Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

John Andersen Empowermentbegrebet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "John Andersen Empowermentbegrebet"— Præsentationens transcript:

1 John Andersen Empowermentbegrebet Empowermentbegrebet forbindes historisk med Paulo Freires klassiker: “De undertryktes pædagogik”. Freire definerede empowerment som evnen til at ”forstå sociale, politiske og økonomiske modsætninger og evnen til at handle mod virkelighedens undertrykkende elementer” (Freire, 1974:19) . Levins udvidede definition:”Med empowerment mener jeg kapacitet, ressourcer, information og viden, selvtillid, færdigheder, forståelse, organisation og formelle rettigheder, som mennesker kan anvende til individuelt og kollektivt at bestemme, hvad der skal ske med dem. Jeg inkluderer også menneskers mobilisering af kollektive visioner og fantasi, intelligens, kreativitet, entusiasme, mod og energi i en frigørende bevægelse. Som sådan har denne kamp et langt mere vidtgående mål end demokrati.” (Levin 1995: 208)

2 Brobyggende social kapital
SLIB John Andersen Horisontal empowerment handler om at nedbryde fjendedebilleder indadtil mellem forskellige grupper, fordomme, passivitet og manglende tro på fremtiden, og at udvikle evnen til at mobilisere for forandring. Nedadtil handler det om, at synlighed og troværdighed i forhold til de ikke-aktive grupper i lokalsamfundet Vertikal empowerment handler om at få styrket gennemslagskraften opad og udadtil i forhold til vigtige beslutningscentre udenfor lokalsamfundet. Brobyggende social kapital

3 FASER i Community Empowerment
John Andersen FASER i Community Empowerment Mobiliseringsfasen må ikke være for kort og skal nogle gange ”genopfindes” langt inde i processen Alternativ kollektiv problemdefinition Synliggørelse af ressourcer og forbedring af evnen til “kreative konfliktløsninger/brandslukningskapacitet” –f.eks i forhold til vold og kriminalitet At sætte sig positive mål for boligområdet Forbedring og demokratisering af de offentlige institutioners handlingskapacitet og praksis Sikring af en vis enighed om midler og spilleregler i processen Konsoliderings- justerings- og forankringsfasen

4 Forhandling af mål og midler undervejs i processen
John Andersen Forhandling af mål og midler undervejs i processen Implementering, justering og forankring af en strategi over længere tid – herunder betydning af Små Sikre Succer’er. To succeskriterier: At handlingskapaciteten og troen på forandringers mulighed når ud over de hyperaktives kreds (horisiontal forankring) Ydre anerkendelse: image forbedring og skulderklap udefra, samt forankring i ”mainstream politikken” (vertikal forankring)

5 Empowerment aktørernes roller:
John Andersen Empowerment aktørernes roller: - advokater - facilitatorer og innovatører såvel internt som eksternt - mæglere (broker) - tillidsskabende rollemodeller

6 Borgerinddragelse og netværksmobilisering i lokalsamfundet
John Andersen Borgerinddragelse og netværksmobilisering i lokalsamfundet -Højt niveau for medarbejdernes interkulturelle kompetence: sparring, supervision, teambuilding, efteruddannelse, etniske kompetencer i teamet (professionsempowe

7 Borgerinddragelse og netværksmobilisering i lokalsamfundet
SLIB John Andersen Borgerinddragelse og netværksmobilisering i lokalsamfundet -Mobilisering og blik for brug af netværk i civilsamfundet/boligområdet, der kan være motor i norm-og adfærds/motivationsændringer og erfaringsspredning. Succesfuld arbejdsmarkedsintegration (somaliske kvinder i Mjølnerparken. Enghave Match projektet) -Inddragelse af nye partnere: Gellerup bibliotek, IT For Folket, som led i kompetence og netværksopbygningen inden for lokalsamfundet.

8 SLIB John Andersen Udfordringer: ”Borger –og virksomhedsinddragende frikommuneforsøg” i udsatte byområder: Tæt samspil mellem professionel kompetenceoprustning i forhold til såvel virkomheds-, som borgerinddragelsen kombineret med styrkelse af lokalområdets projektkultur, hvor lokale formelle og uformelle netværk inddrages i politikudvikling ( f.eks. jobskabelse baseret på lokal defineret social nytteværdi – f.eks. Vollsmose)


Download ppt "John Andersen Empowermentbegrebet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google