Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Hovedstaden Temadag for Udviklingsgruppen vedrørende IT og informationsudveksling den 10. juni 2013 Christian Worm – Direktør i Koncern Plan, Udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Hovedstaden Temadag for Udviklingsgruppen vedrørende IT og informationsudveksling den 10. juni 2013 Christian Worm – Direktør i Koncern Plan, Udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Region Hovedstaden Temadag for Udviklingsgruppen vedrørende IT og informationsudveksling den 10. juni 2013 Christian Worm – Direktør i Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet

2 Sammen har vi skabt nogle gode it - informationsveje mellem sundhedsvæsnets aktører – en god infrastruktur.

3 Eksemplerne er: Dem skal vi udbygge
Og så selvfølgelig optimere og vedligeholde Eksemplerne er: Henvisninger fra praksissektor til hospitaler Adviser til kommuner når borgeren bliver udskrevet Epikriser til de praktiserende læger ved udskrivelse De fire hjemmepleje/hospitals meddelelser mellem kommuner og hospitaler … Og meget mere

4 Sundhedsaftalerne er fortsat rammen for
samarbejdet mellem sundhedsvæsnets aktører omkring it-understøttelse og informationsudveksling at aftale, hvordan vi skal organisere og videreudvikle det tværsektorielle arbejde på området at opstille fælles mål for, hvad vi skal nå i den næste periode at aftale, hvordan vi følger op og monitorerer Men samtidig har sundhedsaftalerne måske et nyt format med færre mere overordnede politiske mål og underliggende drivere og handleplaner Der er derfor formentlig fortsat behov for en tværsektoriel udviklingsgruppe, som sikrer overblik over - og koordinerer den fremadrettede it-mæssige understøttelse af kommunikationen mellem parterne. Jeg mener, at der er behov for et fortsat fokuseret samarbejde mellem de tre aktører i sundhedsvæsnet for at opnå de mål der er opstille i diverse digitaliseringsstrategier, pejlemærker mm Jeg mener også at sundhedsaftalerne fremadrettet skal sætte rammen for dette samarbejde.

5 Hvad er de fremtidige arbejdsopgaver….
I den nye økonomiaftalen for regionerne er der forventninger om fuld udbredelse og anvendelse af diverse it systemer , herunder Fuld anvendelse af MedCom beskeder inden udgangen af 2014 Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicin Kort Fortsat udbredelse af telemedicin Det kræver fortsat fokus på vores organisering af indsatsen og ledelsesmæssige opbakning hertil. Det vil DAS gerne give Det kræver fælles fodslag både tværsektorielt og tværkommunalt Og det kræver orientering udover MedCom mod telemedicin, FMK og Sundhedsplatform Vi skal leve op til ordene i den netop indgåede økonomi aftale O

6 Informationsmotorvej….
Men også gode GPS’er til både professionelle og på sigt også til borgerne…. Den store informationsmotorvej er et billede på, hvor jeg mener, vi skal hen i den næste sundhedsaftale – vi skal arbejdet målrette med at dele data på tværs af sektorer, så borgeren/patienten oplever et sammenhængende forløb mellem de tre aktører, uanset hvor de er i forløbet. Og selvfølgelig skal borgeren/patienten have adgang til egne data. ( så de ved hvor de befinder sig og hvor de er på vej hen)


Download ppt "Region Hovedstaden Temadag for Udviklingsgruppen vedrørende IT og informationsudveksling den 10. juni 2013 Christian Worm – Direktør i Koncern Plan, Udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google