Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målsætninger på klima- og energiområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målsætninger på klima- og energiområdet"— Præsentationens transcript:

1 Målsætninger på klima- og energiområdet
ELBILSNETVÆRKSMØDE Onsdag den 7. december Michael Rask, Energistyrelsen

2 Den overordnede udfordring for energipolitikken er den samme…
”Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag til en energiaftale baseret på en kombination af flere energibesparelser, fortsat udbygning af den vedvarende energi bl.a. med stigende brug af vindkraft i den danske elforsyning.” Kilde: Et Danmark der står sammen

3 Eksisterende/ ”gamle” målsætninger på klima- og energiområdet
Kyoto mål mål: 21% reduktion af drivhusgasser i i fht. 1990 status: opfyldes EU mål for de ikke-kvoteomfattede sektorer Mål: reducere – ned til 20% i 2020 i fht. 2005, Status: 9% reduktion i 2020 EU mål for andel vedvarende energi Mål: vedvarende energi skal udgøre 30 pct. af bruttoenergi 2020 Status: 27 pct. VE i 2020 ifølge seneste prognose Langsigtet EU pejlemærke 80 % reduktion af EU drivhusgasser i 2050 i fht. 1990 Kræver meget store reduktioner i alle sektorer

4 Regeringens nye målsætninger på klima- og energiområdet 1
Hele vores energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050 i dag lidt over 20 % af bruttoenergiforbrug dækket af VE kræver massiv indsats både på forbrugs- og forsyningssiden transportsektoren den største ubekendte Vores el og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035 i dag: knap 300 PJ kul, olie og gas til el og varme. VE ca. det halve kræver markant og hurtig omlægning af forsyningssektoren forudsætter meget store effektiviseringer rejser spm. om karakteren af det fremtidige energisystem

5 Regeringens nye målsætninger på klima- og energiområdet 2
Kul udfases fra DK kraftværker senest 2030 i dag: ca. 40 % af elproduktion og knap 20 % af fjernvarme. forudsætter betydelig ekspansion af biomasse og vind samt evt. skrotning af værker Halvdelen af det traditionelle elforbrug skal dækkes af vind 2020 i dag: vind dækker lidt over 20 % af elforbrug kræver fortsat udbygning (reetablering + ny) Oliefyr udfases senest 2030 i dag: oliefyr i Danmark udfasning over mindre end 20 år kræver hurtigt stop

6

7 Effekter af initiativerne i
”Vores Energi”

8

9 af bruttoenergiforbrug
VE-andel af bruttoenergiforbrug

10 Udvikling i kulforbrug
(PJ)

11 Andel vind i elforbrug

12 Forbrug af fossile brændsler til el og varme (PJ)

13 Markant reduktion af fossile brændsler frem mod 2020
– godt på vej mod fuld udfasning 2050 (PJ)

14 Elektrificering Aftale med netselskaberne om udrulning af intelligente elmålere Statslig medfinansiering af ladestandere EU indsats for fremme af elbiler, harmonisering og ladeinfrastruktur Afgiftsfritagelse for elbiler til 2015 Samlet strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler mm. Udarbejdelse af strategi for udbredelse af smart grids i Danmark. 8,3 mia. kr. 6,9 mia. r.

15 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Målsætninger på klima- og energiområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google