Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan Venstre vil sikre et bæredygtigt landbrug med Grøn Vækst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan Venstre vil sikre et bæredygtigt landbrug med Grøn Vækst"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan Venstre vil sikre et bæredygtigt landbrug med Grøn Vækst
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference om Grøn Vækst, 11. november 2009 Indlæg ved Henrik Høegh, medlem af Folketinget for Venstre Fødevare- og landbrugsordfører

2 Grøn Vækst Vi skal leve op til vores internationale natur- og miljøforpligtelse, og vi skal sikre et selvbærende landbrugserhverv i vækst

3 Kvælstofreduktionerne i Grøn Vækst
Grøn Vækst målsætninger for kvælstofreduktion : tons Effekten af aftalte Grøn Vækst virkemidler: (Ændring af Lov om Gødskning og Plantedække samt etablering af vådområder og randzoner mv.) 9.000 tons Restance – hentes med andre virkemidler: tons

4 Hvordan nås de sidste 10.000 tons?
Fremtidsudsigt: Rensningsanlæg for hvert vandopland på de lave arealer inden recipienten. Eksempler på vandopland: Isefjord, Roskilde Fjord. Eksempler på rensningsanlæg: Pil, elefantgræs, tagrør, energigræs, minivådområder, biogasanlæg mv. Betales af stat og alle landmænd? Korrekt gennemført → vækstmuligheder!

5 Vækst: Landbruget som leverandør af grøn energi
50 pct. af husdyrgødningen i Danmark kan udnyttes til grøn energi i 2020. På sigt skal alt husdyrgødning energiudnyttes. Bedre rammer for afbrænding af husdyrgødning Midler: Fremme af biogas Plantning af flerårige energiafgrøder gøres fradragsberettiget Tilskudsordning til tilplantning af flerårige afgrøder på 32 mio. kr. årligt i Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften til en energi- og CO2-afgift.

6 Vækst: Biogas 60 % kommunegaran-teret låntagning Etablering:
Afregning: Hidtidige pris: 60 øre/Kw Nuværende pris: 76 øre/Kw Priseffekt: 13 øre/Kw Fremtidig pris: 89 øre/Kw Konklusion: Det begynder at ligne noget! 60 % kommunegaran-teret låntagning 20 % egenfinansiering 20 % anlægstilskud BSG Nakskov Biogas

7 Vækst: Modernisering af landbrugsloven
Ophævelse af grænsen for antal dyreenheder per bedrift Ophævelse af grænsen for, hvor mange hektar jord en landmand maksimalt må eje Afskaffelse af arealkravet. Lempelse af ejerkravet Mulighed at drive husdyrproduktion på ikke-landbrugsnoterede ejendomme

8 Vækst: Investeringer i nye grønne teknologier
Tilskudspulje på 145 mio. kr. årligt i til ny miljø og klimavenlige teknologier Reduktion af lugtgener, drivhusgasser og ammoniakfordampning via gylleseparations-, forarbejdnings- og udbringningsteknologier. Reduktion af pesticidmængden via f.eks. GPS-baserede sprøjteteknologier, der optimerer afgrødevækst og begrænser pesticidmængde Reduktion i tab af næringsstoffer ifbm. fodring, omsætning af foderstoffer og husdyrgødning. Reduktion af energi-, vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren via forbedrede drivhus- eller energilagringsteknologier. Reduktion af næringsstoffer via f.eks. minivådområder

9 Bedriftens bundlinje forudsætning for vækst
Den lange bane: klodens befolkningstal på 9,1 mia. (år 2050) samt stigende velstand. Indflydelse: Markedspriser: konkurrence globalt Rammevilkår: husdyrgodkendelser Egne kvalifikationer: de bedste vinder!


Download ppt "Hvordan Venstre vil sikre et bæredygtigt landbrug med Grøn Vækst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google