Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frivillige aktiviteter for og sammen med ældre flygtninge og indvandrere den 10. november 2008 Ældre flygtninge og indvandreres medborgerskab Hvordan?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frivillige aktiviteter for og sammen med ældre flygtninge og indvandrere den 10. november 2008 Ældre flygtninge og indvandreres medborgerskab Hvordan?"— Præsentationens transcript:

1 Frivillige aktiviteter for og sammen med ældre flygtninge og indvandrere den 10. november 2008 Ældre flygtninge og indvandreres medborgerskab Hvordan? Hvem er aktørerne? v/Bente Meunier, Chef for Ældreenheden, Servicestyrelsen

2 Servicestyrelsen Etableret 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen

3 Mission Servicestyrelsen bidrager til en vidensbaseret socialpolitik og effektive sociale ydelser til gavn for borgerne Det betyder, at vi: •Opsamler, kvalificerer, formidler og implementerer viden •Rådgiver kommuner, regioner, leverandører og borgere •Udvikler nye metoder og redskaber •Iværksætter nye initiativer •Omsætter og formidler ny lovgivning til praksis •Deltager aktivt i forberedelsen af ny lovgivning

4 Frivillig indsats over for ældre etniske minoriteter Satspuljeprojekt 2003-2005 Formål: Formålet med den første del af projekt var: •Gennem det frivillige social-humanitære arbejde at styrke integrations- processen for derigennem at gøre tilværelsen lettere for ældre med anden etnisk baggrund end dansk •At øge den ældrepolitiske opmærksomhed på gruppens behov både på det kulturelle, det sundhedsmæssige og det sociale område

5 Frivillig indsats over for ældre etniske minoriteter Satspuljeprojekt 2005-2008 Formål: Formålet med den anden del af projekt er: •At sikre, at der sker forankring af allerede eksisterende aktiviteter, at få dem til at brede sig til andre lokalområder og implementere dem til at blive fast forankret i de frivillige organisationers aktiviteter •At udvikle og styrke samarbejdet mellem frivillige, offentlige og eventuelt private organisationer for at få en bred vifte af integrationsfremmende muligheder til gavn for ældre flygtninge og indvandrere •At udvikle aktiviteter, der specielt retter sig til de svageste ældre flygtninge og indvandrere, som på grund af sygdom, handicap, demens eller traumer ikke er i stand til at deltage i kollektive aktiviteter

6 Vores opgaver Servicestyrelsen arbejder med områderne: •Udsatte •Ældre •Handicap •Børn & Unge •Specialundervisning og -rådgivning •VISO

7 www.servicestyrelsen.dk

8 Medborgerskab ”Et samfunds sammenhængskraft er ikke kun bestemt af dets institutioner, men også af i hvilken grad dets borgere opfatter sig som medborgere - og ikke modborgere” Richard Sennett, amerikansk sociolog

9 Medborgerperspektivet vægter •Deltagelse •Betydningen af det enkelte menneskes ressourcer •Udvikling af kompetencer •Menneskets ret til selv at bestemme •Brugerindflydelse

10 Deltagelse i kommunens tilbud I hvilken grad deltager de ældre etniske borgere i kommunens tilbud? AntalProcent I høj grad510,2 I nogen grad1122.4 Sjældent2040,8 Slet ikke816,3

11 Medborgerskab – handler om demokrati og fællesskab •Demokrati -Brugerindflydelse Fx: - Bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejeboliger - Kommunale ældreråd

12 Aktører på området Alle aktører har stor betydning for resultatet - hver for sig og i samarbejde og partnerskaber


Download ppt "Frivillige aktiviteter for og sammen med ældre flygtninge og indvandrere den 10. november 2008 Ældre flygtninge og indvandreres medborgerskab Hvordan?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google