Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gitte Rosholm Advice A/S

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gitte Rosholm Advice A/S"— Præsentationens transcript:

1 Gitte Rosholm Advice A/S
Historier der overbeviser Historiefortælling som led i strategisk udvikling af organisationens branding Gitte Rosholm Advice A/S © ADVICE A|S

2 Corporate branding starter nedefra/indefra
Image 3.Ydre branding, omverden 3. Ydre branding, marked Profil (Gør+siger+syner) 2.Indre branding Identitet (Selvbillede) Integreret proces af at skabe retning for forretning, organisation og kommunikation Kultur (Værdier og grundholdninger) Idé- og forretningsgrundlag (Vision/mission, value proposition) © ADVICE A|S 1. Strategisk branding

3 Strategiudvikling Hvor er vi? Hvor vil vi gerne være? 2. 1.
Hvordan kommer vi fra 1 til 2? 2. 1. Den nuværende (utilfredsstillende) situation Den ønskværdige situation © ADVICE A|S

4 Strategiudvikling som omvendt historiefortælling
2. Forestil jer, at vi befinder os i 2005, hvor jeres visioner, strategier og ønsker for fremtiden er virkeliggjort… Anerkendende interview Hvor ligger vores styrker og ressourcer 1. Hvor er vi? Hvor vil vi gerne være? 4. Hvad gjorde I? Hvad var næste skridt? Hvad var reaktionerne? 3. Se nu tilbage på dengang i 2001, hvor I besluttede forandringen… © ADVICE A|S

5 Hvor stammer tankegangen fra?
Mindst fire inspirationskilder: Systemisk tænkning: Feedforward backwards – f.eks. Campbell og Holmgren Appreciative inquiry: Anerkendende undersøgelse – f.eks. Cooperrider og Srivastva Fremtidsværksted: Kritikfase, utopifase, realitetsfase – f.eks. Danielsen og Horn Historiefortælling: Oversætter fra system til livsverden – f.eks. Snowden, Jensen og Nymark © ADVICE A|S

6 Hvilken slags historiefortælling er det når vi laver omvendt historiefortælling?
Perspektiv Formål Internt/indre Eksternt/ydre Strategisk branding 1. Indadtil 2. Udadtil Analyse og udvikling 3. Indefra Strategiudvikling gennem omvendt historiefortælling 4. Udefra © ADVICE A|S

7 Ekspeditionsbilledet: Omslag til medarbejderorientering
© ADVICE A|S

8 Strategiformidling For at flytte sig, skal man kunne:
Forstå hvad det er i omverden der gør forandring nødvendig Se, at man er nødt til at forandre sig – mærke den brændende platform under fødderne Se en attraktiv fremtid, der skal stå lyslevende for én – den skal være detaljeret beskrevet for at overbevise Vide hvad der kommer til at ske (men det vidste vi ikke) Kende konsekvenserne for en selv og ens egen rolle (men dem kendte vi ikke) Desuden er det ofte nødvendigt at hjælpe med til at: Se forbi vaneblokeringer – den indre pessimist skal narres Se, at det er muligt – måske ligefrem lade som om… © ADVICE A|S

9 Hvad ville vi med Finansmagasinet?
Overraske og skabe lydhørhed Gøre opmærksom på den brændende platform Skabe tro på succes’en og fremtiden Vække følelser Om muligt inddrage medarbejderne i videoen… og forandringen © ADVICE A|S

10 Hvilken slags historiefortælling er det når vi laver video for medarbejderne?
Perspektiv Formål Internt/indre Eksternt/ydre Strategisk branding 1. Indadtil Påvirke medarbejdere med historiefortælling 2. Udadtil Analyse og udvikling 3. Indefra Strategiudvikling gennem omvendt historiefortælling 4. Udefra © ADVICE A|S

11 Spørgsmål Hvad mener I om idéen med at ’fortælle fremtiden’?
Hvad kan være fordelene? Hvad kan være ulemperne? © ADVICE A|S

12 Advices budskab til Spar Nord
Vi står meget stærkt med den strategiske branding i kraft af forretningsstrategien. Vi er også relativt godt med på de indre linjer med det nye lokale ansvar. Den ydre branding til marked er derimod for utydelig og svingende… © ADVICE A|S

13 Corporate branding starter indefra
Image 3.Ydre branding, omverden 3. Ydre branding, marked Profil (Gør+siger+syner) 2.Indre branding Identitet (Selvbillede) Integreret proces af at skabe retning for forretning, organisation og kommunikation Kultur (Værdier og grundholdninger) Idé- og forretningsgrundlag (Vision/mission, value proposition) © ADVICE A|S 1. Strategisk branding

14 Strategiens og bankens nøgleord og værdier
Kompetent Lokal Professionel Uhøjtidelighed Personlige relationer Mødested Attraktiv arbejdsplads Fremtid © ADVICE A|S

15 Hvilken slags historiefortælling er det når vi interviewer kunder og medarbejdere?
Perspektiv Formål Internt/indre Eksternt/ydre Strategisk branding 1. Indadtil Påvirke medarbejdere med historiefortælling 2. Udadtil Analyse og udvikling 3. Indefra Finde de vigtigste værdier i medarb.s historier 4. Udefra Finde de vigtigste værdier i kunders historier © ADVICE A|S

16 © ADVICE A|S

17 © ADVICE A|S

18 Hvilken slags historiefortælling er det når vi laver kampagner for banken i aviser og tv?
Perspektiv Formål Internt/indre Eksternt/ydre Strategisk branding 1. Indadtil Påvirke medarbejdere med historiefortælling 2. Udadtil Få kunder til at værdsætte bankens særpræg Analyse og udvikling 3. Indefra Finde de vigtigste værdier i medarb.s historier 4. Udefra Finde de vigtigste værdier i kunders historier © ADVICE A|S

19 Spørgsmål Hvordan synes I at denne historie fungerer som bærer af sit budskab? Er der andre historier som I synes bedre ville fortælle at Spar Nord er nær og kompetent? © ADVICE A|S


Download ppt "Gitte Rosholm Advice A/S"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google