Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus"— Præsentationens transcript:

1 Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus
En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Hold 1. Dag april 2012 Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus

2 Dag 12. : 8. 30-9. 30 Opsamling på hjemmearbejde
Dag 12.: Opsamling på hjemmearbejde. Øvelse med medfølende figur Demonstration i plenum ”Boble-modellen”. Øvelse i grupper Opsamling på forventninger og mål for egen læring på kurset. Evaluering

3 Øvelse med medfølende figur
Find en situation fra fornylig, hvor du blev selvkritisk. Hvordan lød selvkritikken: Medfølende tilgang:

4 Følelser / kropslige fornemmelser
Spørgeguide: Situation: Beskriv kort hændelsesforløbet, hvor, hvornår og hvem Reflekteren Hvilke tanker gik igennem hovedet på dig? Hvad tænkte du om dig selv? Hvad tænkte du om andre? Opmærksomhed Hvad var i fokus for din opmærksomhed? Hvordan var opmærksomheden? Trussel Adfærd Hvilke handlinger foretog du dig i situaionen? Ydre adfærd? Indre adfærd?( Fx. ruminerede eller bekymrede sig) Forestillinger Havde du nogle forestillinger? Dukkede der erindringer op om andre situationer, der mindede om denne? (Har du barndomsminder fra lign. situationer?) Følelser / kropslige fornemmelser Hvordan havde du det? Hvad mærkede du i kroppen? Hvordan var din vejrtrækning? Motivation Hvad havde du lyst til at gøre i situationen? Hvad var du motiveret til? At komme væk, gå i kamp eller stivnede du?

5 Trussel Situation: Reflekteren Opmærksomhed Adfærd Forestillinger
Følelser Motivation

6 Følelser / kropslige fornemmelser
Spørgeguide: Situation: Beskriv kort hændelsesforløbet, hvor, hvornår og hvem Reflekteren Hvis du havde haft medfølelse og været optaget af at bevare relationen, hvad ville du så have tænkt? Om dig selv? Om andre? Opmærksomhed Hvad ville så være i fokus for din opmærksomhed? Hvordan ville opmærksomheden så være? Adfærd Hvilke handlinger kunne du have foretaget dig? Ydre handlinger? Indre handlinger? ( fx. talt til 10 eller trukket vejret) Medfølelse Forestillinger Har du nogle positive erindringer fra lign. situationer? Har du tidligere haft gode oplevelser medden/ de andre? Følelser / kropslige fornemmelser Hvordan ville du så have haft det? Hvordan ville kroppen så være? Motivation Hvad ville du være optaget af, hvis du kunne bevare medfølelsen og roen i situationen? Ville du have lyst til at bevare relationen?

7 Medfølelse Situation: Reflekteren Opmærksomhed Adfærd Forestillinger
Følelser Motivation

8 Jeres mål for jer selv på kurset
Når du tænker på dine egne færdigheder i forhold til at samarbejde med de borgere, du møder i hverdagen, hvad er du så særlig god til? Og hvilke færdigheder er det vigtigst for dig at videreudvikle igennem kurset? Tænk på et eksempel på en vanskelig situation, hvor du havde fornemmelsen af, at det kunne du have håndteret bedre! Hvad gjorde du? Hvad ønsker du at kunne gøre i den slags situationer?

9 Hvordan er det lykkedes at nå dine mål? 30 min.
Drøft med sidemakkeren hvordan det er lykkedes, at nå de mål, du satte dig. Hjælp hinanden med at lave en implementeringsplan. (Se næste side.)

10 Implementering Hvad kan/vil du konkret gøre for fremover at fastholde brugen af den medfølende tilgang i det daglige arbejde? Hvad vil kunne hjælpe dig til at fastholde dig på ovenstående?

11 Refleksioner over kurset
Nævn de tre ting på kurset som har gjort mest indtryk/ været vigtigst /mest brugbart: Hvad tænker du om dit eget engagement i undervisningen? Hvad har hjulpet dig til at engagere dig og få brugt metoderne i dagligdagen? Kan man se i din daglige praksis, at du har deltaget i kurset? Hvordan? Giv eksempler Hvad tænker du om den medfølelsesfokuserede tilgangs anvendelighed inden for det område, du arbejder med?


Download ppt "Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google