Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brugstedet.dk Eksempelsamling ”Geodata skaber værdi” Nils Bo Wille-Jørgensen Grontmij.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brugstedet.dk Eksempelsamling ”Geodata skaber værdi” Nils Bo Wille-Jørgensen Grontmij."— Præsentationens transcript:

1 brugstedet.dk Eksempelsamling ”Geodata skaber værdi” Nils Bo Wille-Jørgensen Grontmij

2

3 Hvem? Hvorfor? Hvordan? Hvad? Hvornår? Vi bruger det selv …

4 Hvorfor brugstedet.dk? Hvem? Hvorfor? Hvordan? Hvad? Hvornår?

5 Hvorfor brugstedet.dk? KMS’ og Geoforums fælles ambition : At geografisk information er og skal være et centralt element i digitaliseringen i DK Det er blevet lettere at tilgå geodata Vi er langt med etablering af fælles infrastruktur og fastlæggelse af standarder Geodata er blevet ”synlig” i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi – både ift grunddata og ift løsningsbehov (selvbetjeningsløsninger fx)

6 Hvorfor brugstedet.dk? Men … det går stadig lidt trægt Der er potentielt flere og nye anvendelsesmuligheder Vi skal derfor Synliggøre den værdi som Geodata og GIS giver – (vi er ikke så gode til at fortælle historierne - ) Inspirere til at tænke Geodata og GIS ind i nye løsninger Kommunikere at ”det ikke kun er for specialister”, og … Blive bedre – lave nye og stadigt bedre løsninger

7 Hvorfor brugstedet.dk? Projektformål at understøtte udbredelsen af geografisk information i den offentlige digitale forvaltning og i den private sektor gennem kommunikative og anskueliggørende tiltag med sigte på : at effektivisere den digitale offentlige opgavevaretagelse, sagsbehandling planlægning borger- og virksomhedsrettet kommunikation og service at stimulere den teknologiske og forretningsmæssige udvikling i den private sektor

8 Hvorfor brugstedet.dk?

9

10 Hvad er brugstedet.dk? Hvem? Hvad? Hvordan? Hvorfor? Hvornår?

11 Et inspirationsforum – et inspirationskatalog En fælles præsentationsplatform for branchen Ikke kun til de perfekte historier! Det er samtalerne om eksemplerne –Perspektiver –Potentiale –Begrænsninger der bringer os videre Hvad er brugstedet.dk?

12 Vores egen opfattelse stemmer ikke altid 100 % overens med omverdenens billede af os (og af vores vigtighed …) brugstedet.dk handler om synliggørelse - Vi er med til at skabe samfundsnytte – GIS og geodata er med til at give –Overblik –Bedre Beslutningsgrundlag –Effektivisering –Åbenhed og Formidling Hvad er brugstedet.dk?

13 Hvorfor brugstedet.dk?

14

15 Hvad? Hvem? Hvordan? Hvorfor? Hvornår? brugstedet.dk for hvem?

16 Vi vil gerne nå ud til –Beslutningstagere, politikere o.a –Borgere –Den offentlige administration –Forskere –Private virksomheder. Vi vil gerne fortælle vores egne historier : –Aktører, ejere og leverandører Vi vil gerne have at vores historier fortælles af andre: –Historiefortællere og ”ambassadører” –Interessenter Hvem er brugstedet.dk for?

17 Hvorfor brugstedet.dk?

18

19 Hvornår brugstedet.dk? Hvem? Hvornår? Hvordan? Hvorfor? Hvad?

20 brugstedet.dk er i gang : –Vi åbner med 30 (+) cases –Målet for 2012 er 100 cases –Alle skal (må) bidrage! Vi skal længere ud –Ud til andre domæner og områder –Ud med flere eksempler, flere aktører, flere knopskydninger Hvornår brugstedet.dk?

21 Hvem? Hvordan? Hvad? Hvorfor? Hvornår? Hvordan gør vi brugstedet.dk

22 Hvordan gør vi? brugstedet.dk har mange forskellige brugere –De besøgende –De involverede –De interesserede Alle kan bidrage –Der er åbent for forslag fra alle –En redaktion godkender indhold forud for publicering –Samtalerne kan finde sted …

23 Hvordan gør vi?

24 Redaktionen –I opstartsfasen KMS og Geoforums sekretariat –En regulær redaktion er under etablering.

25 Vi bruger stedet! Bidragende aktører kan linke direkte fra egen hjemmeside til sine cases på brugstedet.dk –http://brugstedet.dk/leverandoer/[VIRKSOMHED]http://brugstedet.dk/leverandoer/[VIRKSOMHED –Brug et logo som vist her (vælg selv)

26 Vi bruger stedet! En to-siders præsentation som kan bygges ind i aktørers eget materiale om brugstedet.dk er under udarbejdelse.

27 Vi er kun lige begyndt – bidrag selv: Brug stedet!

28

29 Men brugstedet.dk handler også om legitimering –"Den er god nok, moster: det jeg laver, skaber værdi!" –Vi skal turde dele med og lære af hinanden! Dermed er brugstedet.dk et inspirationsforum –For os selv –For andre Dermed er brugstedet.dk et rum for læring og erfaring –Igennem samtaler om det vi ville, og det vi kunne –… hvis vi tør bevæge os ud af komfortzonen! Hvad er brugstedet.dk?

30 'Branchens'/sektorens egen fortælling ”Talen” til andre domæner/sektorer Det handler om –Inspiration – at være en løftestang for andre –fundament for smartere løsninger/services –sund fornuft (business case) –”afmystificering” Vi bliver kun bedre ved at fortælle hinanden om vores ideer og erfaringer

31 Hvem? Hvorfor? Hvordan? Hvad? Hvornår? Vi bruger det selv …

32 BRUGSTEDET.dk


Download ppt "Brugstedet.dk Eksempelsamling ”Geodata skaber værdi” Nils Bo Wille-Jørgensen Grontmij."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google