Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Midtvejsseminar for modelkommunerne 17.-18. november 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Midtvejsseminar for modelkommunerne 17.-18. november 2010."— Præsentationens transcript:

1 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Midtvejsseminar for modelkommunerne 17.-18. november 2010

2 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Viden, værktøjer og netværk

3 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Temaer  Hvordan kommer vi ind i de sociale institutioner i samarbejde med ledelse og medarbejdere?  Hvordan kan vi tænke i billige og/eller strukturelle løsninger?  Hvordan får vi ledelsen med?

4 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Dagens program Kl. 13.15-14.45: Hvad mener brugere, medarbejdere og ledere om rygning blandt socialt udsatte – og hvad mener de om, hvad hinanden mener? Kl. 14.45-15.30: Præsentation af koncept for hvordan medarbejdere kan snakke om rygning med socialt udsatte borgere på væresteder, bosteder mv. Kl. 15.30-16.30: Pause og indkvartering Kl. 16.30-18.30: Markedsplads – med inspiration til gode måder at arbejde med tobaksforebyggelse blandt udsatte grupper Kl.19-21.30: Middag og socialt samvær (Fjordsal)

5 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Program – i morgen (lokale 1+3+5) Kl. 08.30-10.15: Omsorg – sundhed eller samvær? v/ Rehne Christensen fra Filosofisk Firma Kl. 10.15-10.30: Kaffepause Kl. 10.30-12.00: Internt arbejde i kommunerne – hvordan kommer vi videre? Kl. 12.00-12.30: Opsamling og afslutning Kl. 12.30-13.30:Frokost

6 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Dialog om rygning i den daglige praksis Præsentation af et koncept for hvordan medarbejdere kan snakke om rygning med socialt udsatte borgere på væresteder, bosteder m.v. v/ Projektmedarbejder Jane B. Niendam

7 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Dialog om rygning i den daglige praksis Trin 1 Fælles grundlag Trin 2 Spot og skab anledninger Trin 3 Vurder grundlag for god dialog Trin 4 Samtale med borger Udforsk motivation for rygestop og vurder parathed Praktisk vejledning Udforsk ambivalens Skab diskrepans

8 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Trin 1: Fælles grundlag Handler om at arbejde med:  Viden om rygning og socialt udsatte  Holdninger til rygning  Arbejdets organisering/den pædagogiske praksis  Fysiske rammer - og ledelsesmæssig opbakning

9 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Viden  holdning  praksis  Viden er med til at forme holdninger  Holdninger er indlejret dybt i kroppen som grundlæggende meninger  Holdninger er styrende for:  Arbejdets organisering/ den pædagogiske praksis  Rygning som pædagogisk værktøj, rygepauser, hjælp og støtte til rygestop i hverdagen m.v.  De fysiske rammer  Rygerum, askebægre m.v.

10 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Skab et støttende miljø  Borgernes evne og motivation til forandring af rygevaner påvirkes kraftigt af det miljø, de omgives af Derfor bør den pædagogiske praksis og de fysiske rammer på sociale institutioner understøtte ikke-ryge adfærd

11 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Viden kan forandre  Holdninger og kulturelle normer bygger nogle gange på myter. Et eksempel: Mennesker med psykisk lidelse ønsker ikke at holde op med at ryge, bl.a. fordi de får det værre af det Hvis en sådan myte er gældende på en institution, bliver borgerne sandsynligvis ikke tilbudt hjælp til rygestop  Faktuel viden kan være med til at aflive myter og dermed ændre holdninger og praksis

12 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Rammer kan forandre  Ændring af de fysiske rammer – f.eks. afskaffelse af rygerum – kan give nye erfaringer og være med til at ændre holdninger og praksis

13 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Øvelse: Hvilken adfærd understøtter vi?  I vores fysiske omgivelser  I vores omgangsregler  I vores aktiviteter  I vores sociale liv  I vores budskaber  I vores tilbud  I vores rådgivning Kig både på rygeadfærd og på ikke-ryge adfærd

14 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Trin 2: Spot og skab anledninger I dagligdagen kan der være mange situationer, som kan bruges til en snak om rygning. Nogle eksempler:  Ved visitation/indskrivning af ny borger  Ved udlevering af metadon  I forbindelse med andre sundhedstilbud, fx motion – tal om sammenhængen mellem rygning og kondition  I forbindelse med pleje og omsorg – tal fx om sammenhængen mellem rygning og sårheling  Ved kaffebordet når emnet kommer på banen  Når borgeren selv bringer emnet på banen – direkte eller indirekte  Ved event med kuliltemåling  I forbindelse med ændring af rammer; Hvorfor skal rygerummet afskaffes? Hvor er askebægrene?

