Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samling af de løse ender ift. planlægning af 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samling af de løse ender ift. planlægning af 2013"— Præsentationens transcript:

1 Samling af de løse ender ift. planlægning af 2013
DDV i 2013 Samling af de løse ender ift. planlægning af 2013 Vi har stiftet bekendtskab med: Rammerne for hvordan vi gerne vil arbejde fremadrettet.. Projekter og brændpunkter i vandsektoren både ift. datamodellerne og forretningen.. Vi skal have enderne til at mødes – uden at miste fokus..

2 DDV og tiltag i 2013 Disposition: DDVs omgivelser ændrer sig
DDV i det nye DANVA DDV udvikling og drift Hvad er det DDV sat i verden for? DDVs udkast til plan for 2013 Prioritering af opgaver i 2013 Udkast til projekter i 2013 Dialog om næste år Jeres input – grupper og plenum Opsamling

3 Det Digitale Vandselskab i DANVA
DDV er et projekt i DANVA i DANVAs Forretningssøjle

4 DDV - organisationen

5 Det Digitale Vandselskab i DANVA
Kravene til effektiv opgaveløsning med kunderne i centrum, er stadigt stigende. Undersøgelser viser tydeligt, at de løbende effektiviseringskrav kan imødegås gennem stringent standardiseret databehandling og integration af systemer, der understøtter alt fra ledelse til drift og vedligehold. DDVs vision: ”I 2015 har standardisering og digitalisering skabt øget kundefokus og effektivitet i vandsektoren gennem forbedret produktion og service i alle interne arbejds- og forretningsprocesser, og i samspillet med omgivelserne”

6 Digitaliseringsbehovet i vandsektoren
Vandsektoren skal kunne reagere rettidigt og hensigtsmæssigt overfor relevante digitaliseringsinitiativer og trends både internt i vandselskaberne, i sektoren og uden om den. Digitaliserings- Initiativer: Behov for: Overblik over brændpunkter i vandselskaberne, hvor digitalisering kan gøre en forskel. At være på forkant med den digitale udvikling - og vejlede selskaberne i den digitale jungle. At sikre at vandsektoren kan reagere rettidigt og hensigtsmæssigt i synergi ift. de potentialer for effektivisering, der er ved digitalisering. Drift og udvikling af DANVAs datamodeller (DANDAS, DANVAND og D&V) i en hensigtsmæssig retning ift. behov i vandsektoren samt udvikling internt og i vores omgivelser

7 Det Digitale Vandselskab i DANVA
DDV arbejder inden for 4 hovedspor: It arkitektur og helhedstænkning Forretningsprocesser og arbejdsgange Businessintelligence Digitaliserings- og forandringsledelse Begrebsafklaringer og datamodeller Datakvalitet, tilgængelighed og genanvendelse Snitfladebeskrivelser og dataudveksling Branchestandardisering Digitaliseringsinitiativer omkring os Politisk vedtagne standarder INSPIRE Ekstern standardisering og koordinering Sikre viden om kunderne og interessenterne Opfylde kundernes digitaliseringsbehov Videndeling Kundefokus og kundetrends

8 Vigtigste projekter 2013: Tilpasning af datamodellerne
Implementering af referencedatamodellen: Roadshow Styrket dialog omkring digitalisering i sektoren Programsatte metodekurser, se DANVAs kursuskatalog. Involvering af interesserede leverandører Projekter og pilotprojekter Sikre bedst mulig udnyttelse af de frie data 2012: Påvirkning af tilgang til offentlige grunddata for vandselskaberne - frie data Afklaring af 'vejen frem' for vores datamodeller Digital begrebsafklaring Wikiløsning for registreringsvejledninger Sektorens samling for digital viden Søsættelse af DDV Portal - indgangen til digitalisering i sektoren ”Digitale Færdselsregler, referencedatamodelprojekt”

9 Prioritering af projekter i DDV
DDV udarbejder i december 2012 en endelig plan for indsatsen i 2013. Prioriteringen foretages ud fra: Hvordan opfylder vi bedst DDVs vision? Hvilket behov tegner sig i sektoren? På workshopdagene – i går og i dag… Det forgangne år… Hvilke krav skal opfyldes… Hvad giver bedst mening…

10 DDV i 2013; Implementering af arkitekturmetoden
Handling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec danskVAND Udarbejdelse af præsentationsmateriale Udbygning af DDV Portal Roadshow Leverandørkonference Kurser i arkitekturmetoden Datamodellerne – alle tre: Kvikløft ”as – is” (fysisk – logisk informationsmodel) Tilpasning af informationsmodellen ift. statusdokumenterne – nye modelversioner (Modelst.grp) Definere datasnitflader svarende til vigtigste forretningsprocesser Arbejde med processer og modeller jf. metoden Modelst.grp. Gennemførelse af pilotprojekter DDV – overblik (aktør, proces, information & domæne) ? ? ? ?

11 Videre med de fælles datamodeller fra fysisk til logisk
(Vision) (Målbillede) 4) Kobling og brug af hele metoden fremadrettet 2) Tilpasning & forbedringer Arkitektur- principper 3) Kobling til snitflader 1) Kvikøft af de fælles standardiserede datamodeller Fysiske database- modeller Fysiske udvekslings skemaer DANDAS DANVAND D&V Integrations- metoden & Illustrative eksempler Governance- modellen 11

12 ? ? … … DDV Projekter i 2013  Handling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
Aug Sep Okt Nov Dec DDV Møder Deltagelse i KMS højdemodelprojekt Deltagelse i Geoforum Forsyningsudvalg Deltagelse i costdriverprojekt – benchmarking Udarbejdelse af Roadmap over tiltag – kommende og igangsatte Inddragelse af interesserede leverandører - forårstræf ”Certificeringsordning” Frikøbte data: Hvad skal vi gøre i forbindelse hermed? Afklaringsprojekt Snitflader fra grunddataprogrammet kan gøres tilgængelige i DDV ? ?

13 Projekter i Modelstyregruppe 2013
Handling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Modelstyregruppemøder Vedligehold & opdateringer af følgende: Begrebsafklaring Registreringsvejledning ‘Best-practice’ af vejledningerne Navngivning Valideringsprojekt Bestillermodul (Fotomanual><DANDAS) Licens og forhandleraftaler – gennemgang. Herunder selvfølgelig ændringerne af datamodellerne efter ”as-is” kvikløftet (se slide om implementering af arkitektur-metoden) Tilpasning af informationsmodellen ift. statusdokumenterne – nye modelversioner (Modelst.grp) Definere datasnitflader svarende til vigtigste forretningsprocesser Arbejde med processer og modeller jf. metoden Modelst.grp.

14 Forretningen skal understøttes...
Jeres input Vi vil gerne have jeres input! Gruppearbejde i 15 minutter Hvis vi nu… Det vigtigste er… Forretningen skal understøttes... Kunderne Skal i fokus… DANDAS!

15 Opsamling Input til planlægningen:


Download ppt "Samling af de løse ender ift. planlægning af 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google