Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

På vej mod en innovativ offentlig sektor

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "På vej mod en innovativ offentlig sektor"— Præsentationens transcript:

1 På vej mod en innovativ offentlig sektor
Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

2 Hvorfor taler alle om offentlig innovation?
Temaer Hvorfor taler alle om offentlig innovation? Hvad er offentlig innovation? Hvad er samarbejdsdrevet innovation? Innovationsprocessens faser Nye lederroller Nogle danske forskningsresultater

3 Hvorfor fokus på innovation netop nu?
Der er et gab mellem forventninger og ressourcer Vi kan ikke lukke gabet gennem effektiviseringer Den offentlige sektor må ’work smarter not harder’ Sætter kvalitet og indhold i opgave- løsningen i centrum ? ? ?

4 Hvad er offentlig innovation?
Definition: Forskellige typer innovation: Udviklingen, realiseringen og spredningen af nye kreative ideer Radikal eller inkrementel Projekt eller mainstreaming Nye arbejdsredskaber, der fremmer kommunikation eller gør arbejdet lettere Nye arbejdsgange, der ændrer på, hvem der gør hvad, hvornår Nye opgaver: ændring af arbejdets indhold Nye visioner: nyt syn på, hvad formålet med opgaven er Nye strategier: nye kreative måder at nå målene Nye roller: nye selvforståelser og forventninger til andre Hvad er offentlig innovation?

5 Hvad er samarbejdsdrevet innovation?
Opgør med innovationshelte Definition: Når innovation bliver til i et samspil mellem forskellige relevante og berøre parter i og på tværs af organisationsgrænser Politikere, administratorer, medarbejdere, brugere og private aktører offentlige institutioner og niveauer og private organisationer Når forskellighed mødes kan der skabes forstyrrelser og ejerskab

6 Faser i innovationsprocesser
Generering af gode ideer Implementering af de bedste ideer Spredning af innovative tiltag Udvælgelse af kreative og lovende ideer Samarbejdets betydning Mangfoldighed af ideer Kvalificeret risikovurdering Ejerskab skaber engagement og mindsker modstand Mange ambassadører Faser i innovationsprocesser

7 Hvordan ledes samarbejdsdrevet innovation?
Opgaven: Skabe Understøtte retningsgive innovative samarbejder Innovationsledelse er ledelse af processer, som man ikke ved hvor ender

8 Ledelsesopgaven Innovations- ledelse Convener Facilitator Katalysator
Aktører Interaktion Samarbejde Innovation Ledelsesopgaven

9 Innovationslederroller
Convenerrollen: Skabe momentum, sætte holdet, etablere arenaer, sikre ressourcer, fordele roller, klargøre proces og afstemme forventninger Facilitatorrollen: Understøtte processen, skabe gensidig tillid, udvikle fælles forståelsesrammer, løse eller mediere konflikter og fjerne forhindringer for samarbejde Katalysatorrollen: Anlægge nye vinkler på problemerne, konstruere trusler, bringe ny viden i spil, forstyrre vante omgangsformer og processer, anspore til forandringslæring, håndtere risici og fjerne forhindringer for innovation Innovationslederroller

10 Nogle af CLIPS’ forskningsresultater
Der er kommet godt gang innovations- bestræbelserne i Danmark Initiativer kommer både nedefra og oppefra Survey viser, at danske ledere mener, at de selv og deres medarbejdere er den væsentligste kilde til innovation Innovationseksperter vurderer, at offentlige ledere mangler kompetencer samt at det er afgørende at brugere og politikere bliver inddraget Casestudier viser, at brugere og politikere kun inddrages i begrænset omfang samt at der er problemer med at mainstreame projekterfaringer Nogle af CLIPS’ forskningsresultater

11 Til den der vil vide mere…
Sørensen og Torfing (red): Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor DJØF Forlaget, 2011 Udsalgspris 450 kr. Medlemspris 360 kr. Til den der vil vide mere…


Download ppt "På vej mod en innovativ offentlig sektor"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google