Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det sammenhængende sundheds- og borgerforløb ”Horsens på forkant med sundhed” Temadag i DSR d. 26.maj 2014 Hjemmesygeplejerske Dorthe Berthold Schultz.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det sammenhængende sundheds- og borgerforløb ”Horsens på forkant med sundhed” Temadag i DSR d. 26.maj 2014 Hjemmesygeplejerske Dorthe Berthold Schultz."— Præsentationens transcript:

1 Det sammenhængende sundheds- og borgerforløb ”Horsens på forkant med sundhed” Temadag i DSR d. 26.maj 2014 Hjemmesygeplejerske Dorthe Berthold Schultz Områdeleder Jeanette B. Rumph

2 VISION At mennesker med en kronisk sygdom kan mestre deres liv baseret på en sammenhængende sundhedsydelse og en teknologiunderstøttet løsning.

3 Kort vedr. projekt “Horsens på forkant med sundhed”
Projektperiode: August August 2015 Udviklings- og Forskningsprojekt - DM - KOL - Den ældre medicinske borger - Hjerteinsufficiens (kun Hospitalsenheden Horsens - kan inkludere) Se video om, hvad det vil sige som borger, at deltage i "Horsens på forkant med sundhed Se video

4 Sammenhændende sundhedsforløb
Sammenhændende sundhedsforløb Hvorfor er det vigtigt i dag og i fremtiden? Øget antal borgere/ældre Tidligere udskrivelser fra hospitalerne Ofte mere komplekse forløb når borger udskrives Flere ting kan håndteres og behandles ambulant Ønske om optimering af behandling/ optimerede patientforløb Mulighed for at samarbejde tværfagligt og tværsektorielt på nye måder Fokus at bruge den rette tid på de rette opgaver m.m. Ønske om, at skabe øget egen mestring hos borgeren

5 Hvad gjorde vi? Ansættelse af Projektleder Wenche Svenning Jensen
Nedsættelse af tværsektoriel Styrergruppe Nedsættelse af Operationelgruppe/implementeringsgruppe(både intern i kommunen og tværsektoriel) Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser, andre støtte værktøjer Udarbejdelse af diverse informations pjecer m.m. - sundhedsprofessionelle - borger/pårørende Udarbejdelse af små film til borgere og sundhedsprofessionelle som vejledning om projekt og sundhedshotspottet Gav mulighed for at kunne afprøve den telemedicinske løsning

6 Hvordan ruster vi os selv og vores sygeplejersker til at deltage i et projekt som dette ?
Udpegning af nøglepersoner - I sygeplejegrupperne - I plejeboliger KICK OFF møde, som start for alle ledere og nøglepersoner Kommunikation og italesættelse af fordele og gevinster Det at være med til at skabe ny viden og nye metoder for den fremtidige sygepleje til gavn for borgerne, sygeplejefaget, samfundet og økonomien - Fremtids platform

7 Hvordan ruster vi os selv og vores sygeplejersker til at deltage i et projekt som dette ? forsat
Give eksempler på, hvor og hvordan det kunne anvendes Udfordre på at den ekstra tid det tager nu, kan reducere tidsforbrug i fremtiden At turde give plads til udvikling og at vi som sygeplejersker ikke skal vide alt på forhånd - Selv om det er rart…

8 Hvad har vi lært? Nye arbejdsmetoder, da udviklings- og forskningsprojekter er anderledes: Det kan virke begrænsende for de sundhedsprofessionelle for at kunne skabe evidens i forskningen Ledelsesmæssig involvering, vedholdenhed og opbakning Kulturbearbejdelse hos alle Tålmodighed , tålmodighed , tålmodighed - ”ting tager tid” Grundig planlægning og præcise arbejdsgangsbeskrivelser

9 Hvad har vi lært? forsat Teknisk og praktisk back up
Rammer til opgaveløsning Nøglepersoner med specialviden - Ildsjæle Sygeplejekollegaer skal være positive medspillere Tværsektorielt samarbejde fordre nye metoder At sygeplejersker tror de ved, hvad borgerne formår eller ikke formår…

10 Aktuelle tal(pr. 15. maj 2014) Estimat Hospitalsenheden Horsens og Horsens kommune 2013/ borgere Antal inkluderede 143 borgere - DM borgere - KOL 28 borgere - Den ældre medicinske 30 borgere - Hjerteinsuffisiens borgere Vi haft et frafald på i alt 24 borgere siden opstart, hvorfor der reelt deltager 119 borgere. Difference i forhold til estimat 40 borgere

11 Spørgsmål?

12 Yderligere oplysninger
Hjemmeside vedr. projektet Præsentations video til borgere af projektet Søg på Horsens på forkant med sundhed (2 forskellige video) Introduktion til sundhedsprofessionelle om sundhedshotspottet Søg på Horsens på forkant med sundhed (1 video) Projektleder Wenche Svenning Jensen Mobil TAK FOR I DAG


Download ppt "Det sammenhængende sundheds- og borgerforløb ”Horsens på forkant med sundhed” Temadag i DSR d. 26.maj 2014 Hjemmesygeplejerske Dorthe Berthold Schultz."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google