Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop almene boligdage

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop almene boligdage"— Præsentationens transcript:

1 Workshop almene boligdage
Ved Gerrit Hensen

2 F4 Hvem løser konflikterne?
Afdelingsbestyrelserne bliver ofte involveret, når der er uoverensstemmelser mellem naboer, selvom det ikke er afdelingsbestyrelsens opgave at løse konflikter. Hvad kan man som bestyrelsesmedlem gøre, inden problemet går i hårknude og måske ender som en konflikt? Hvilken rolle skal man påtage sig, og hvor langt skal man gå, inden det bliver svært at blive boende?

3 Gerrit Hensen Uddannet konfliktmægler og forhandler.
Beskæftiget med konflikter siden 2001. Konfliktmægler på RH59. Konfliktrådgivning Beboerkonflikter Mægling Udvikling Undervisning Udarbejdelsen af dette undervisningsmateriale er blevet til under brug af materiale fra ”Center for Konfliktløsning”

4 Program Program Lidt om konflikter Hvad skal jeg gå ind i?
Oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde Fremlæggelse Hvad kan jeg gøre? Afrunding

5 Konflikter En konflikt er en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem mennesker. Konflikter er et livsvilkår. Alle har dem. De kan være komplicerede Vi kan lære af dem

6 Konflikttrappe - hvordan konflikter kan eskalerer
Polari-sering Åben fjendt-lighed Fjende-billeder Samtale opgives Problemet vokser Personi-ficering Uoverens-stemmelser - At skade hinanden - De dårlige mennesker - Det nytter jo ikke noget - Det ikke første gang, og der er meget i vejen ”der er meget i vejen og det er ikke første gang - Det din skyld Vi er ikke enige

7 Hvorfor? Det hører sjældent til bestyrelsens opgaver at løse beboernes interne konflikter – hvorfor gør i det så?

8 Komplikationer Folkevalgt. Man skal repræsentere alle. En af flere.
Er de andre enige? Beboer. Man bor på stedet. Bekendtskaber. Man kan have personlige relationer. Loyalitet. F.eks. arbejdsgiver kontra repræsentant

9 Gruppearbejde Fortæl om en konflikt, der var problematisk at gå ind i (må også gerne være fra job m.m.) Opdel konflikter i følgende grupper: Det er noget vi bør gå ind i Det er noget vi måske vil gå ind i Det skal vi lade andre klare Kan en bestyrelse opstille retningslinjer for konfliktbehandling? Hvad gør man, når et medlem går ind i langt flere konflikter end man selv ville?

10 Hvad gør jeg? Førstehjælp Vurdering Anden hjælp
Hvad drejer sagen sig om? Vurdering Hvad gør jeg? Anden hjælp Håndtering af sagen ad den valgte vej.

11 Førstehjælp Hvad drejer sagen sig om? Lyt for at forstå
Fakta, hvad er der sket? Antagelser, hvad tror beboeren, det betyder? Følelser, hvordan påvirker det beboeren? Interesser, Hvad er vigtigst for beboeren? Handling, aftale næste skridt. Opsummere loyalt Ingen forslag til løsninger

12 Vurdering Ved jeg nok? Drøfte med andre. Hvilken vej egner sig bedst?
Den anden parts version Drøfte med andre. Enighed i bestyrelsen Hvilken vej egner sig bedst? Skal jeg? Skal vi? Skal andre? ansatte, konfliktmægler m.m. (stadig muligt at lytte). Mundtligt/skriftligt Tilbagemelding til beboeren

13 Anden hjælp Sagen håndteres ad den valgte vej Mægling:
Upartisk, fortroligt og frivilligt. Redegørelse. Fakta, følelser og behov. Fælles forståelse. Opsummering, problemudpegning. Finde løsninger. Brainstorm Forhandling Aftale Opfølgning

14 Det er svært at være menneske, men prøv alligevel.
Tak for i dag Det er svært at være menneske, men prøv alligevel. Storm P. Dansk tegner og humorist

15 Kommunikation Kommunikation er en formidling af data
fra én person til én eller flere andre personer. Kommunikation er først en realitet, når modtageren forstår, hvad afsenderen udtrykker.

16 Direkte påvirkninger

17 Indirekte påvirkninger
Personer, der er involveret og vores forhold til dem. Erfaringer fra lignende situationer Formål og hensigter. Hvad vil vi? Hvad vil den anden? Overbevisninger og holdninger til emnet m.m.

18 Handlemuligheder overfor konflikter
Undvige Angribe Møde konflikten åbent. Alle tre ovenstående muligheder kan anvendes, men hvis de to første danner et tilbagevendende mønster, er der behov for forandring.

19 Hvad handler konflikten om? Hvor trykker skoen

20 Optrappende faktorer Du-sprog Afbrydelser Ligegyldighed
Ledende spørgsmål Bebrejdelser Fokus på fortiden Gå efter personen

21 Nedtrappende faktorer
Jeg-sprog Lytte til ende Interesse Åbne spørgsmål Udtrykke ønsker Fokus på nutid/fremtid Gå efter problemet


Download ppt "Workshop almene boligdage"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google