Automatiseret rapportering af indikatorrapporter Udvikling af brugervenlig indtastningsfalde i kommuner og hospitaler for KOL og diabetes. Modellens proces- og resultatindikatorer udgør kernen i inddateringen. Genbrug af data på tværs af sektorer i analyseportalen. Automatiseret rapportering af analyserapporter

15 Hvor mange mennesker med KOL og Type 2 DM er der i Region hovedstaden?
Cirka personer med KOL heraf patienter med svær og meget svær KOL. Type 2 DM: Cirka har kendt diabetes og et tilsvarende antal har ikke diagnosticeret sygdom og et større antal personer er i risiko for at udvikle diabetes

16 Hvad starter vi med? Registrering af borgere/patienter der henvises til rehabilitering Registrering af borgere/patienter der gennemfører rehabilitering


Download ppt "Tværsektoriel monitorering af rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL og type 2 DM Overlæge, forskningsleder, PhD, Anne Frølich, Afdeling for sammenhængende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google