Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks fødevareerhverv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks fødevareerhverv"— Præsentationens transcript:

1 Landbrug & Fødevarers ønsker til Natur- og landbrugskommissionen v/ Formand Niels Jørgen Pedersen

2 Danmarks fødevareerhverv
Primær- erhverv Slagtedyr Mælk Planter Skind Æg, gartneri, dambrug m.m. Forarbejdning Slagterier Mejerier Grovvarer Food Service Syltet grønt m.m. Agro Genetik Udstyr til forarbejdning Ingredienser, enzymer Maskiner, staldudstyr Bioenergi

3 Vi står for 20 pct. af vareeksporten
Kilde: Danmarks Statistik

4 Og 9 pct. af den private beskæftigelse
Privat beskæftigelse i 2010 = Landbrugs- og fødevareerhvervet

5 Global udfordring: Flere mennesker skal brødfødes

6 Løsningen er bæredygtig intensiv produktion
FAO: “Intensive production holds the key to feeding growing cities, but improvements in natural resource use and environmental performance are crucial”

7 Stort eksportpotentiale for landbrugs- og fødevarer

8 Global udfordring: Fossilfri økonomi

9 Løsning: Det biobaserede samfund

10 Danmark som modelland for biobaseret samfund
nye europæiske job i den biobaserede økonomi inden 2020 Ressourcer Forskning Løsninger 10

11 Globale udfordringer giver vækstgrundlag for verdens 3
Globale udfordringer giver vækstgrundlag for verdens 3. største fødevareklynge 1 2 3 4 5 Bretagne Ontario Danmark Prairies Nordrhein-Westfalen Kilde: ”Den danske landbrugs- og fødevareklynge i et internationalt perspektiv”, FORA, 2010

12 Omstillingen har været i gang længe Produktionen stiger – miljøbelastningerne falder
Kilder: DCE: Landovervågningsoplande 2010 og Danish Emission Inventory for Agriculture. NERI Technical Report no Danmarks Statistik: Landbrug 2010 og Nationalregnskabet. EEA: Central Data Repository Submission March , for og cdr.eionet.europa.eu/dk.

13 ”More is less” ”Gammelgård” ”Nygård” 200 dyreenheder Typisk stald
3.200 kg NH3 ”Nygård” 3.000 kg NH3 Grøn omstilling skaber vækst 200 dyreenheder Typisk stald 300 dyreenheder Ny stald med ny teknologi (BAT) Barrierer Finansiering Uklare regler og lange sagsbehandlingstider på tilladelser Regulering af antal dyr – frem for efter konkret miljøbelastning

14 Stenrev er havets oaser
Stenrev fungerer som naturlige forureningsfiltre Igennem 50 år er 95 pct. fjernet ved sten- og muslingefiskeri Pris pr. kg reduceret kvælstof: Efterafgrøder: 133 kr. Stenrev: kr. Gennemførelse af vandplanerne i Limfjordsområdet koster 5.300 arbejdspladser. Etablering af stenrev er et alternativ. Kilde: Landbrug & Fødevarer. Mange steder i DK kan være relevante for stenrev.

15 Grøn omstilling skal være vækstdriver – ikke vækstbarriere
Regulering med fokus på udledning frem for input Alternative virkemidler med synergieeffekter ift. biodiversitet og vækst – f.eks. stenrev Målrettede indsatser – vandløbsindsats på vandløb med stort naturpotentiale Regulering skal være fagligt funderet Gode rammer for naturpleje som forretningsområde Klimaindsatsen skal være international – ellers flytter produktionen ud af Danmark

16 Andre barrierer for vækst
Sagsbehandlingstider og administrative byrder Finansieringsmuligheder for investeringer Ringe muligheder for generationsskifter 16

17 Viden Vækst Balance


Download ppt "Danmarks fødevareerhverv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google