15 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Øvelse: Spot og skab anledninger Oplist eksempler på:  Faste/tilbagevendende anledninger til en dialog om rygning  Spontane/ad hoc anledninger til en dialog om rygning

16 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Trin 3: Vurder grundlag for dialog Inden man griber en anledning til at tage en snak om rygning, skal man tjekke timingen. De grundlæggende forudsætninger for en konstruktiv samtale skal være på plads. Nogle eksempler:  Der skal være tid og ro til samtalen  Borgeren skal være i stand til at gennemføre en konstruktiv samtale  Medarbejderen skal have en tro på, at det giver mening at tale om rygning med netop denne borger

17 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Øvelse: Tjek timing Oplist hvilke ting, der har betydning for en konstruktiv samtale i forhold til:  De ydre rammer  Borgeren  Dig selv

18 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Dialog om rygning i den daglige praksis Trin 1 Fælles grundlag Trin 2 Spot og skab anledninger Trin 3 Vurder grundlag for god dialog Trin 4 Samtale med borger Udforsk motivation for rygestop og vurder parathed Praktisk vejledning Udforsk ambivalens Skab diskrepans

19 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Afslutning  Efteruddannelse for rygestoprådgivere i Dialog om rygning i den daglige praksis udbydes næste gang marts 2011  Uddannelse i konceptet kan indgå som del af de kommunespecifikke temadage  Undervisningsmateriale til Dialog om rygning i den daglige praksis kan findes på www.rogfrihed.dk fra januar 2011www.rogfrihed.dk

20 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Snak med sidemanden  Hvilke refleksioner giver oplægget i forhold til mit eget arbejde?  Hvilke anbefalinger eller ideer kan jeg bruge – og hvordan?

21 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Markedsplads Boder, workshops og erfaringsudveksling 16.3017.0017.3018.0018.30 Boder Kommuneerfaringer 1. hold Kommuneerfaringer 2. hold Workshop: Samtidig behandling af nikotin- og alkoholafhængighed Workshop: Hvordan skaber og spotter man anledninger til en snak om rygning i den daglige praksis? Skovsal B Skovsal C

22 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Markedsplads Hvordan kan proaktiv telefonrådgivning og STOPLINIEN bruges særlig overfor udsatte grupper? Sundhed på dit Sprog Mød Radus Al Mohammadi og hør om Københavns erfaringer og få inspiration til rygestop- indsatser rettet mod etniske minoriteter Spørg ind til psykiske lidelser og få en snak om hvordan PsykiatriFonden kan bruges i kommunerne www.rogfrihed.dk Se portalen med viden og værktøjer om tobaks- forebyggelse blandt socialt udsatte og deltag i konkurrence Mød rygestoprådgiver Kirsten Aastrup og hendes ideer til aktiviteter, der kan skubbe rygetrangen i baggrunden Afprøv et dilemmaspil og bliv klogere på den daglige praksis og få inspiration til hvordan dilemmaer kan håndteres Furesø/Gladsaxe Fredericia/Struer Hvad har vi gjort? Hvad er lykkes? Hvad er næste skridt? Norddjurs/Århus Guldborgsund/Næstved Hvad har vi gjort? Hvad er lykkes? Hvad er næste skridt? Faxe/Haderslev Ålborg/Thisted Hvad har vi gjort? Hvad er lykkes? Hvad er næste skridt?

23 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Kommunespecifikt arbejde Alle sidder 5 minutter for sig selv:  Hvad er det mest spændende du har hørt om på dette seminar?  Hvad har du lyst til at arbejde videre med i din kommune eller på din arbejdsplads? Alle fortæller – uden at blive afbrudt hvad de har tænkt på. Derefter drøftes i fællesskab:  Hvad skal der arbejdes videre med?  Hvem gør hvad?  Hvem skal i øvrigt inddrages

24 Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Afslutning  Tilbagemelding vedrørende afprøvning af dilemmaspil senest den 1. december  Mulighed for at deltage i temadag den 2. december om hvordan vi som sundhedsprofessionelle kommer ind i de sociale institutioner – besked til yf95@suf.kk.dk senest den 26. november yf95@suf.kk.dk


Download ppt "Midtvejsseminar den 17.-18. november 2010 Midtvejsseminar for modelkommunerne 17.-18. november 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google