Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye krav og besparelser – hvordan sikrer vi kvaliteten v/ Dorte Bloch

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye krav og besparelser – hvordan sikrer vi kvaliteten v/ Dorte Bloch"— Præsentationens transcript:

1 Nye krav og besparelser – hvordan sikrer vi kvaliteten v/ Dorte Bloch
Kvalitet under pres Nye krav og besparelser – hvordan sikrer vi kvaliteten v/ Dorte Bloch

2 Præsentation Dagtilbudschef siden 1998
4 år i Rudersdal – Birkerød og Søllerød Medlem af BKF’s landsnetværk for dagtilbudschefer Næstformand i Hovedstadsregionen Pædagog fra 1979

3 Temaer for oplægget Man skal ikke gøre mere af det samme
Nye organisationsformer Organisering af det pædagogiske arbejde Den pædagogiske indsats Det fysiske rum

4 Man skal ikke gøre mere af det samme
Besparelserne i kommunerne kræver andre løsninger – de nye lovkrav forudsætter nye løsninger Der må ændres på det meste. Fra anvendelsen af den arbejdskraft, der er til rådighed, til organisering af arbejdet og mødevirksomheden Hvis vi blot vil det samme med nye opgaver/færre ressourcer/ større forventninger, nye lovkrav går det galt. Der skal tænkes nyt

5 Nye organisationsformer
Områdeledelse og/ eller større børnehuse Bedre ledelse og fokus på personale og pædagogik Forvaltningens vigtigste samarbejdspartner i forhold til strategier for fremtidens institutioner og opgaveløsningen Udviklingsplan og kvalitetsrapport/virksomhedsplaner Tværgående opgaveløsning – eks. vis virksomhedsplan og deltagelse i fælles kommunale projekter Faglige ”eksperter” indenfor området Større enheder giver større mangfoldighed

6 Organisering af det pædagogiske arbejde
Sygefraværsundersøgelse: Organisering i små grupper Kende rammen for dagligdagen også ved sygdom Hvordan anvender I de ressourcer, der er i børnehuset Pædagoger skal anvende deres faglighed – når børnene er der De pædagogiske medhjælpere/ PA’ere skal have primær ansvar for en række praktiske opgaver/en mindre gruppe børn og åbne/lukke Ungarbejdere kan tømme opvaskemaskiner og rydde op i værksteder Fordybelse Hvordan og til hvad bruger vi tiden med børnene Skab fordybelse midt på dagen for ansatte og børn, hvor ingen kan forstyrres

7 Organisering af det pædagogiske arbejde
Digitalisering – projekt i Rudersdal Kommunikationsprojekt – undersøg hvad for ældre og ansatte efterspørger Børneintra og ”min rude” anvendes sammen med informationsskærmen – informationstorvet som eneste informationssted for forældre Forældre kan booke tid hos en pædagog – samtaler om børn foregår aldrig i de pædagogiske rum – men i møderum uden børn Understøtter det tværgående pædagogiske arbejde Pædagogerne skal dokumentere og evaluere via IT Hjemmesiden bliver for borgere

8 Organisering af det pædagogiske arbejde
Mødevirksomhed Hvilket udbytte får vi af de møder, vi holder Hvad vil vi prioritere at drøfte sammen Hvem skal deltage i hvilke møder Skal møder holdes om aftenen

9 Den pædagogiske indsats
Daginstitutionen løser en todelt opgave – den samfundsmæssige og i forhold til det enkelte barn. Hvilken opgave skal vi løse – gør det synligt, at børn lærer i fællesskaber og sammen med venner Definer og brug fællesskaberne som fundament for det pædagogiske arbejde Tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde – systematiser hverdagen Pædagogernes rolle og opgaver – de mindre grupper – alene med en gruppe giver nærvær og fordybelse Blå stue eksisterer ikke længere – opdel børnene anderledes – det gør også inklusionen lettere Planlægning og evaluering er en del af det direkte arbejde/kerneydelsen med børnene Afvis forstyrrelser fra andre ansatte og forældre – tænk hvis I var en skovbørnehave

10 Det fysiske rum Bygge nye og større børnehuse, som er indrettet til:
Etablering af læringsmiljøer Plads til børn med særlige behov for støtte i fællesskabet og af ansatte Pædagogisk mangfoldighed, viden og sparring Fleksibilitet – lad rummet fortælle børnene, hvordan rummet og inventar og beskæftigelses-materialer kan anvendes


Download ppt "Nye krav og besparelser – hvordan sikrer vi kvaliteten v/ Dorte Bloch"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google