Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2011."— Præsentationens transcript:

1 SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2011

2 Tip en 13’er - resultat

3 Tip en 13’er - resultat

4 Et bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø Sådan …!
SÅDAN LIGGER LANDET… Et bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø Sådan …!

5 Bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø politik
udlægge flere arealer til natur, så 1/3 af det danske areal bliver naturområde inden 2030 fremme væksten i økologisk landbrug, både for de dyrkede arealer og husdyrholdet. Målet er 100% økologisk landbrug om max. 30 år strategi fakta på bordet og oplyst grundlag debat om landbrugspolitiske udfordringer og løsninger – Lejre og Limfjorden som eksempler indspil til politiske beslutningsprocesser

6 Bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø udfordring
DN arbejder natur- og miljøpolitisk for at fremme denne udvikling Godt for natur og miljø Landbrug år 2040 Vigende betydning for økonomi Stigende betydning for økonomi Landbrug i dag Dårligt for natur og miljø

7 Bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø udfordring
DN arbejder med kommunikation for at fremme denne udvikling Godt for natur og miljø Befolkning i dag Dårligt for økonomi Godt for økonomi Befolkning om x år Dårligt for natur og miljø

8 Bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø Sådan ligger landet en del af løsningen
Debat på oplyst grundlag baseret på fakta Debatoplæg med stor udbredelse og gennemslagskraft - syv organisationer står bag - intern og ekstern kommunikation - på den politiske dagsorden - flere deltager i samtalen ’Alle har ret til en rig natur’ er et samarbejde mellem DOF, DN og FR dokumentations- og analyseprojekt kommunikations- og formidlingsprojekt Målgruppen er befolkning og politikere Projektmålet er Udvikling og indsamling af fakta om naturens tilstand og landbrugets samfundsmæssige rolle og ansvar med nøgletal og beskrivelser af problemernes art, omfang, årsag, konsekvenser og løsning Formidling af fakta via artikler, publikationer, events, møder, konferencer, annoncer mv. Kommunikationsmålet er, at øge befolkningens og politikernes viden om naturens tilstand påvirke befolkningens opfattelse af og holdning til landbruget gennem en diskurs på naturens og miljøets præmisser lægge pres på politikerne gennem en folkelig opbakning til udvikling af et bæredygtigt landbrug

9 Bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø Lejre en del af løsningen

10 Bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø Limfjorden en del af løsningen
Gennem Finansiel Stabilitet bliver staten ejer af landbrug og får dermed en enestående mulighed for at - igangsætte en jordfordeling, så den dårlige jord tages ud af drift - sikre drift af ekstensiverede arealer ved at samle dem i større enheder DN ønsker af igangsætte et pilotprojekt på Mors med ekstensive-ring af lavbundsarealer, FORDI ekstensivering af landbrugsjord er det eneste, der på én gang kan - opfylde vandplanernes mål for næringsstofudledning - give naturen mere plads og sammenhæng, skabe Grønt netværk - binde CO2 og imødegå virkningerne af klimaforandringerne Hummerkonference den 29. november – bl.a. spændende tal for kvælstofeffekten ved at ekstensivere lavbundsarealer

11 Bæredygtigt landbrug i balance med natur og miljø Lobby en del af løsningen
DN forslag om mere natur (jan. 2009) Det offentlige skal gå over til 100% økologisk forbrug af fødevarer Fødevareministerens økologipolitiske udspil (nov. 2011) Alle off. køkkener har mindst et økologisk sølv-spisemærke senest 2020 Stille krav i lovgivningen til planteavl og dyrehold, som svarer til krav til økologisk drift Regeringsgrundlag (okt. 2011) Det vil være nødvendigt med en skærpet regulering af landbrugets brug/ udvaskning af kvælstof og af brugen af sprøjtegift Ændre afgiftsstruktur, så det bliver billigst at handle miljø-, natur- og klimamæssigt bedst muligt En omlægning af skatter og afgifter skal sikre, at der skabes de rette incitamenter til at tænke og handle grønt Udarbejde en national plan for mere og sammenhængende natur Regeringen vil derfor fremlægge en Naturplan Danmark, der vil have til hensigt (bl.a.), at der skabes mere natur og etableres mere skov, at sikre en rig natur med sammenhængende naturområder Stille krav i lovgivningen om udlæg af dyrkningsfri zoner på mindst 10 meter langs vandløb og søer VK-opfølgning (juni 2011) Lov om randzoner, stadfæstet 14. juni 2011

12 Hvis målene skal nås Hvad skal regeringen gøre? Hvad skal DN gøre?
Hvordan kan vi bruge ’Sådan ligger landet’ lokalt?

13 Tak for opmærksomheden
SÅDAN LIGGER LANDET… Tak for opmærksomheden


Download ppt "SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google